Europesecommissie neemt bestrijding invasieve exoten niet serieus

De Europese Commissie wil 37 invasieve exotische dier- en plantensoorten aanwijzen als soorten die in de hele Europese Unie aangepakt moeten worden. Volgens verschillende organisaties in Nederland en daarbuiten is dat te weinig. Naast de aangewezen soorten zijn er nog vele tientallen die grote schade voor natuur, waterbeheer en gezondheid veroorzaken. Begin dit jaar is een Europese verordening in werking getreden op basis waarvan alle lidstaten maatregelen moeten gaan nemen […]

Lees verder

Recordjaar voor het aantal wilde zwijnen voorzien

De zomer- en wintereiken hangen dit jaar vol met eikels. Op de Veluwe is sprake van een redelijke mast, maar eiken in het cultuurlandschap en in de stad koersen af op een volmast of zelfs extreme volmast. Opvallend is dat de beuk voor het eerst sinds 1990 voor het derde jaar op rij beukennootjes draagt. Door de vanaf 2013 goede voedselsituatie voor wilde zwijnen lijkt 2016 een recordjaar te worden […]

Lees verder

Dassenschade niet altijd meer zichtbaar als perceel daarna door zwijnen is bezocht

De laatste weken bereiken de LLTB veel berichten over dassenschade in gewassen. Inmiddels wordt ook steeds meer schade door wilde zwijnen geconstateerd. In maïs komen beiden voor en dit kan tot discussie leiden met de taxateur. Het advies van de LLTB is om altijd aanwezig te zijn bij de taxatie. Lukt dit niet, dan is het wenselijk dat de jager er bij kan zijn. Geadviseerd wordt om de situatie tussentijds […]

Lees verder

Watervogels steeds belangrijker voor biodiversiteit moerasgebieden

Watervogels spelen een steeds belangrijkere rol in het behoud van biodiversiteit in moerasgebieden. Dit concludeert Erik Kleyheeg op basis van zijn onderzoek naar de verspreiding van plantenzaden door wilde eenden. Iedere wilde eend blijkt jaarlijks duizenden zaden te verspreiden. Daarbij is de verspreiding in drogere streken groter dan in nattere streken. Dat is goed nieuws, want hoe verder geschikte leefgebieden voor een plant uit elkaar liggen, hoe moeilijker het is […]

Lees verder