TV uitzending BNNVARA over stroperij – RamBam

Televisieprogramma RamBam van BNNVara heeft op donderdag 26 januari uitgebreid aandacht besteed aan het stropen van wild. Een van hun conclusies is dat maar liefst een derde van de wildpopulatie wordt gestroopt. Hierin maken zij inzichtelijk hoe groot het probleem is  en op welke manier door stropers gewerkt wordt, werd gesproken met groene BOA’s, mensen van de Vereniging voor Natuurtoezicht en de Friese Milieufederatie. Verschil tussen jagen en stropen Om het verschil […]

Lees verder

SOVON Rapport Watervogels in Nederland in 2014/2015

Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft het rapport Watervogels in Nederland in 2014/2015 gepubliceerd. In het nieuwe rapport, dat voorafgaand aan de midwintertelling van 2017 verschijnt, worden de aantallen en seizoenspatronen gepresenteerd en de trends besproken. Speciale aandacht is er deze keer voor op kleine schaal voorkomende watervogels en veel in wetlands voorkomende soorten als Roodhalsgans, Sneeuwgans, Casarca, Bruine Kiekendief, IJsvogel en Frater. De tellingen in seizoen 2014/15 leverden maandelijks 373.000 tot […]

Lees verder

Samenwerking en maatwerk sleutel tot verlagen aantal aanrijdingen met reeën

Een goede samenwerking tussen betrokken partijen en kiezen voor maatwerk per gebied is de sleutel tot het verminderen van het aantal aanrijdingen met reeën in ons land. Dit is te concluderen uit de ‘Leidraad verminderen aanrijdingen reeën’ die is opgesteld door een samenwerkingsverband van de Dierenbescherming, LandschappenNL, Vereniging Het Reewild, Natuurmonumenten en de Zoogdiervereniging. De leidraad is een hulpmiddel om tot een goed afgewogen en effectieve aanpak te komen en […]

Lees verder

Kamerbrief 20 jan 2017 aan Eerste Kamer over de invoering Wet natuurbescherming – Provincies mogen jacht niet beperken.

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Eerste Kamer over de invoering van de Wet natuurbescherming. Datum    20 januari 2017 Betreft    Invoering van de Wet natuurbescherming Geachte Voorzitter, Graag wil ik hierbij de nadere vragen over de invoering van de Wet natuurbescherming, zoals deze zijn gesteld in de brief van de vaste Commissie voor Economische Zaken van 22 december 2016 met kenmerk 160066.03u, beantwoorden. De leden van de fractie van de […]

Lees verder

Eerste haas met RHDV-2 in Nederland

  Tekst: Margriet Montizaan en Jooske IJzer, DWHC. bron: (https://www.dwhc.nl/haas-rhdv-2-nederland/ ). Voor het eerst is in Nederland RHDV-2 (Rabbit Haemorrhagic Disease Virus) als doodsoorzaak bij een haas aangetoond. Dit dier was half december 2016 dood gevonden in het werkgebied van de Wildbeheereenheid Aalten, op de grens van de gemeenten Aalten en Winterswijk. De haas is doodgegaan aan zeer acute ontstekingen aan lever en milt. De verdenking van RHDV-2 infectie is bevestigd […]

Lees verder

Kans groot dat de wasbeer zich ook in Nederland vestigt

Af en toe wordt er in Nederland een wasbeer gesignaleerd. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een lokaal gevestigde populatie, is de kans groot dat de soort zich ook in Nederland vestigt. De wasbeer is echter een ongewenste soort omdat de wasbeer drager kan zijn van de wasbeerrondworm, een worm die bij een besmetting ook voor de mens schadelijke gevolgen kunnen hebben. Ook richten ze schade […]

Lees verder

Busbedrijf Sevriens Koningsbosch organiseert weer een busreis naar JAGD & HUND 2017 op zondag 5 februari.

Busreis naar JAGD & HUND 2017 op zondag 5 februari Europa’s grootste Jachtbeurs met nu een record aantal standhouders welke gehouden wordt van 31 januari t/m 5 februari 2017 U kunt zich opgeven via een e-mailbericht of telefonisch aan busbedrijf Sevriens in Koningsbosch, waar ook het opstappunt is voor de reis naar Dortmund. Kosten zijn € 35,– (incl. toegangsbewijs) Aanvang 09.00 uur vanuit Koningsbosch en terugreis 17.00 uur vanuit Dortmund.* […]

Lees verder

Jagd & Hund 2017 van 31 jan. t/m 5 febr.

Jagd & Hund Voor de 36ste keer wordt Jagd & Hund georganiseerd in Dortmund en ieder jaar is deze grootste jachtbeurs van Europa weer aantrekkelijker! Bezoek van 31 januari t/m 5 februari de zes hallen met 800 exposanten die hun producten en diensten aanbieden zoals terreinwagens, jachtkleding en accessoires, jachtwapens en optiek, jachtreizen en er is ook een culinaire markt. Wil je een bezoek brengen aan Jagd & Hund? Koop hier je […]

Lees verder

Meer dan 19 miljoen ganzen schade verwacht voor 2016

Het Faunafonds keert dit jaar naar verwachting bijna €19 miljoen uit voor ganzenschade. In de eerste zes maanden van 2016 werd al voor €16,3 miljoen gecompenseerd. Daar komt vermoedelijk nog zo’n €2,5 miljoen bij. Dat meldt het NRC. Van het genoemde totale schadebedrag is ruim 86% bestemd voor gederfde graslandopbrengsten. Dat is ruim 1, 15 euro per Nederlander alleen voor de ganzenschade vooral voor de schade aan grasland. Opgevreten gras […]

Lees verder