Beantwoording vragen over hondsdolheid bij vossen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum     18 december 2015 Betreft:     Beantwoording vragen over hondsdolheid bij vossen Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over hondsdolheid bij vossen (kenmerk 2015Z20980, ingezonden 9 november 2015). Bent u bekend met het bericht waarin de link wordt gelegd tussen de kans op rabiës (hondsdolheid) onder Nederlandse vossen en hun populatiegrootte?1 Antwoord Ja. […]

Lees verder

Nieuwe Dassenovereenkomsten Faunafonds

22 dec 2015 Op 1 januari 2016 lopen de huidige Dassenovereenkomsten, die grondgebruikers met het Faunafonds hebben gesloten, af. Het Faunafonds biedt grondgebruikers die dassenschade hebben vanaf 2016 de mogelijkheid om een nieuwe dassenovereenkomst af te sluiten. Waarom een Dassenovereenkomst? Hoewel de dassenpopulatie in Nederland momenteel niet dermate onder druk staat dat extra bescherming noodzakelijk is, geeft het werken met dassenovereenkomsten van verschillende kanten vooral gemak. De grondgebruiker hoeft de […]

Lees verder

Bevers in Limburg

Bevers in landbouwgebied Nu de beverpopulatie uitdijt, komen ook in landbouwgebieden vaker bevers en beverdammen voor. Een landbouwer die zijn land langs de beek  benut, kan op de oever te maken krijgen met natschade en soms ook vraatschade. Vanuit het oogpunt van natuur, natuurlijke waterberging en zelfs drinkwaterwinning, is de meest duurzame oplossing om  een ruime zone in het beekdal  te bestemmen voor natuur. Deze zone vormt tevens een buffer […]

Lees verder

DWHC nieuwsbrief december 2015

Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. In deze Nieuwsbrief staat het laatste nieuws (VHS bij konijnen) en de drie belangrijkste DWHC berichten van 2015. VHS en wilde konijnen Het Viraal Hemorragisch Syndroom (VHS),  ook vaak aangeduid met de (Engelstalige) afkortingen VHD (Viral Hemorrhagic Disease) en RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) is een ziekte die begin 90 ‘er jaren de konijnenpopulatie enorm heeft doen afnemen. Recent is bij tamme […]

Lees verder

REACTIE FACE op voorstel tot herziening van richtlijn vuurwapens EU

19 november 2015 Gisteren, reageren op de tragische gebeurtenissen in Parijs van 13 november heeft de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de richtlijn vuurwapens overhaast. FACE steunt de initiatieven van de Europese Commissie in de strijd tegen het terrorisme en de illegale praktijken. FACE toch vragen hoe het voorstel van de Commissie om verder te beperken de rechtmatige bezit van vuurwapens door jagers en sport schutters zou voorkomen dat terroristen plegen van gruweldaden. Illegaalvervaardigde en […]

Lees verder

BIJ12 – FAUNAFONDS start onderzoek naar hofspots en maatwerkbeheer reeën

In opdracht van BIJ12 start aanvang december  onderzoeksinstituut Alterra in samenwerking met van Bommel Faunawerk een onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen voor het reduceren van aanrijdingen met reeën op plaatsen waar aanrijdingen veelvuldig optreden (de zogenaamde hotspots). “Er is een grote behoefte aan wetenschappelijke kennis over hotspots en beheer”, zegt Ton Heeren, coördinator kennis en onderzoek van BIJ12, waar ook het Faunafonds onder valt, en daarom zijn we dit onderzoek […]

Lees verder

Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD

8 december 2015 Bijgewerkt tot 9 december 16:45 Recent zijn vanuit diverse delen van het land (onder andere regio Nijmegen, Groningen, Utrecht) meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Het gaat hier om wilde én tamme konijnen. Verschillende van deze konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Uit dit onderzoek blijkt dat de dieren zijn gestorven als gevolg van de konijnenziekte VHD (Viral Hemorrhagic Disease), ook wel RHD […]

Lees verder

Opnieuw slecht broedseizoen voor de kolgans – Sovon Vogelonderzoek Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland 4-dec-2015 – De meeste kolganzen zijn dit najaar zonder jongen uit de Russische toendra teruggekeerd. Families die wel succesvol waren hebben doorgaans maar 1 jong, zo blijkt uit tellingen in groepen ganzen in Nederland en het grensgebied met Duitsland. Het magere broedseizoen van 2015 is een bevestiging van een trend die al langer gaande is. Weinig jongen Tellingen in Friesland, Gelderland, Overijssel, Noord-Limburg en de grensstreek van […]

Lees verder

Opnieuw is bij een vos uit Limburg scabiës-schurft vastgesteld.

In november 2015 kwam bij DWHC een vos binnen voor onderzoek. Hierbij werd gemeld dat in de omgeving van Leudal al enkele jaren vossen met schurftachtige verschijnselen werden gezien, dit jaar al vijf. Begin 2014 was reeds bij een vos uit dit gebied schurftmijt vastgesteld. Ook bij de vos die nu voor onderzoek naar DWHC was gebracht is de Sarcoptes -schurft gevonden. De huid van de vos vertoonde kale verdikte plekken rond […]

Lees verder