Kamerbrief – het beheer van vossen in Nederland

Geachte Voorzitter, Naar aanleiding van het algemeen overleg Wildbeheer van 14 mei 2014 stuur ik u een brief over het beheer van de vossenpopulaties in Nederland. In deze brief schets ik, zoals toegezegd, de feitelijke situatie. Om misverstanden te voorkomen plaats ik nog een kanttekening over de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. De Benelux-overeenkomst verbiedt in zijn huidige vorm het gebruik van elk middel voor beheer en schadebestrijding op de in […]

Lees verder

Jagers in Limburg hebben wilde zwijnen in het vizier

23 mei 2014 in deze video: De wilde zwijnenpopulatie in Limburg is door de zachte winter enorm gegroeid en wordt er gevreesd voor een toename van overlast. De dieren richten veel gewasschade aan en ze dragen ziekten over. Daarnaast veroorzaakt het wild zwijn steeds vaker verkeersongelukken. De komende tijd houden jagers en wildbeheerders de zwijnenpopulatie nauwlettend in de gaten om de overlast te beperken. In Nederland worden wilde zwijnen alleen […]

Lees verder

Verslag Overleg Tweede Kamer Jacht en Wildbeheer van 14 mei 2014

De Bijzondere Procedure op 13 mei over de Oostvaardersplassen vormde de opmaat naar het belangrijke debat over wildbeheer op woensdag 14 mei van een commissievergadering EZ waarin een aantal onderwerpen werden behandeld onder het kopje ‘wildbeheer’.. Politieke partijen debatteerden met de staatssecretaris over onderwerpen als: vossenbeheer met de lichtbak, de Oostvaardersplassen, verwilderde katten en wildbeheer. Tijdens deze vergadering kregen de leden van de verschillende politieke partijen de gelegenheid hun standpunten over […]

Lees verder

Is de wasbeerhond een risico voor de volksgezondheid?

Help mee en meld een dode wasbeerhond (Marterhond) Miriam Maas1, Margriet Montizaan2, Andrea Gröne2 en Joke van der Giessen1 1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ; 2 Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) Samenvatting De wasbeerhond wordt beschouwd als een invasieve exoot, afkomstig uit Oost-Europa, die sinds 1991 wordt gemeld in Nederland. Sinds een aantal jaren onderzoekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dode wasbeerhonden op de aanwezigheid van Echinococcus […]

Lees verder

Ganzen grootste schadepost Faunafonds in 2013

   Faunafonds keert 1,88 miljoen minder uit. Het Faunafonds heeft in 2013 1,88 miljoen euro minder uitgekeerd dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag (2013). Het aantal ingediende verzoekschriften is afgenomen van 5.863 (2012) naar 5.110 (2013). Minder schade in rijpend fruit en het besluit om geen tegemoetkomingen meer te verlenen schade in het najaarsgras (grasschade in de maand oktober) zijn hiervoor de voornaamste redenen. Uit het jaarverslag blijkt […]

Lees verder

Franse wolven naderen België en Luxemburg

Metz – Franse wolven zijn doorgedrongen tot de streken rond de grens met België en Luxemburg. In de afgelopen maanden zijn in het departement Meuse in het noordoosten van het land minstens dertien veehouderijen het slachtoffer geworden waarbij zo’n dertig dieren door de wolven zijn verslonden. Franse wolf nadert België Dat meldt de organisatie voor de jacht in Frankrijk Oncfs. De dienst heeft vastgesteld dat de wolven, die in het […]

Lees verder

Nieuwe gevallen van tularemie bij mensen en hazen in Nederland

Recent is een aantal tularemiegevallen bij mensen en hazen vastgesteld. Dit duidt op een mogelijke endemische cyclus van Francisella tularensis in Nederland, waardoor toenemende casuïstiek bij mens en dier mogelijk is. In Nederland werd hazenpest lang niet aangetoond, maar in mei 2013 is in Limburg een besmette haas gevonden. Daarnaast heeft een jongeman in een natuurgebied in Limburg in de zomer van 2013 tularemie opgelopen; waarschijnlijk nadat hij daar door […]

Lees verder

Stichting Wise Use: groot wild in Nederland is óók zaak van jagers en boeren

Langbroek, 9 april 2014 – Vandaag organiseert Partij voor de Dieren een rondetafelgesprek over jacht en wildbeheer. Voor haar argumenten gebruikt Partij voor de Dieren de brief van Natuurmonumenten gebaseerd op de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten uit december 2013. De PvdD wil met de bijeenkomst aandacht vestigen op de uitkomsten van deze enquête waarin naar eigen zeggen veel burgers kiezen voor natuurlijke populatievorming en zich tegen preventief […]

Lees verder

Natuurvisie: samenleving versterkt de natuur

Nieuwsbericht | 11-04-2014 In de komende tien jaar is een omslag nodig: van natuur beschermen tegen, naar natuur versterken met de samenleving. Natuur gaat om veel meer dan afgebakende gebieden. Ook ‘groen’ in parken en tuinen is van grote waarde. Het geeft economisch kansen en is goed voor biodiversiteit. Mensen en organisaties beheren natuur vaker zelf en hiervoor komt geld beschikbaar, oplopend tot tien miljoen euro per jaar. De ministerraad […]

Lees verder

Grotere rol particulier bij natuurbeheer!

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is verheugd dat naar de mening van Natuurmonumenten particulieren een grotere rol kunnen spelen bij beheer en eigendom van de natuur. Dat kwam onder meer naar voren tijdens de netwerkdag van Natuurmonumenten op 11 april. De FPG staat sinds jaar en dag particulier initiatief en eigenaarschap in natuur en landschap voor. Vele particuliere grondeigenaren zijn – soms al eeuwenlang – actief in natuur en landschap […]

Lees verder

Bejaging is funest voor herstel van de natuur

Wildbeheer. Niet bijvoeren en ook niet afschieten, adviseert natuurfilosoof Keulartz. De deskundige sprak gisteren in de Tweede Kamer over wildbeheer in de Nederlandse natuur. Wat roofdieren betekenen voor de `rewilding’ van de Amerikaanse natuur, zijn herten, paarden, runderen en andere grote planteneters voor de ontwikkeling van Nederlandse natuurgebieden. Deze dieren spelen een sleutelrol in het herstel van ecologische en evolutionaire processen. Maar door bejaging wordt dat proces nu volledig om […]

Lees verder

Beantwoording vragen over kraaiendag WBE Drachten

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum        3 april 2014 Betreft        Beantwoording vragen over wedstrijden dieren doodschieten Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u aan de antwoorden op  de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over wedstrijden dieren doodschieten (ingezonden 18 maart 2014). 1 Kent u de oproep “kraaiendag 2014 WBE Drachten e.o.” waarin jagers worden opgeroepen tot een wedstrijd om  zoveel mogelijk kraaien en kauwen dood te […]

Lees verder

Ganzenakkoord blijft uitgangspunt voor provinciaal beleid ten aanzien van ganzenbeheer

De gedeputeerden die natuurbeleid in hun portefeuille hebben, hebben afgesproken dat de afspraken uit het Ganzenakkoord, dat eind 2013 ontbonden werd, zoveel mogelijk het uitgangspunt blijven voor provinciaal beleid ten aanzien van ganzenbeheer. Hoewel een landelijke overeenkomst met 7 natuur- en landschapsorganisaties (G7) van tafel is, en niet wordt ingezet op een nieuw landelijk akkoord, zullen de 12 provincies op regionaal niveau met maatschappelijke partijen de afspraken verder uitwerken. Hierbij […]

Lees verder

Gewond ree zat meer dan 1 uur vast in vangrails A2 bij Holtum

Gewonde ree op A2 vlucht weiland in Het gewonde ree dat maandagochtend in de middenberm van de A2 zat bij Holtum, is weggevlucht voor medewerkers van de dierenambulance die het dier wilden helpen. Rijkswaterstaat sloot in beide richtingen een rijstrook af op de A2 in verband met het gewond geraakte dier dat in de middenberm zat. Het ree zat daar al zeker sinds 10 uur. Het dier was mogelijk aangereden op de snelweg. […]

Lees verder

Anticipatie op de komst van de wolf

Kamerbrief Staatsecretaris Dijksma: Anticipatie op de komst van de wolf Geachte Voorzitter, In september 2012 bent u per brief geïnformeerd over een aantal rapporten in relatie tot de verwachte komst van de wolf naar Nederland (Kamerstuk 26407, nr. 65). Daarin staat dat wolven steeds dichter in de buurt van de Nederlandse grens komen. Ook ik ben van mening dat het verstandig is ons voor te bereiden op een mogelijke terugkeer […]

Lees verder

Franse boeren willen jagen op wolven

Ondanks succesvolle wolfbeschermingsprogramma’s in de Verenigde Staten, Italië en Duitsland, blijft de aversie voor wolven onder veel mensen helaas bestaan en worden de dieren alsnog, legaal en illegaal, gedood. Afgelopen weekend blijkt Frankrijk nu ook met een ‘wolvenprobleem’ te kampen. Op 31 januari werd een dode wolf, een mannetje, gevonden in het Franse plaatsje Coole, 160 kilometer oostelijk van Parijs. Het dier was waarschijnlijk doodgeschoten door jagers. Sinds mei 2013 hebben […]

Lees verder