Blauwtong in Hongarije

Op woensdag 15 oktober, heeft Hongarije bij de OIE melding gemaakt van een uitbraak van Blauwtong, serotype 4. Het betreft inmiddels 2 uitbraken bij runderen in de omgeving van Deszk en Hödmezövásárhely in het zuiden van Hongarije. De getroffen bedrijven zijn kleine rundveebedrijven die in het eerder door Hongarije ingestelde beperkingsgebied

LEES VERDER

Daling aantal standganzen in Gelderland

  Aanpak ganzen in Gelderland lijkt te werken Geplaatst op ZALTBOMMEL/DEVENTER – Voor het eerst in jaren is er een lichte daling van het aantal ganzen. Dat meldt de Faunabeheereenheid Gelderland in Deventer, de overkoepelende organisatie van de wildbeheereenheden in de provincie. Het gaat om de standganzen, de ganzen die niet meer

LEES VERDER

Mager broedseizoen voor kolganzen

Mager broedseizoen voor kolganzen Tellingen in de afgelopen drie weken laten zien dat kolganzen met weinig jongen uit de Russische toendra zijn teruggekeerd. In een eerste steekproef van bijna 30.000 vogels in Friesland, Zuid-Holland, Gelderland en de grensstreek van Duitsland bedraagt het aandeel jonge vogels ongeveer 10%. Veel paren hebben

LEES VERDER

De Russen komen- gezenderde Brandganzen in Nederland

De herfst is aangebroken, en daarmee ook de ganzentijd. Niet alleen Kolganzen, maar ook Brandganzen komen nu teruggevlogen van hun broedgebieden in Arctisch Rusland. In het kader van een onderzoek naar migratiestrategieën zijn Brandganzen afgelopen zomer in Rusland uitgerust met GPS-zenders en kleurringen. Nu is het moment om deze ganzen

LEES VERDER

Jagers tegen rol van schietknechten overheid

13 oktober 2014 Anno 2014 kunnen jagers met recht zeggen dat zij het grootste, landsdekkende vrijwilligersnetwerk zijn in het Nederlandse landschap, aldus directeur Laurens Hoedemaker van de Koninklijke Jagersvereniging. Hij vraagt zich af wat het voor de rol en het verantwoordelijkheidsgevoel van jagers betekent als zij alleen nog ‘op afroep’

LEES VERDER

Aantalsontwikkeling van zoogdieren | Compendium voor de Leefomgeving

Aantalsontwikkeling dagactieve zoogdieren, 1994-2012 Van de zes dagactieve zoogdiersoorten die tegelijk met vogels tijdens de broedvogeltellingen (BMP) worden geteld, vertoont alleen de ree een matige toename. De andere soorten blijven over de gehele telperiode stabiel. Haas De haas komt in bijna het gehele land voor, met uitzondering van enkele stedelijke

LEES VERDER

KNJV wijzigt naam in Koninklijke Jagersvereniging

Met ingang van 30 september noemt de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) zich Koninklijke Jagersvereniging. De afkorting KNJV zal niet meer gebruikt worden. Verantwoord beheren en benutten wordt het motto van de koninklijke jagers. Zie hier ook het nieuwe logo wat bij de nieuwe naam hoort. De rol die jagers

LEES VERDER