Hazenpest (tularemie) nu ook in Friesland

Friesland is de vijfde provincie waar nu hazenpest bij hazen is vastgesteld. Twee hazen uit midden-Friesland waren voor onderzoek bij DWHC aangeleverd. De patholoog constateerde bij de hazen onder andere een leverafwijking en had een vermoeden van hazenpest. Dit vermoeden werd bevestigd door laboratoriumonderzoek door het Central Veterinary Institute (CVI) te Lelystad. Dit zijn de eerste twee hazen met hazenpest in 2015, waarmee het aantal bevestigde positieve hazen op vijf […]

Lees verder

Bestrijdingsmiddelen bedreigen de akkervogels en wildsoorten

Onderzoek Radboud Universiteit en Sovon toont aan dat vogels verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes van dit bestrijdingsmiddel in het oppervlaktewater. Vogelbescherming Nederland is geschrokken door het onderzoek van de Radboud Universiteit en Sovon Vogelonderzoek Nederland dat de relatie aantoont tussen de aanwezigheid van het gewasbeschermingsmiddel imidacloprid in het oppervlaktewater en de achteruitgang van vogels. Het onderzoek is vandaag in het toonaangevende tijdschrift Nature gepubliceerd. Vogelbescherming roept de politiek op […]

Lees verder

DWHC nieuwsbrief Januari 2015

Het is weliswaar alweer medio januari, maar alsnog de beste wensen voor 2015. Dat het een mooi jaar mag worden, met een goede samenwerking met en tussen de diverse mensen, instanties en organisaties. Om de nieuwsbrief kort en overzichtelijk te houden, is een selectie gemaakt uit onlangs verschenen berichten op onze website die voor de mensen in het veld belangrijk zijn, met een link naar het bericht voor meer informatie. […]

Lees verder

Nieuwe meldingen Afrikaanse varkenspest bij zwijnen in Letland

Bron: Boerderij.nl  31 dec 2014 Parijs – De Internationale Organisatie voor Diergezondheid OIE, heeft de laatste weken zes meldingen gekregen van wilde zwijnen die besmet blijken te zijn met Afrikaanse Varkenspest. Dit heeft de organisatie bekend gemaakt. De meldingen zijn afkomstig uit Letland. De zwijnen werden gevonden in het noorden in het grensgebied met Estland en ook in het grensgebied met Wit-Rusland zijn besmette dieren gevonden. Ook vanuit Litouwen waren er […]

Lees verder

Norm voor tekenwerend middel schept duidelijkheid

Er is een nieuw middel dat teken weert. Werkgevers moeten dit daarom wellicht aan hun medewerkers aanbieden, omdat dat in de Arbowet staat. Het gaat om permetrine. Over de werking van de stof bestaat al enige duidelijkheid door onderzoek van fabrikanten en van het RIVM. Over de afname van de werking van de permetrinekleding bij veelvuldig gebruik, bestaan nog nauwelijks objectieve resultaten. Voor het vaststellen van testmethodes om de effectiviteit […]

Lees verder

Betere hygiëne en maatwerk bij aanpak vogelgriep | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Nieuwsbericht | 02-12-2014 Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer een aangepast pakket van maatregelen aangekondigd om de vogelgriep in Nederland te bestrijden. De nieuwe maatregelen gaan donderdagmorgen 4 december 2014 om 00.00 uur in. Maatwerk Dijksma: “We doen alles wat mogelijk is om de verspreiding van de vogelgriep in Nederland te bestrijden. Daarbij baseer ik me steeds op de laatst bekende gegevens […]

Lees verder

Vogelgriep aangetroffen bij wilde eenden | Smienten

Nieuwsbericht | 01-12-2014 In twee monsters van wilde eenden (smienten) in de omgeving van Kamerik bij Woerden is vogelgriep van het H5-type (hoogpathogeen) aangetroffen. De bemonstering is onderdeel van het onderzoek naar de mogelijke rol van wilde vogels in de verspreiding van vogelgriep in Nederland. Daarnaast blijkt uit een analyse van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) dat de drie hoogpathogene vogelgriepgevallen in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen onafhankelijk van elkaar […]

Lees verder

Vogelgriep in Zoeterwoude 30 nov 2014

Nieuws Vogelgriep in Zoeterwoude Nieuwsbericht | 30-11-2014 In Zoeterwoude is bij een legpluimveebedrijf met in totaal rond 28.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Het besmette bedrijf wordt vandaag geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk […]

Lees verder

Stand van zaken Vogelgriep en het Jachtverbod 27-11-2014

Op woensdagavond 26 november 2014, heeft er weer het crisisberaad plaats tussen staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de belanghebbenden v.w.b.de vogelgriep. Stand van zaken: Het verbod jacht / beheer / schadebestrijding blijft van kracht in geheel Nederland, De valwildregeling mag weer uitgevoerd worden, wel is bekend gemaakt dat het zoeken, doden en vervoeren van valwild is toegestaan. Vanaf zondag 23 november jl. is het ook […]

Lees verder

3 gevallen van vogelgriep in Kamperveen Overijssel

Vogelgriep in Kamperveen Nieuwsbericht | 21-11-2014 In Kamperveen (Overijssel) zijn bij 3 pluimveebedrijven vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. De besmette bedrijven binnen 1 km worden zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. […]

Lees verder

Jachtverbod door ernstige vorm vogelgriep in Hekendorp

Nieuwsbericht | 16-11-2014 Vanmorgen is vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater)  de hoog pathogene variant blijkt te zijn. De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact […]

Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verspreiding van besmettelijke dierziekten door de jacht

Datum : 12 november 2014 Betreft:  Beantwoording vragen over verspreiding van besmettelijke dierziekten door de jacht Geachte Voorzitter, In deze brief beantwoord ik vragen van het lid Thieme (PvdD) over verspreiding van besmettelijke dierziekten door de jacht, ingezonden op 9 oktober 2014 (kenmerk 2014Z17664). 1 Bent u bekend met het bericht ‘Commissie: verspreiding Afrikaanse varkenspest door jacht’1 waarin de directeur Diergezondheid van de Europese Commissie heeft gezegd dat de verspreiding […]

Lees verder

Wasbeer in Nederland met wasberenspoelworm

De dode wasbeer die in oktober 2014 in het oosten van Gelderland werd aangetroffen, is doodgegaan door een harde klap. Het dier had verwondingen aan zijn kop die daar op wijzen (zie foto). Het betrof een jong vrouwelijk dier in redelijke voedingstoestand. Het dode dier werd door de Dierenambulance Doetinchem, voor onderzoek naar de doodsoorzaak, naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) te Utrecht gebracht. Wasberenspoelworm Na onderzoek bleek dat […]

Lees verder

Europa raakt in 30 jaar tijd meer dan 400 miljoen vogels kwijt

Het aantal vogelpopulaties op ons continent is de afgelopen dertig jaar enorm afgenomen. En de grootste verliezers zijn de doodgewone vogelsoorten – zoals huismussen, leeuweriken en spreeuwen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. “Het is heel zorgwekkend dat de meest voorkomende vogelsoorten het snelst afnemen, omdat dit ook de groep vogels is waar mensen het meeste baat bij hebben,” vertelt onderzoeker Richard Inger. De vogels helpen onder meer om ongedierte […]

Lees verder

Blauwtong in Hongarije

Op woensdag 15 oktober, heeft Hongarije bij de OIE melding gemaakt van een uitbraak van Blauwtong, serotype 4. Het betreft inmiddels 2 uitbraken bij runderen in de omgeving van Deszk en Hödmezövásárhely in het zuiden van Hongarije. De getroffen bedrijven zijn kleine rundveebedrijven die in het eerder door Hongarije ingestelde beperkingsgebied aan de grens met Roemenië liggen. Er zijn verdenkingen van 2 andere uitbraken in het beperkingsgebied. De NVWA heeft een […]

Lees verder

LLTB start meldpunt wilde zwijnen

De LLTB heeft een meldpunt ingesteld om beter zicht te krijgen op de verspreiding van wilde zwijnen in Limburg. De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG) steunen het initiatief van de LLTB. Langs die weg zijn ook de Limburgse wildbeheereenheden betrokken. Vast staat, dat het wilde zwijn in onze provincie inmiddels vrijwel overal in het landschap aanwezig is en dat de populatie […]

Lees verder