Faunafonds keerde in 2016 voor 21,14 miljoen euro uit vanwege faunaschade

Het Faunafonds heeft het jaarverslag over 2016 uitgebracht. Dit verslag is het 17de en daarmee tevens laatste jaarverslag van het Faunafonds, dat door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is opgehouden te bestaan. Uit dit jaarverslag blijkt dat de ganzen nog steeds het grootste gedeelte van de schade aanrichten. Circa 92% van het totaal uitgekeerde tegemoetkomingsbedrag van 21.14 miljoen euro komt op het conto van de ganzen. Ten opzichte van […]

Lees verder

1e Tussenbericht nationale surveillance reeën 2017

Het verzamelen van bloedmonsters in het kader van de nationale surveillance reeën, is nu in volle gang. Vanaf begin januari komen blauwe enveloppen met de genomen bloedmonsters binnen. Dankzij de inzet van jullie allemaal (jagers, contactpersonen reeën-surveillance, WBE’s, FBE’s, KJV, NOJG en Het Reewild), is dit project mogelijk. Vandaar dat jullie allemaal in de bijlage het 1e tussenbericht van de nationale surveillance reeën ontvangen. In verband met de privacy, zijn de […]

Lees verder

Geen inspanningsverplichting in ganzenrust- en foerageergebieden voor tegemoetkoming schade

23 nov 2015 De winterperiode is weer begonnen. Voor grondgebruikers met percelen gelegen in ganzenrust- en foerageergebieden geldt,  in de periode dat deze gebieden zijn aangewezen,  geen inspanningsverplichting om voor een tegemoetkoming in eventuele ganzenschade in aanmerking te komen. Buiten deze gebieden geldt het normale beleid.  Dit normale beleid houdt in dat voor tegemoetkoming in schade, veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten, er altijd een machtiging of een ontheffing op basis […]

Lees verder

Koninklijke Jagersvereniging waarschuwt voor piek in aanrijdingen met wilde dieren na invoering zomertijd

Persbericht 26 maart 2015 Jagers dragen 350.000 uur op jaarbasis bij aan verkeersveiligheid Amersfoort – Zo’n 6.300 aanrijdingen met groot wild werden in 2013 gemeld bij de meldkamer van de politie. Extra veel aanrijdingen vinden plaats na de omzetting van winter- naar zomertijd en vice versa. Dan vallen de verplaatsingen van reeën, wilde zwijnen en herten precies samen met de ochtend- en avondspits in het verkeer. Jagers leveren een grote […]

Lees verder

Exoten bestrijding dag in Limburg succesvol

Enkele honderden jagers hebben tijdens de ganzendag in Limburg afgelopen zaterdag in totaal 281 nijlganzen afgeschoten en 55 Canadeze ganzen. Dat meldt de Faunabeheereenheid Limburg. 10 procent Bij de nijlganzen gaat het om ongeveer 10 procent van de totale populatie van circa 2750 in Limburg. Nijlganzen komen in de hele provincie voor. Het aantal Canades ganzen in Limburg wordt op 1200 geschat. Zij zitten vooral in het zuiden. Ganzendag nijlgans1 […]

Lees verder

Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep | Jachtverbod blijft gehandhaafd waarschijnlijk tot 13 dec 2014

Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep Nieuwsbericht | 23-11-2014 Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken. De afgekondigde zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich […]

Lees verder

Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen van het Kamerlid Thieme over het bericht ‘Redding gelukt, zwijnen dood’.

Datum 27 oktober 2014   Ons kenmerk : DGNR-NB / 14152545 Uw kenmerk: 2014Z15813 Geachte Voorzitter, Hierbij treft u de beantwoording aan van vragen van het lid Thieme met betrekking tot een reddingsactie van wilde zwijnen (ontvangen 16 september 2014). De beantwoording is afgestemd met de provincie Limburg. 1 Kent u het bericht ‘Redding gelukt, zwijnen dood’?1 Antwoord Ja. 2 Kent u het bericht ‘Geen extra maatregelen voor terugdringen wilde […]

Lees verder

Beantwoording vragen met betrekking tot afschot van wilde zwijnen in de draag- en zoogtijd

Datum 27 oktober 2014 Betreft: Beantwoording vragen met betrekking tot afschot van wilde zwijnen in de draag- en zoogtijd Geachte Voorzitter, Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Thieme (PvdD) met betrekking tot afschot van wilde zwijnen in de draag- en zoogtijd (ingezonden 2 juli 2014). Vanwege de vakantieperiode heeft de beantwoording langer geduurd dan gebruikelijk. 1 Is het waar dat vanaf 1 juli 2014 […]

Lees verder

HUBERTUSMIS 19 OKTOBER 2014  TE DOENRADE

  Beste Jachtvrienden, Gaarne willen wij U en uw familie uitnodigen voor de Hubertusviering op zondag 19 oktober om 10.00 uur in de parochiekerk St. Jozef te Doenrade. De viering wordt opgeluisterd door de Limburgse jachthoorngroep “St. Hubertus” uit Vlodrop. De roofvogelvereniging “’t Ulehöfke” uit Stein zal aan het geheel een bijzonder cachet geven, zowel in als buiten de kerk. Aansluitend aan de H.mis in de Doenraadse St. Jozef parochiekerk […]

Lees verder

Wijzigingen aanvraag Belgische jachtakte door Nederlandse jachtaktehouder.

Recentelijk is voor het Vlaamse gewest nieuwe regelgeving vastgesteld voor de jacht. Een van deze wijzigingen heeft consequenties voor het aanvragen van jachtverloven door personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (artikelen 7 en 9 van het jachtadministratiebesluit van 25 april 2014). Het genoemde besluit maakt onder andere een onderscheid tussen aanvragers die wel en niet beschikken over een Nederlandse jachtakte. Aanvragers die beschikken over een Nederlandse jachtakte kunnen, […]

Lees verder

Discussie over betrouwbaarheid van ganzentellingen

Momenteel vinden er veranderingen plaats in het beleid ten aanzien van zomer- en winterganzen. Zowel door Sovon als door leden van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging KNJV en wildbeheereenheden werden in de afgelopen jaren ganzen geteld. De uitkomsten van de tellingen lopen soms behoorlijk uiteen. De precieze oorzaken van deze grote verschillen zijn niet aan te geven, omdat er nooit gezamenlijk wordt geteld. Ook is de methode van tellen verschillend. Voor […]

Lees verder

Natuurorganisaties willen onmiddellijk verbod imidacloprid

Vogelbescherming Nederland heeft samen met Natuurmonumenten, WNF, Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Vlinderstichting, Bijenstichting, Soortenbescherming Nederland, KNNV en BD-imkers een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma met daarin de oproep per direct een verbod in te stellen op de verkoop van het bestrijdingsmiddel imidacloprid. Het insecticide imidacloprid kwam vorige week in het nieuws, toen uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Sovon bleek dat er een correlatie is tussen de aanwezigheid […]

Lees verder

LTO blijft inzetten op naleving wettelijke nulstand wild

Er zijn in Nederland twee gebieden waar wilde zwijnen zijn toegestaan. Dat is op de Veluwe en in het Meinweggebied in Limburg. Daarbuiten geldt een wettelijk geregelde nulstand. Uitbreiding van de wildpopulaties in Nederland is voor LTO onaanvaardbaar. De diergezondheidsrisico’s en financiële risico’s zijn te groot. LTO Nederland en de regionale LTO organisaties blijven zich inzetten voor naleving van de wettelijke nulstand en een voor de Nederlandse veehouderij realistisch faunabeheer. […]

Lees verder

Geen geld uit POP3 voor regeling ganzenschade

De schaderegeling in de rustgebieden voor ganzen wordt door de provincies via eigen middelen gefinancierd. In eerdere plannen werd voorzien dat een deel van de regeling voor ganzenschade deels betaald zou kunnen worden uit het budget voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de Europese Unie, maar dat kent te veel risico’s, stel het Interprovinciaal Overleg (IPO). De gedeputeerden van de provincies hebben wel besloten om een bijdrage uit de Europese plattelandsgelden […]

Lees verder

Vos of hond – een kale vos- zgn Sampson vos

Enkele weken geleden kregen we een erg bizar dier binnen. Het dier werd in een bos in Nederland gevonden en leek zowel op een jonge kale vos, als op een naakthond. Sommige kenmerken deden eerder denken aan een hond, andere, waaronder de geur, deden ons dan weer vermoeden dat het toch om een vos zou gaan. Wij kwamen er niet helemaal aan uit, dus maakten we enkele detailfoto’s van de […]

Lees verder