Ganzen veroorzaken veruit meeste faunaschade in 2016

Ganzen nemen het leeuwendeel van de wildschade aan landbouwgewassen voor hun rekening. In 2016 had 92% van de door het Faunafonds uitgekeerde tegemoetkomingen te maken met schade door ganzen. Dat blijkt uit het jaarverslag. In totaal werd € 21,1 miljoen uitgekeerd. De grauwe gans is met € 9,4 miljoen nog steeds de grootste schadepost. Snelste groeiers zijn rotgans en brandgans, maar dat komt mede doordat de Waddeneilanden weer meetellen in de statistieken […]

Lees verder

Provincie Limburg betaalt behandelbedrag bij dassenschade terug

Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie Limburg heeft toegezegd dat het behandelbedrag van 300 euro bij het claimen van dassenschade bij het Faunafonds zal worden terugbetaald. De komende tijd zal duidelijk worden hoe de toezegging van de gedeputeerde op een praktische manier wordt uitgewerkt. Aanleiding voor de toezegging was een vraag van CDA-statenlid John Verhoijsen, die stelde dat het hanteren van een behandelbedrag bij een claim onredelijk was, […]

Lees verder

Invoering behandelbedrag Faunafonds per 1 oktober 2014 definitief vastgesteld

 datum: 22 augustus 2014 Agrariërs betalen per 1 oktober 2014 een behandelbedrag van € 300  aan het Faunafonds bij een aanvraag voor tegemoetkoming in schade. Voor de behandeling van de aanvraag worden kosten gemaakt, zoals het taxeren van de schade. Deze kosten bedragen ongeveer € 600 per aanvraag.  Het behandelbedrag van € 300 draagt hier voor 50 procent aan bij. Agrariërs die schade ondervinden door toedoen van beschermde inheemse diersoorten kunnen […]

Lees verder