Faunafonds keerde in 2016 voor 21,14 miljoen euro uit vanwege faunaschade

Het Faunafonds heeft het jaarverslag over 2016 uitgebracht. Dit verslag is het 17de en daarmee tevens laatste jaarverslag van het Faunafonds, dat door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is opgehouden te bestaan. Uit dit jaarverslag blijkt dat de ganzen nog steeds het grootste gedeelte van de schade aanrichten. Circa 92% van het totaal uitgekeerde tegemoetkomingsbedrag van 21.14 miljoen euro komt op het conto van de ganzen. Ten opzichte van […]

Lees verder

Faunafonds betaalt 3 miljoen meer uit in 2014

Het Faunafonds heeft in 2014 minder verzoeken voor schadevergoeding gekregen, maar het uitbetaalde bedrag steeg flink: van 11,8 miljoen euro in 2013 naar 14,9 miljoen euro in 2014. Grauwe ganzen, kol- en brandganzen zijn verantwoordelijk voor deze forse toename van ruim 3 miljoen, zo blijkt uit het jaarverslag 2014 van het Faunafonds. Sinds 1 januari vorig jaar is door de overheveling van het natuurbeleid van Rijk naar provincies het Faunafonds […]

Lees verder

Provincie Limburg betaalt behandelbedrag bij dassenschade terug

Gedeputeerde Patrick van der Broeck van de provincie Limburg heeft toegezegd dat het behandelbedrag van 300 euro bij het claimen van dassenschade bij het Faunafonds zal worden terugbetaald. De komende tijd zal duidelijk worden hoe de toezegging van de gedeputeerde op een praktische manier wordt uitgewerkt. Aanleiding voor de toezegging was een vraag van CDA-statenlid John Verhoijsen, die stelde dat het hanteren van een behandelbedrag bij een claim onredelijk was, […]

Lees verder

Stand van zaken Vogelgriep en het Jachtverbod 27-11-2014

Op woensdagavond 26 november 2014, heeft er weer het crisisberaad plaats tussen staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de belanghebbenden v.w.b.de vogelgriep. Stand van zaken: Het verbod jacht / beheer / schadebestrijding blijft van kracht in geheel Nederland, De valwildregeling mag weer uitgevoerd worden, wel is bekend gemaakt dat het zoeken, doden en vervoeren van valwild is toegestaan. Vanaf zondag 23 november jl. is het ook […]

Lees verder

Invoering behandelbedrag Faunafonds per 1 oktober 2014 definitief vastgesteld

 datum: 22 augustus 2014 Agrariërs betalen per 1 oktober 2014 een behandelbedrag van € 300  aan het Faunafonds bij een aanvraag voor tegemoetkoming in schade. Voor de behandeling van de aanvraag worden kosten gemaakt, zoals het taxeren van de schade. Deze kosten bedragen ongeveer € 600 per aanvraag.  Het behandelbedrag van € 300 draagt hier voor 50 procent aan bij. Agrariërs die schade ondervinden door toedoen van beschermde inheemse diersoorten kunnen […]

Lees verder

De Koeijer en Sterkenburg stappen uit Faunafonds, bezuiniging en arrogantie provincies zijn de druppel die de emmer doet overlopen.

Boerenbestuurders Peter de Koeijer (Zeeland) en Peet Sterkenburg (Friesland) (LTO vertegenwoordigers) stappen uit het bestuur van het Faunafonds. Zij zijn het zat steeds weer door de provincies (IPO) verrast te worden. De bezuinigingen op het fonds dat (wild)schade aan boeren en tuinders moet vergoeden is de druppel die de emmer deed overlopen. “Zonder overleg en zonder een politiek debat worden bezuinigingen doorgevoerd en miljoenen euro’s een andere bestemming gegeven. Dit […]

Lees verder

Behandelbedrag van Faunafonds onaanvaardbaar

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt een behandelbedrag van € 300,- voor verzoek om een tegemoet- koming van faunaschade onaanvaardbaar. Dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) niet de oorzaken omtrent faunaschade aanpakt maar de gevolgen gaat bestrijden is voor de NMV een doorn in het oog. De oorzaken zijn te veel ganzen en het gevolg is te weinig geld. Uit het jaarverslag van het Faunafonds blijkt dat er in 2013 weer […]

Lees verder

Ganzen grootste schadepost Faunafonds in 2013

   Faunafonds keert 1,88 miljoen minder uit. Het Faunafonds heeft in 2013 1,88 miljoen euro minder uitgekeerd dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag (2013). Het aantal ingediende verzoekschriften is afgenomen van 5.863 (2012) naar 5.110 (2013). Minder schade in rijpend fruit en het besluit om geen tegemoetkomingen meer te verlenen schade in het najaarsgras (grasschade in de maand oktober) zijn hiervoor de voornaamste redenen. Uit het jaarverslag blijkt […]

Lees verder

Schade dassen blijft achter bij groeipopulatie

Met het oog op de toename van de dassenpopulatie in Nederland en de mogelijk daaruit volgende toename in gewasschade heeft de Zoogdiervereniging in opdracht van het Faunafonds onderzoek uitgevoerd naar de verwachte ontwikkeling van de dassenpopulatie, de schadeontwikkeling en mogelijke preventieve maatregelen. De onderzoeksresultaten laten zien dat de dassenschade minder stijgt dan op basis van de populatiegroei werd verwacht. De dassenpopulatie in Nederland bereikte in 1980 haar dieptepunt. Daarna is […]

Lees verder