Reactie Koninklijke Jagersvereniging op

Geacht lid van de Jagersvereniging, Staatssecretaris Martijn van Dam en gedeputeerde Patrick van der Broeck zitten op één lijn: de provincies gaan niet over de benuttingsjacht. Dat betekent dat de motie van de Partij voor de Dieren die op 13 mei jl in de Provinciale Staten van Limburg met slechts

LEES VERDER

Advies Actal inzake wet en regelgeving concept uitvoerings- regelgeving Wet natuurbescherming

Aan de secretaris-generaal van Economische Zaken De heer ir. M.H.P. van Dam Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum: 1 april 2016   Onderwerp; Ex-ante toetsing uitvoerings- regelgeving Wet natuurbescherming Uw kenmerk : DGAN-PDJNG / 15058259 Ons kenmerk; JtH/RvZ/PO/2016/028   Bijlage(n)   Geachte heer Van Dam, Op 24 april 2015 heeft uw ambtsvoorganger aan de Tweede

LEES VERDER

Europees project Afrikaanse varkenspest: ASF-STOP

Op 3 mei 2016 is het Europese Cost-Action project ASF-STOP officieel van start gegaan in Brussel. De aanleiding voor dit project is de opkomst van Afrikaanse varkenspest (African Swine fever in het Engels, ASF) onder zowel gehouden varkens als wilde zwijnen in Oost-Europa. De eerste uitbraak in die regio was

LEES VERDER

Provinciale Staten Limburg voorzien tekort aan jagers in 2025

Demografische ontwikkelingen laten zien dat het aantal beschikbare jagers in Limburg bij ongewijzigd beleid in vergelijking met de huidige beschikbare aantal jagers, tot een tekort van enkele honderden jagers leidt in 2025. Provinciale Staten van de provincie Limburg hebben daarom ingestemd om in overleg met de Faunabeheereenheid Limburg en de

LEES VERDER

Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming en de bijlagen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) en de ontwerpregeling houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming (regeling natuurbescherming). Download “Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming” PDF document | 3 pagina’s

LEES VERDER

Uitnodiging voor Het Nederlands Kampioenschap Jachthoornblazer in en om Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch – zaterdag 28 mei 2016

COMITÉ VAN AANBEVELING De heer Ger P.J.Koopmans, Gedeputeerde Provincie L imburg Mevrouw Monique De Boer-Beerta, Burgemeester Roerdalen De heer Jan L.M. Hol De heer Michel P.G. Stassen De heer Patrick J. Huurdeman De heer Gerrit J.M. Janssen WBE Roerstreek,Wildbeheereenheid     Betreft: Uitnodiging Geachte Dames en Heren, Vlodrop, 4 mei

LEES VERDER

Toename wildaanrijdingen in 2015 in het verkeer.

Volgens officiële cijfers werden er in 2015 bijna 6300 reeën, herten, vossen en wilde zwijnen in het verkeer doodgereden. Dat zijn er honderden meer dan in 2014. Lang niet ieder ongeluk wordt overigens gemeld. In Gelderland is het opsporen en melden van ongevallen met wild goed wel geregeld. De aanpak

LEES VERDER

Kreten uit het veld…..

Het is weer lente en de kieviten en grutto’s zouden onze weilanden weer moeten vullen met hun kreten. Helaas blijft het op veel velden akelig stil. Nu weten we allemaal, dat onze moderne landbouwmethoden niet erg bevorderlijk zijn voor het broedsucces van de weidevogels, maar de tijd, dat een boerenfamilie

LEES VERDER