Uitbraak klassieke varkenspest in Letland

Op 23 juni meldde Letland een uitbraak van klassieke varkenspest (KVP) bij een zogenaamde ‘backyardholding’ met 7 varkens. De varkens vertoonden klinische verschijnselen en werden positief getest op KVP. De laboratoriumresultaten voor Afrikaanse varkenspest waren negatief. Het getroffen bedrijf ligt in het besmette gebied dat al was ingesteld in verband

LEES VERDER

Burgermeldpunt Wildlife Crime gaat van start

Op 27 juni gaat het Burgermeldpunt Wildlife Crime van start. Dit meldpunt heeft als doel om mensen bewust te maken van misdrijven tegen dieren en dient tevens om inzicht te krijgen in de totale omvang van dit probleem. Het is initiatief van de Friese Milieu Federatie. Andere partijen die zich

LEES VERDER

Dijksma wijst verbod op jacht in Wet Natuurbescherming af

Datum            26 juni 2014 Betreft           Reactie Initiatiefnota sluiting van de jacht van het lid Thieme Geachte Voorzitter, Hierbij geef ik u mijn reactie op initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht (TK 33 827, nr. 2). Bij brief van 13 maart 2014 had uw vaste

LEES VERDER

Dijksma stuurt Nieuwe Natuurwet naar de Tweede Kamer

In goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Dat is het uitgangspunt van de gewijzigde Wet natuurbescherming van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken die op 18 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens Dijksma moet de wet zorgen voor een breed draagvlak voor natuur

LEES VERDER

Behandelbedrag van Faunafonds onaanvaardbaar

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt een behandelbedrag van € 300,- voor verzoek om een tegemoet- koming van faunaschade onaanvaardbaar. Dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) niet de oorzaken omtrent faunaschade aanpakt maar de gevolgen gaat bestrijden is voor de NMV een doorn in het oog. De oorzaken zijn te veel

LEES VERDER

Conceptverslag stakeholdersbijeenkomst uitvoeringsreglegeving Wetsvoorstel natuurbescherming: jacht, bestrijding, beheer, middelen en exoten

Conceptverslag stakeholdersbijeenkomst uitvoeringsreglegeving Wetsvoorstel natuurbescherming: jacht, bestrijding, beheer, middelen en exoten Dinsdag 27 mei 2014, 09.30 – 12.30 uur in Jaarbeurs Utrecht Een ambtenaar van het Ministerie van EZ geeft een korte stand van zaken over het wetsvoorstel natuurbescherming. Het advies van de Raad van State over de nota van

LEES VERDER

Meer groenstroken langs akkers en ruimte voor ondernemers

Invulling Europees landbouwbeleid: steun voor jonge boeren en knelsectoren Nieuwsbericht | 05-06-2014 In de komende periode van het Europees landbouwbeleid krijgen ondernemers keuzemogelijkheden om te vergroenen in ruil voor steun. Vanuit de Europese Unie moet een verplicht deel van het landbouwareaal worden ingezet voor het behoud van biodiversiteit. Vandaag stuurt

LEES VERDER

Botulisme besmetting bij melkkoeien, door wildkadavers

Meldingen van vermoedelijke gevallen van botulisme komen bij de GD Veekijker incidenteel binnen, zo ook de afgelopen weken. Botulisme komt het hele jaar in beperkte mate voor, maar kan op individuele bedrijven grote schade veroorzaken. Pluimveekadavers zijn een belangrijke besmettingsbron. Een infectie kunt u voorkomen door de runderen niet in

LEES VERDER