De drone als natuurbeschermer redt levens van jong wild

Nu het maaiseizoen weer begonnen is, worden veel reekalveren onnodig gedood doordat ze te laat worden opgemerkt in het hoge gras. Niet alleen wildbeheerders/jagers en boeren maar ook Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door deze kalveren op te sporen en te verplaatsen. Tot nu toe gebeurde

LEES VERDER

Faunafonds betaalt 3 miljoen meer uit in 2014

Het Faunafonds heeft in 2014 minder verzoeken voor schadevergoeding gekregen, maar het uitbetaalde bedrag steeg flink: van 11,8 miljoen euro in 2013 naar 14,9 miljoen euro in 2014. Grauwe ganzen, kol- en brandganzen zijn verantwoordelijk voor deze forse toename van ruim 3 miljoen, zo blijkt uit het jaarverslag 2014 van

LEES VERDER

Jaarlijkse bijdrage 7 ecosysteemdiensten aan Limburgse economie meer dan 100 miljoen euro

De jaarlijkse bijdrage van 7 ecosysteemdiensten – gewasproductie, veevoerproductie, drinkwaterproductie, fijnstofafvanging door vegetatie, koolstofvastlegging, natuurtoerisme en jacht – aan de economie van Limburg kan worden geschat op circa 112 miljoen euro. Dit blijkt uit een studie van Roy Remme, Matthias Schröter en Lars Hein van Wageningen Universiteit, in samenwerking met

LEES VERDER

Reactie Staatsecretaris op bericht over uitbraak hazenpest

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA ‘s-GRAVENHAGE   Datum 12 mei 2015 Betreft            Reactie op bericht over uitbraak hazenpest Geachte Voorzitter, Op 1 april 2015 heeft uw vaste commissie voor Economische Zaken mij verzocht om een reactie te geven op het artikel over een

LEES VERDER