Gemengd beeld van habitats en soorten in Europese beoordeling van stand van de natuur

De Europese Commissie heeft een nieuw verslag goedgekeurd waarin een zeer volledig beeld ooit wordt gegeven van de ‘stand van de natuur in de EU’. Uit de bevindingen blijkt dat de staat van instandhouding van het merendeel van de vogels voldoende is en dat het met sommige soorten en habitats beter gaat. Gerichte instandhoudingsmaatregelen hebben succes geboekt, maar er zijn veel meer inspanningen nodig om de situatie aanzienlijk te verbeteren. […]

Lees verder

De drone als natuurbeschermer redt levens van jong wild

Nu het maaiseizoen weer begonnen is, worden veel reekalveren onnodig gedood doordat ze te laat worden opgemerkt in het hoge gras. Niet alleen wildbeheerders/jagers en boeren maar ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door deze kalveren op te sporen en te verplaatsen. Tot nu toe gebeurde dit handmatig en met vele personen tegelijk in de weilanden waar gemaaid zou gaan worden. Een zeer arbeidsintensieve klus en […]

Lees verder

Brief Stichting Wise Use aan Tweede Kamer inzake de voorgestelde Wet natuurbescherming 1 mei 2015

 Geachte Kamerleden, Hierbij vraag ik namens Stichting Wise Use uw aandacht voor het volgende. Stichting Wise Use zet zich in voor het behoud van de jacht in Nederland. De toekomst van de jacht in Nederland wordt thans ten onrechte in gevaar gebracht, door het aanhangige wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (“Wet natuurbescherming“). Hierna wordt allereerst toegelicht hoe de voorgestelde Wet natuurbescherming de benuttingsjacht beperkt en wat de wetgever […]

Lees verder

Faunafonds betaalt 3 miljoen meer uit in 2014

Het Faunafonds heeft in 2014 minder verzoeken voor schadevergoeding gekregen, maar het uitbetaalde bedrag steeg flink: van 11,8 miljoen euro in 2013 naar 14,9 miljoen euro in 2014. Grauwe ganzen, kol- en brandganzen zijn verantwoordelijk voor deze forse toename van ruim 3 miljoen, zo blijkt uit het jaarverslag 2014 van het Faunafonds. Sinds 1 januari vorig jaar is door de overheveling van het natuurbeleid van Rijk naar provincies het Faunafonds […]

Lees verder

Jaarlijkse bijdrage 7 ecosysteemdiensten aan Limburgse economie meer dan 100 miljoen euro

De jaarlijkse bijdrage van 7 ecosysteemdiensten – gewasproductie, veevoerproductie, drinkwaterproductie, fijnstofafvanging door vegetatie, koolstofvastlegging, natuurtoerisme en jacht – aan de economie van Limburg kan worden geschat op circa 112 miljoen euro. Dit blijkt uit een studie van Roy Remme, Matthias Schröter en Lars Hein van Wageningen Universiteit, in samenwerking met Bram Edens. Doel van de studie was om kennis te ontwikkelen van de monetaire bijdrage van ecosystemen aan onze economie. […]

Lees verder

Reactie Staatsecretaris op bericht over uitbraak hazenpest

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA ‘s-GRAVENHAGE   Datum 12 mei 2015 Betreft            Reactie op bericht over uitbraak hazenpest Geachte Voorzitter, Op 1 april 2015 heeft uw vaste commissie voor Economische Zaken mij verzocht om een reactie te geven op het artikel over een uitbraak van hazenpest (tularemie). Hieronder ga ik in op diverse aspecten die hierbij aan de orde zijn. Hiervoor heb ik […]

Lees verder

Ganzen mogen vanaf 1 juni in heel Nederland worden gedood door vergassing

Ganzen mogen vanaf volgende maand in heel Nederland worden gedood door vergassing. Tot nu toe mocht dat alleen in een straal van 20 kilometer rond Schiphol, maar de Europese Commissie staat het voortaan ook elders toe. Het gebruik van koolstofdioxide (CO2) om ganzen te doden was voorheen verboden door Brussel. Voor Schiphol en omgeving werd een uitzondering gemaakt, omdat de dieren daar een gevaar voor het vliegverkeer vormen. Maar ook elders veroorzaken de ganzen schade. […]

Lees verder