Vogelgriep in Zoeterwoude 30 nov 2014

Nieuws Vogelgriep in Zoeterwoude Nieuwsbericht | 30-11-2014 In Zoeterwoude is bij een legpluimveebedrijf met in totaal rond 28.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Het besmette bedrijf wordt vandaag geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk […]

Lees verder

Stand van zaken Vogelgriep en het Jachtverbod 27-11-2014

Op woensdagavond 26 november 2014, heeft er weer het crisisberaad plaats tussen staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de belanghebbenden v.w.b.de vogelgriep. Stand van zaken: Het verbod jacht / beheer / schadebestrijding blijft van kracht in geheel Nederland, De valwildregeling mag weer uitgevoerd worden, wel is bekend gemaakt dat het zoeken, doden en vervoeren van valwild is toegestaan. Vanaf zondag 23 november jl. is het ook […]

Lees verder

Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep | Jachtverbod blijft gehandhaafd waarschijnlijk tot 13 dec 2014

Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep Nieuwsbericht | 23-11-2014 Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken. De afgekondigde zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich […]

Lees verder

Weinig kennis over gevolgen van ecosysteemdiensten op biodiversiteit

Onderzoekers van LEI Wageningen UR hebben in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving voor een aantal gebieden in Engeland, Vlaanderen en Nederland vergeleken hoe ecosysteemdiensten worden benaderd. Engeland past ecosysteemdiensten vooral toe op landbouwgronden, terwijl Vlaanderen en Nederland de diensten vooral benaderen in relatie tot natuurgebieden. In alle onderzochte gebieden vinden belanghebbenden de technische taal die gebruikt wordt te complex en passen daarom alternatieven toe. Er blijkt weinig kennis […]

Lees verder

3 gevallen van vogelgriep in Kamperveen Overijssel

Vogelgriep in Kamperveen Nieuwsbericht | 21-11-2014 In Kamperveen (Overijssel) zijn bij 3 pluimveebedrijven vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. De besmette bedrijven binnen 1 km worden zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. […]

Lees verder

Jachtverbod door vogelgriep ingetrokken

Datum 18 november 2014 Betreft Stand van zaken vogelgriep Hekendorp Geachte Voorzitter, Op 16 november 2014 is een uitbraak van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) van het type H5N8 vastgesteld op een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater). Over deze besmetting en de maatregelen heb ik u op 16 november jl. geïnformeerd. In het 10 km gebied rondom het besmette bedrijf zijn de bedrijven bezocht. De testuitslagen hebben aangetoond dat deze […]

Lees verder

Jachtverbod door ernstige vorm vogelgriep in Hekendorp

Nieuwsbericht | 16-11-2014 Vanmorgen is vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater)  de hoog pathogene variant blijkt te zijn. De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact […]

Lees verder

Eigendomsrecht wordt ernstig ingeperkt door verplicht afschotplan per wildsoort’

De wildlijst blijft in de Natuurbeschermingswet overeind, maar het eigendomsrecht wordt door het werken met een verplicht afschotplan per wildsoort ernstig beperkt. Deze inperking is in strijd met het Burgerlijk Wetboek. Dat betoogde FPG-directeur Ronnie van Woudenberg op de gezamenlijke algemene ledenvergadering van het Gronings Particulier Grondbezit en het Drents Particulier Grondbezit op 31 oktober. Wild en de in het wild levende beschermde fauna worden juridisch gezien als een zaak […]

Lees verder

Landelijke telling 2014 zomerganzen – groei populatie overzomerende ganzen vlakt af

Persbericht 13 november 2014 Provincies met middelen voor bejaging meest effectief Amersfoort – Op 19 juli 2014 vond de landelijke telling van overzomerende ganzen plaats, gecoördineerd door de Koninklijke Jagersvereniging. Vandaag worden de voorlopige resultaten bekend, waarbij de meest in het oog springende conclusie is dat – voor het eerst in vijftien jaar – de sterke groei van de populatie overzomerende ganzen afvlakt. Het totale aantal ganzen ligt rond de […]

Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verspreiding van besmettelijke dierziekten door de jacht

Datum : 12 november 2014 Betreft:  Beantwoording vragen over verspreiding van besmettelijke dierziekten door de jacht Geachte Voorzitter, In deze brief beantwoord ik vragen van het lid Thieme (PvdD) over verspreiding van besmettelijke dierziekten door de jacht, ingezonden op 9 oktober 2014 (kenmerk 2014Z17664). 1 Bent u bekend met het bericht ‘Commissie: verspreiding Afrikaanse varkenspest door jacht’1 waarin de directeur Diergezondheid van de Europese Commissie heeft gezegd dat de verspreiding […]

Lees verder

Beantwoording Kamervragen over trofeereizen

Datum 12 november 2014 Betreft Beantwoording vragen over trofeereizen Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over  trofeereizen waarbij in het buitenland wordt gejaagd op bedreigde diersoorten (ingezonden 24 september 2014). 1 Wat is uw visie op trofeereizen die te boeken zijn bij Nederlandse reisbureaus? Antwoord Het schieten van dieren als trofee is terecht internationaal aan zeer strikte regels gebonden. […]

Lees verder

Wasbeer in Nederland met wasberenspoelworm

De dode wasbeer die in oktober 2014 in het oosten van Gelderland werd aangetroffen, is doodgegaan door een harde klap. Het dier had verwondingen aan zijn kop die daar op wijzen (zie foto). Het betrof een jong vrouwelijk dier in redelijke voedingstoestand. Het dode dier werd door de Dierenambulance Doetinchem, voor onderzoek naar de doodsoorzaak, naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) te Utrecht gebracht. Wasberenspoelworm Na onderzoek bleek dat […]

Lees verder

Europa raakt in 30 jaar tijd meer dan 400 miljoen vogels kwijt

Het aantal vogelpopulaties op ons continent is de afgelopen dertig jaar enorm afgenomen. En de grootste verliezers zijn de doodgewone vogelsoorten – zoals huismussen, leeuweriken en spreeuwen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. “Het is heel zorgwekkend dat de meest voorkomende vogelsoorten het snelst afnemen, omdat dit ook de groep vogels is waar mensen het meeste baat bij hebben,” vertelt onderzoeker Richard Inger. De vogels helpen onder meer om ongedierte […]

Lees verder

Belgische jager schiet zichzelf dood in Zuienkerke

In de West-Vlaamse gemeente Zuienkerke heeft een jager zichzelf per ongeluk doodgeschoten. Dat melden Het Laatste Nieuws en de Krant van West-Vlaanderen op hun websites.  Het dramatisch ongeval gebeurde donderdag. Een 69-jarige man uit Gistel reed naar Zuienkerke om te gaan jagen, maar bij het uitladen van zijn materiaal liep het fout. Toen de man zijn geweer uit de wagen haalde met de loop naar zichzelf gericht, ging het wapen […]

Lees verder

Handvatten voor nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Handvatten voor nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer Belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, dat per 1 januari 2016 operationeel moet zijn, is een beoordelingssysteem voor provincies om gebiedsaanvragen te beoordelen. In een onderzoek van Alterra, uitgevoerd in samenwerking met Sovon, is een aanzet gegeven voor verdere ontwikkeling van criteria en normen voor het beoordelingssysteem. De focus moest daarvoor worden uitgebreid van een selecte groep soorten […]

Lees verder

12 november verschijnt het JachtWildKookBoek van Jaap Vissering

In spoedige aantocht, het nieuwe JachtWildKookBoek, het boek over de jacht in Nederland en wildrecepten/gerechten van Nederlands wild. Het is geschreven en samengesteld door Jaap Vissering, journalist, jager, kok en redactioneel medewerker van diverse jachttijdschriften. De uitgave bestaat uit twee delen. In het eerste deel komt het verhaal van de jacht aan bod. Wie zijn de jagers en hoe gaat dat jagen in zijn werk? Hoe word je jager? Uitleg […]

Lees verder