Jagers in Vlaanderen willen de patrijs er weer bovenop helpen

In het verzoekschrift dat Vogelbescherming Vlaanderen met succes richtte tot de Raad van State om de rechtsgrond van de bijzondere jacht te vernietigen, werd ook de jacht op de patrijs onder vuur genomen. De natuurorganisatie begrijpt namelijk niet hoe bejaging te verzoenen is met de verplichting om voor deze akkervogelsoort

LEES VERDER

Voor faunatunnels geldt niet altijd hoe groter hoe beter.

Dassen gebruiken liever faunatunnels met een diameter tussen 30 en 40 centimeter, dan tunnels met een grotere diameter. Dat ontdekte de vijfdejaars student biologie aan de Wageningen Universiteit Wessel Nieuwland. Hij trok deze conclusie na statistisch onderzoek van grote hoeveelheden gegevens over het gebruik van faunapassage in Gelderland. Onder andere

LEES VERDER

Faunafonds is goed voorbereid op terugkeer wolf

Alle consulenten van het Faunafonds, onderdeel van BIJ12, zijn sinds deze maand wolvenexperts. Dat houdt in dat zij wolvensporen en schade veroorzaakt door wolven kunnen herkennen en DNA-monsters kunnen nemen. Zij volgden een instructiebijeenkomst bij Alterra en een vijfdaagse cursus in Duitsland. Op deze manier is het Faunafonds goed voorbereid

LEES VERDER

23e Reewildbespreking Vijlen 19 april 2016

Graag brengen wij het volgende evenement onder uw aandacht. Op dinsdag 19 april 2016 zal voor de 23e keer de Euregionale Reewildbespreking in café-restaurant “Bergzicht” (Vijlenberg 55-57) te Vijlen plaatsvinden. Zoals ieder jaar belooft het een leerzame en gezellige avond te worden, met als afsluiting wederom een loterij met mooie prijzen. Programma: 19.30

LEES VERDER

DWHC nieuwsbrief maart 2016

Eerste Nieuwsbrief DWHC van dit jaar met  een selectie uit onlangs verschenen berichten op onze website die voor de mensen in het veld  belangrijk zijn, met een link naar het bericht voor meer informatie. Website geheel vernieuwd De website van DWHC is geheel vernieuwd. Het meldformulier is aangepast. Vanuit de praktijk

LEES VERDER

Beantwoording vragen over het aanbieden van jachtarrangementen

Datum 9 maart 2016 Betreft Beantwoording vragen over het aanbieden van jachtarrangementen Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van de leden Leenders en Van Dekken (beiden PvdA) over het aanbieden van jachtarrangementen in Nederland (kenmerk 2016Z02223, ingezonden 3 februari 2016). 1 Heeft u mogelijkheden, nu uit

LEES VERDER

BIJ12 lanceert Faunaschade Preventiekit

Een zo helder, inzichtelijk en laagdrempelig mogelijk aanbod van praktische preventieve maatregelen om gewasschade die is aangericht door beschermde inheemse diersoorten, tot een minimum te beperken. Dat is in een notendop wat BIJ12/Faunafonds beoogt met de Faunaschade Preventiekit (FPK), voorheen bekend onder de naam Handreiking Faunaschade. De Faunaschade Preventiekit is

LEES VERDER

Eerste goudjakhals gezien in Nederland

Op 19 februari 2016 is een goudjakhals waargenomen op de Veluwe. Het betreft de eerste waarneming van deze diersoort in Nederland. De waarneming is gedaan met behulp van een cameraval. Op verzoek van de terreinbeheerder wordt de precieze vindplaats niet bekend gemaakt. “We weten nog niets over de oorsprong van

LEES VERDER