LTO Behandelbedrag wildschade moet van tafel

LTO verzet zich tegen het besluit van de provincies om een behandelbedrag van 300 euro per verzoekschrift voor wildschade in te stellen. Enkele jaren geleden is het gelukt een soortgelijk plan van tafel te krijgen, maar de provincies lijken nu hardnekkig aan hun voornemen vast te houden. Het Faunafonds, dat

LEES VERDER

Kamerbrief – het beheer van vossen in Nederland

Geachte Voorzitter, Naar aanleiding van het algemeen overleg Wildbeheer van 14 mei 2014 stuur ik u een brief over het beheer van de vossenpopulaties in Nederland. In deze brief schets ik, zoals toegezegd, de feitelijke situatie. Om misverstanden te voorkomen plaats ik nog een kanttekening over de Benelux-overeenkomst Jacht en

LEES VERDER

Jagers in Limburg hebben wilde zwijnen in het vizier

23 mei 2014 in deze video: De wilde zwijnenpopulatie in Limburg is door de zachte winter enorm gegroeid en wordt er gevreesd voor een toename van overlast. De dieren richten veel gewasschade aan en ze dragen ziekten over. Daarnaast veroorzaakt het wild zwijn steeds vaker verkeersongelukken. De komende tijd houden

LEES VERDER

Tularemie nu ook vastgesteld bij haas in Utrecht

Opnieuw is tularemie bij een haas vastgesteld, ditmaal in de provincie Utrecht. Sinds vorig jaar is dit het derde geval waarbij deze ziekte bij een haas in Nederland is vastgesteld. Het eerste geval was vorig jaar in Limburg, gevolgd door Zeeland begin dit jaar, en nu in Utrecht. In Zeeland

LEES VERDER

Verslag Overleg Tweede Kamer Jacht en Wildbeheer van 14 mei 2014

De Bijzondere Procedure op 13 mei over de Oostvaardersplassen vormde de opmaat naar het belangrijke debat over wildbeheer op woensdag 14 mei van een commissievergadering EZ waarin een aantal onderwerpen werden behandeld onder het kopje ‘wildbeheer’.. Politieke partijen debatteerden met de staatssecretaris over onderwerpen als: vossenbeheer met de lichtbak, de Oostvaardersplassen,

LEES VERDER

Is de wasbeerhond een risico voor de volksgezondheid?

Help mee en meld een dode wasbeerhond (Marterhond) Miriam Maas1, Margriet Montizaan2, Andrea Gröne2 en Joke van der Giessen1 1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ; 2 Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) Samenvatting De wasbeerhond wordt beschouwd als een invasieve exoot, afkomstig uit Oost-Europa, die sinds 1991 wordt gemeld in

LEES VERDER

Ganzen grootste schadepost Faunafonds in 2013

   Faunafonds keert 1,88 miljoen minder uit. Het Faunafonds heeft in 2013 1,88 miljoen euro minder uitgekeerd dan in 2012. Dat blijkt uit het jaarverslag (2013). Het aantal ingediende verzoekschriften is afgenomen van 5.863 (2012) naar 5.110 (2013). Minder schade in rijpend fruit en het besluit om geen tegemoetkomingen meer

LEES VERDER