Drie wijzigingen in beleidsregels Faunafonds

Vorige week week zijn er 3 wijzigingen in de ‘Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade’ van het Faunafonds in werking getreden. De wijzigingen hebben betrekking op schade veroorzaakt door; wolven,  schade op gepachte percelen en  schade aan graszoden.  De gewijzigde beleidsregels zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn op 13 juli in werking

LEES VERDER

DWHC nieuwsbrief juni 2016

Hierbij ontvangt u de tweede DWHC nieuwsbrief van dit jaar. In deze Nieuwsbrief staat een selectie van de belangrijkste DWHC berichten en buitenlandse signalen van het afgelopen half jaar. Teken-encefalitis in Nederland Het RIVM heeft in reeënbloedmonsters uit Overijssel antistoffen gevonden tegen het teken-encefalitisvirus. De reeënbloedmonster lagen opgeslagen in de

LEES VERDER