RICHTLIJN (EU) 2017/853 EU wijziging Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens

Richtlijn 2017/853, de herziene vuurwapenrichtlijn, is gepubliceerd in het EU publicatieblad. Hij treedt in werking op 13 juni a.s. De omzetting in onze nationale wetgeving moet binnen 15 maanden na deze datum vorm krijgen. Uiteraard zullen we u bijtijds bij dit proces betrekken. Eerste actie is inzicht te krijgen in de precieze gevolgen voor de Nederlandse wetgeving. De verschillende taalversies van de richtlijn zijn op onderstaande link te vinden: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.137.01.0022.01.ENG&toc=OJ:L:2017:137:TOC […]

Lees verder

FACE Biodiversity Manifesto

De meesten onder ons kennen wel hun lokale/nationale jachtvereniging maar wie kent er FACE al? Omdat in de EU alles geregeld wordt op Europees niveau en de regelgeving die op dit niveau wordt gemaakt steeds meer inpakt heeft op wat wij in ons eigen landje nog al dan niet mogen doen, werd er in 1977 besloten om FACE op te richten. FACE staat voor: The European Federation of Associations for […]

Lees verder

Everzwijnen veroorzaken steeds meer schade in Zuid-limburg

Maandagnacht zijn de grasperken in het kuurpark van Valkenburg omgewoeld. Afschieten lijkt de enige remedie. Wilde varkens horen bij het landschap in Zuid- Limburg, zegt Werner Kreutzer van de buitendienst in Valkenburg. Maar als het er te veel worden, worden ze een plaag. En dat moment is onderhand aangebroken in het Heuvelland, vindt hij. In de nacht van maandag op dinsdag is een groep everzwijnen blijkbaar neergestreken in het kuurpark […]

Lees verder