Jacht steeds populairder in Duitsland

Duitse jagers hoeven zich geen zorgen te maken dat hun hobby uitsterft. Elk jaar neemt het aantal Duitsers met een jachtakte toe. Vorig jaar waren er bijna 370.000 actieve jagers, een record. Sinds de Duitse hereniging in 1990 is het aantal actieve jagers in Duitsland met 50.000 gestegen. ”De jacht

LEES VERDER

Waar kan de Nederlandse vogel nog veilig broeden?

Bloemrijke akkerranden dragen niet bij aan broedsucces vogels Bloemrijke akkerranden zijn ooit in het leven geroepen om vogels te redden. De aanpak zou niet werken, zo blijkt uit recent onderzoek. De akkerranden leveren weliswaar meer insecten op zodat vogels meer te eten hebben, maar de vogels broeden er niet. De

LEES VERDER

Ganzenbeheer wordt in Limburg uitgebreid.

GENNEP/MOOK – De Faunabeheereenheid Limburg wil dat het gebied in Limburg waarbinnen op ganzen mag worden gejaagd wordt uitgebreid. Bekijk ook…Er mag weer gejaagd worden in Limburg Op die manier moet de toenemende overlast die ganzen veroorzaken bij agrariërs in Noord- en Midden-Limburg, een halt worden toegeroepen. Schade De Faunabeheereenheid

LEES VERDER

DWHC nieuwsbrief Januari 2015

Het is weliswaar alweer medio januari, maar alsnog de beste wensen voor 2015. Dat het een mooi jaar mag worden, met een goede samenwerking met en tussen de diverse mensen, instanties en organisaties. Om de nieuwsbrief kort en overzichtelijk te houden, is een selectie gemaakt uit onlangs verschenen berichten op

LEES VERDER

Onderzoeken Faunafonds overwinterende ganzen- Bij12

In de tegemoetkomingen die door het Faunafonds worden verstrekt vormt schade door overwinterende ganzen de hoogste kostenpost. Gezien deze hoogte en de trend van de tegemoetkomingen in de schade heeft onderzoek naar de beperking van schade veroorzaakt door overwinterende ganzen al jarenlang een hoge prioriteit. Hieronder volgen de uitkomsten van

LEES VERDER