Heeft u een teek opgelopen? Dan bent u nodig!

Innatoss Laboratories uit Oss werkt aan een nieuwe test voor de ziekte van Lyme, die sneller werkt dan huidige methoden. Om te bewijzen dat de test werkt, worden er in heel Nederland mensen gezocht die recent een teek hebben opgelopen. Bent of kent u zo iemand? Meldt u dan en

LEES VERDER

Ook provincies voor afschaffen afschotplan

Bron: IPO De regels voor de jacht verminderen en meer inspraak voor maatschappelijke organisaties bij faunabeheer, dat stellen de VVD en PvdA vandaag voor tijdens het Wetgevingsoverleg Natuurbeschermingswet in de Tweede Kamer. De Natuurbeschermingswet is het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van rijk naar provincies. In de Wet wordt geregeld

LEES VERDER

Initiatiefnota PvdD voor afschaffing wildlijst verworpen.

Jagers mogen niet meer zelf beslissen hoeveel dieren er in een gebied worden geschoten. Ze moeten binnen de Faunabeheereenheid afspraken maken met alle daarin samenwerkende partijen. Uit het debat tijdens de commissievergadering verdedigden de Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD) hun zienswijze dat door deze aanpak veel regels

LEES VERDER

Ethiek en de Onzin van de intrinsiek waarde.

Als een damhert door een auto wordt aangereden en hierbij al zijn poten gebroken worden, maken we het dier zo snel mogelijk af om het uit zijn ‘lijden te verlossen’. Dit noemen we ethisch handelen. Gebeurt dit bij een mens, dan proberen we hem met alle mogelijke middelen in leven

LEES VERDER

Kamerbrief – Resultaten onderzoeken wasbeerhond in Nederland

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA ’s-GRAVENHAGE Datum:    2 juni 2015 Betreft:    Resultaten onderzoeken wasbeerhond in Nederland Geachte Voorzitter, Zoals toegezegd in mijn brief van 10 april 2014 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 780) informeer ik u hierbij over de onderzoeken naar de

LEES VERDER