Jachtverbod in natuurgebieden EU is verwijderd uit het voorstel Europese Commissie.

Na een jaar van intensieve discussies met de lidstaten, het voorstel van de Europese Commissie voor een algemeen verbod op jacht (en visserij) in een nieuwe categorie van strikt beschermde gebieden die met 10% van het EU-gebied als een ongerechtvaardigde maatregel valt om de verlies de biologische variëteit geclassificeerd. Het definitieve document waarin het ‘jachtverbod’ is verwijderd, is nu online beschikbaar [1].

Het eerste ontwerp van de Europese Commissie legt de jacht (en visserij) in dezelfde categorie als de “mijnbouw” en beschouwde deze activiteiten als incompatibel met strikt beschermde gebieden. Dit veroorzaakte grote onrust in vele delen van Europa en veel leden van het Europees Parlement (zie link, link en link).

Het doel van deze toezegging als onderdeel van de Biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030 was om de integriteit van hoge biologische diversiteitsgebieden te verkrijgen, met een bepaalde focus op koolstofhoudende ecosystemen zoals porno-gebieden en oude bossen. Het moet worden verwelkomd dat het EU-beleid niet langer van mening is van klimaatverandering en verlies van biodiversiteit, maar die beide onlosmakelijk verbonden zijn. Het is essentieel dat de jacht de natuurlijke processen in deze habitattypen niet beïnvloedt. Integendeel, de verbintenis van de jagers voor natuurbehoud is cruciaal voor het beheer van de beschermde gebieden van cruciaal belang en relevant voor het waarborgen van op communautaire verbintenis en lokale natuurbehoud [2].

Recente toewijding aan strikt beschermde gebieden gaat terug op de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2030, die een coherent netwerk van beschermde gebieden tot 30% van het EU-gebied vereist, waarvan 10% onder strikte bescherming is. De criteria en richtlijnen zijn niet bindend en moeten de lidstaten helpen om aan de politieke verplichting te voldoen.

De volgende stap voor de lidstaten zal zijn om toezeggingen te doen voor de doelen van 30% en 10% door gebruik te maken van bestaande beschermingsnetwerken of indien nodig nieuwe gebieden identificeren. In elk geval zal de expliciete betrokkenheid van de lokale bevolking in het behoud van deze gebieden de meest veelbelovende zijn. De wereldwijde ervaringen met beschermde gebieden tonen aan dat niet het niveau van bescherming de belangrijkste factor is bij het beteugelen van het verlies van biodiversiteit, maar versterking van de inzet van de lokale bevolking en het behoud van culturele en existentiële voordelen [3] [4].

Face President Torbjörn Larsson legde uit: “We zijn erg blij dat gezond verstand hier is afgedwongen en er is geen algemeen jachtverbod in deze nieuwe categorie van strikt beschermde gebieden. Face heeft actief verzet tegen een ongerechtvaardigde jachtverbod en benadrukt dat jagers een sleutelrol spelen bij het beheer van beschermde gebieden in Europa. ” Torbjörn Larsson bedankte de gezichtsleden voor de actieve deal met dit onderwerp op nationaal niveau en toegevoegd: “Dit laat zien hoe belangrijk het is om samen te werken voor de 7 miljoen jagers in Europa.”

De jagers van Europa spelen een sleutelrol in op community gebaseerde natuurlijke conservering en beheer van beschermde gebieden. Meer informatie over het werk van jagers, inclusief in beschermde gebieden, bezoek www.biodiversitymanifesto.com

image_pdfimage_print
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.