Jacht op ganzen in Limburg wordt uitgebreid

GENNEP/MOOK – De Faunabeheereenheid Limburg wil dat het gebied in Limburg waarbinnen op ganzen mag worden gejaagd wordt uitgebreid. Op die manier moet de toenemende overlast die ganzen veroorzaken bij agrariërs in Noord- en Midden-Limburg, een halt worden toegeroepen. Schade De Faunabeheereenheid Limburg heeft inmiddels een plan opgesteld dat binnenkort

LEES VERDER

Nieuwe ontwikkelingen Afrikaanse Varkenspest in Letland

Na mijn laatste mail van 26 juni over de melding over de Afrikaanse varkenspets uitbraak in Letland hebben zich helaas nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Letland heeft op 22 juli een uitbraak van AVP gemeld in een nieuw gebied. Het betreft een bedrijf met 58 varkens in “the novads of Valkas” ,

LEES VERDER

Informatiefolder DWHC over de Afrikaanse Varkenspest.

Langs deze weg wil DWHC u graag informeren over de informatiefolder die het heeft gemaakt over “African Swine fever in wild boar and African wild suids”. Aanleiding voor het maken van deze folder is de dreiging die is ontstaan door het oprukken van het virus vanuit Rusland naar meerdere landen

LEES VERDER

Dodelijk ongeval door aanrijding met wild zwijn

CDA Brabant: jagen op wilde zwijnen na dodelijk ongeval Het CDA in Noord-Brabant dringt bij de provincie aan op een snelle oplossing van de problemen met wilde zwijnen. Dodelijk ongeval Aanleiding is een fataal ongeluk zaterdag in het Brabantse Heusden. Een 44-jarige man uit Meijel kwam daar om het leven

LEES VERDER

Wild zwijn met trichine in Oostenrijk

In april 2014 werd in de Oostenrijkse deelstaat Burgenland de rondworm Trichinella aangetroffen bij een geschoten wild zwijn, dat in het kader van het verplichte reguliere onderzoek van geschoten wilde zwijnen was ingeleverd. Nader onderzoek wees uit dat het de soort Trichinella pseudospiralis betrof1. Er bestaan meerdere soorten Trichinella, waarvan

LEES VERDER

Natuurorganisaties willen onmiddellijk verbod imidacloprid

Vogelbescherming Nederland heeft samen met Natuurmonumenten, WNF, Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Vlinderstichting, Bijenstichting, Soortenbescherming Nederland, KNNV en BD-imkers een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma met daarin de oproep per direct een verbod in te stellen op de verkoop van het bestrijdingsmiddel imidacloprid. Het insecticide imidacloprid kwam vorige week in

LEES VERDER

LTO blijft inzetten op naleving wettelijke nulstand wild

Er zijn in Nederland twee gebieden waar wilde zwijnen zijn toegestaan. Dat is op de Veluwe en in het Meinweggebied in Limburg. Daarbuiten geldt een wettelijk geregelde nulstand. Uitbreiding van de wildpopulaties in Nederland is voor LTO onaanvaardbaar. De diergezondheidsrisico’s en financiële risico’s zijn te groot. LTO Nederland en de

LEES VERDER

Geen geld uit POP3 voor regeling ganzenschade

De schaderegeling in de rustgebieden voor ganzen wordt door de provincies via eigen middelen gefinancierd. In eerdere plannen werd voorzien dat een deel van de regeling voor ganzenschade deels betaald zou kunnen worden uit het budget voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) van de Europese Unie, maar dat kent te veel risico’s,

LEES VERDER

Vos of hond – een kale vos- zgn Sampson vos

Enkele weken geleden kregen we een erg bizar dier binnen. Het dier werd in een bos in Nederland gevonden en leek zowel op een jonge kale vos, als op een naakthond. Sommige kenmerken deden eerder denken aan een hond, andere, waaronder de geur, deden ons dan weer vermoeden dat het

LEES VERDER

Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014)

Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014) aan. Deze nieuwe Circulaire bevat, evenals de Circulaire Wapens en Munitie 2013, wijzigingen ten aanzien van de beheersing van het legale wapenbezit in de schietsport. Op grond van de uitspraak van de Raad van State van 20 november 2013, met

LEES VERDER

Actie tegen doden ganzen deels naïef en emotioneel

LEIDEN – Op 3 juli jl. werd op Dichtbij.nl het artikel ‘Bewoners in actie tegen massale ganzenmoord’ geplaatst. Het artikel en de achterliggende informatie die de actiegroep ‘Stop de ganzenmoord’ verschaft op Facebook is eenzijdig en appelleert vooral aan de emoties van de burger. De andere kant wordt niet belicht.

LEES VERDER