Beantwoording vragen over hondsdolheid bij vossen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum     18 december 2015 Betreft:     Beantwoording vragen over hondsdolheid bij vossen Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over hondsdolheid bij vossen (kenmerk 2015Z20980, ingezonden 9 november 2015). Bent u bekend met het

LEES VERDER

Nieuwe Dassenovereenkomsten Faunafonds

22 dec 2015 Op 1 januari 2016 lopen de huidige Dassenovereenkomsten, die grondgebruikers met het Faunafonds hebben gesloten, af. Het Faunafonds biedt grondgebruikers die dassenschade hebben vanaf 2016 de mogelijkheid om een nieuwe dassenovereenkomst af te sluiten. Waarom een Dassenovereenkomst? Hoewel de dassenpopulatie in Nederland momenteel niet dermate onder druk

LEES VERDER

Bevers in Limburg

Bevers in landbouwgebied Nu de beverpopulatie uitdijt, komen ook in landbouwgebieden vaker bevers en beverdammen voor. Een landbouwer die zijn land langs de beek  benut, kan op de oever te maken krijgen met natschade en soms ook vraatschade. Vanuit het oogpunt van natuur, natuurlijke waterberging en zelfs drinkwaterwinning, is de

LEES VERDER

DWHC nieuwsbrief december 2015

Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. In deze Nieuwsbrief staat het laatste nieuws (VHS bij konijnen) en de drie belangrijkste DWHC berichten van 2015. VHS en wilde konijnen Het Viraal Hemorragisch Syndroom (VHS),  ook vaak aangeduid met de (Engelstalige) afkortingen VHD (Viral Hemorrhagic Disease) en RHD (Rabbit

LEES VERDER

REACTIE FACE op voorstel tot herziening van richtlijn vuurwapens EU

19 november 2015 Gisteren, reageren op de tragische gebeurtenissen in Parijs van 13 november heeft de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de richtlijn vuurwapens overhaast. FACE steunt de initiatieven van de Europese Commissie in de strijd tegen het terrorisme en de illegale praktijken. FACE toch vragen hoe het voorstel van de Commissie

LEES VERDER

BIJ12 – FAUNAFONDS start onderzoek naar hofspots en maatwerkbeheer reeën

In opdracht van BIJ12 start aanvang december  onderzoeksinstituut Alterra in samenwerking met van Bommel Faunawerk een onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen voor het reduceren van aanrijdingen met reeën op plaatsen waar aanrijdingen veelvuldig optreden (de zogenaamde hotspots). “Er is een grote behoefte aan wetenschappelijke kennis over hotspots en beheer”, zegt

LEES VERDER

Landelijke sterfte onder konijnen door virusziekte VHD

8 december 2015 Bijgewerkt tot 9 december 16:45 Recent zijn vanuit diverse delen van het land (onder andere regio Nijmegen, Groningen, Utrecht) meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Het gaat hier om wilde én tamme konijnen. Verschillende van deze konijnen zijn onderzocht door de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Uit

LEES VERDER