Uitvoeringsbesluit wet natuurbescherming en de voorstellen Platteland Alliantie Nederland hiervoor

EZ is gestart met een eerste ambtelijke verkenning van wat er in de uitvoeringsregelgeving zal moeten worden geregeld. Uitgangspunt is het wetsvoorstel zoals dat thans bij de Tweede Kamer ter…

Lees verder