Hazenpest (tularemie) nu ook in Gelderland

Bij een dode haas uit Oost-Gelderland die in juni 2015 bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) is binnengekomen, is tularemie (hazenpest) vastgesteld. Sinds 2011 worden dode hazen, die gevonden en bij DWHC ingestuurd worden, systematisch door het Centraal Veterinair Instituut onderzocht op de aanwezigheid van de bacterie die hazenpest veroorzaakt. Op onderstaande kaart staan de gevallen van hazenpest bij hazen en mensen in Nederland sinds 2011 weergegeven. In de […]

Lees verder

Cameron wil verbod op de vossenjacht versoepelen

Ruim tien jaar na de invoering van het gecontesteerde jachtverbod in Groot-Brittannië denkt Brits premier Cameron aan een herziening van de Hunting Act. Hij wil het Britse parlement volgende week laten stemmen over de terugkeer van de vossenjacht met honden. Onder bepaalde omstandigheden zou die opnieuw worden toegelaten. Downing Street, het kabinet van premier Cameron, bevestigde het nieuws aan de Britse krant The Independent. Cameron zou op donderdag 16 juli […]

Lees verder

Geen runder-tbc gevonden in Nederlandse dassen

In Engeland zijn runderen en dassen besmet met de bacterie Mycobacterium bovis, de verwekker van rundertuberculose, en daar is voortdurend discussie over de rol van dassen bij de besmetting van runderen. De 104 Nederlandse dassen die in de periode december 2012 en april 2014 zijn onderzocht, waren niet besmet met M. bovis of andere bacteriën uit het Mycobacterium tuberculosis complex. Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) verricht sinds 2008 pathologisch […]

Lees verder

Zomertelling ganzen op zaterdag 18 juli 2015

Op zaterdag 18 juli worden weer door de Fbe’s in samenwerking met de Wbe’s de zomertellingen ganzen georganiseerd. De tellingen zijn uiteraard belangrijk voor de monitoring van de ganzenstand per provincie en Nederland. Het uiteraard belangrijk voor het beheer en schadebestrijding is, dat jaarlijks de juiste gegevens beschikbaar zijn over het voorkomen van de diverse overzomerende ganzensoorten. Deze gegevens zijn immers de basis waarop het faunabeheerplan wordt uitgevoerd. Dit gebeurd […]

Lees verder

De nieuwe wet Natuurbescherming is op 1 juli 2015, na een aanloop van 7 jaar aangenomen in de Tweede Kamer.

Nadat de Tweede Kamer de stemmingen voor het groot aantal ingediende amendementen waren afgerond heeft de Kamer de wet Natuurbescherming aangenomen. De Staatssecretaris zal nu de wet gaan aanbieden aan de Eerste Kamer en deze zal de wet waarschijnlijk behandelen in oktober van dit jaar en bij goedkeuring zal deze dan  waarschijnlijk op 1 januari 2016 van kracht kunnen worden. De Staatsecretaris zal ook nog een uitvoeringsbesluit wet Natuurbescherming als […]

Lees verder

Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) waarover op 1 juli gestemd wordt in de Tweede Kamer

Datum   30 juni 2015 Betreft:  Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) Geachte Voorzitter, In het plenair debat over het wetsvoorstel natuurbescherming (33348) op 25 juni 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om een overzicht van alle tot dusverre ingediende amendementen, voorzien van mijn oordeel. Dit treft u aan het slot van deze brief aan. Eerst geef ik u mijn appreciatie van de amendementen die tot dusverre niet door mij van een oordeel waren […]

Lees verder

Vogelbescherming wil niet deelnemen in Faunabeheereenheden over jacht

Vogels Vogelbescherming zijn er amendementen ingediend, die de huidige natuurbescherming aanzienlijk kunnen verslechteren, hiervoor noemen zij het amendement van Heerema (VVD) en Leenders (PvdA), waarin wordt voorgesteld dat de eisen voor de jacht en schadebestrijding worden beperkt en maatschappelijke organisaties binnen faunabeheereenheden mogen meepraten over schadebestrijding en de jacht. Directeur Wouters van Vogelbescherming: “Dit onderdeel van het amendement is een wassen neus”. In de praktijk zal alles wat betreft schadebestrijding […]

Lees verder