Artikel 58

terugGedurende het tijdvak waarin de jacht op eenden ingevolge het.bepaalde krachtens artikel 46 is gesloten, is het verboden een geregistreerde eendenkooi vangklaar te houden.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk