Hazenpest (tularemie) nu ook in Gelderland

Bij een dode haas uit Oost-Gelderland die in juni 2015 bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) is binnengekomen, is tularemie (hazenpest) vastgesteld. Sinds 2011 worden dode hazen, die gevonden en bij DWHC ingestuurd worden, systematisch door het Centraal Veterinair Instituut onderzocht op de aanwezigheid van de bacterie die hazenpest

LEES VERDER

Cameron wil verbod op de vossenjacht versoepelen

Ruim tien jaar na de invoering van het gecontesteerde jachtverbod in Groot-Brittannië denkt Brits premier Cameron aan een herziening van de Hunting Act. Hij wil het Britse parlement volgende week laten stemmen over de terugkeer van de vossenjacht met honden. Onder bepaalde omstandigheden zou die opnieuw worden toegelaten. Downing Street,

LEES VERDER

Geen runder-tbc gevonden in Nederlandse dassen

In Engeland zijn runderen en dassen besmet met de bacterie Mycobacterium bovis, de verwekker van rundertuberculose, en daar is voortdurend discussie over de rol van dassen bij de besmetting van runderen. De 104 Nederlandse dassen die in de periode december 2012 en april 2014 zijn onderzocht, waren niet besmet met

LEES VERDER

Zomertelling ganzen op zaterdag 18 juli 2015

Op zaterdag 18 juli worden weer door de Fbe’s in samenwerking met de Wbe’s de zomertellingen ganzen georganiseerd. De tellingen zijn uiteraard belangrijk voor de monitoring van de ganzenstand per provincie en Nederland. Het uiteraard belangrijk voor het beheer en schadebestrijding is, dat jaarlijks de juiste gegevens beschikbaar zijn over

LEES VERDER

Vogelbescherming wil niet deelnemen in Faunabeheereenheden over jacht

Vogels Vogelbescherming zijn er amendementen ingediend, die de huidige natuurbescherming aanzienlijk kunnen verslechteren, hiervoor noemen zij het amendement van Heerema (VVD) en Leenders (PvdA), waarin wordt voorgesteld dat de eisen voor de jacht en schadebestrijding worden beperkt en maatschappelijke organisaties binnen faunabeheereenheden mogen meepraten over schadebestrijding en de jacht. Directeur

LEES VERDER