Aanbieding Alterra rapport evaluatie provinciale vrijstellingslijst over schade en overlast veroorzakende soorten aan de provincies

Aan:            Gedeputeerde Staten van de provincie Datum:       22 augustus 2016 Betreft:      Aanbieding evaluatie provinciale vrijstellingslijst Geacht college, Op grond van de Flora- en faunawet werd de provinciale vrijstellingslijst op landelijk niveau vastgesteld. De toekomstige Wet natuurbescherming kent op dit punt

LEES VERDER

Europees natuurbeleid is nog onvoldoende voor boerenlandvogels

Hoewel de Europese natuurwetgeving en maatregelen in het kader van agrarisch natuurbeheer wel degelijk impact hebben op de bescherming van boerenlandvogels, zijn zij nog onvoldoende om het tij te keren. Dat blijkt uit een wetenschappelijke publicatie in Conservation Letters. Uit de analyse blijkt dat met name de mate van intensivering

LEES VERDER

Landelijke sterfte onder konijnen als gevolg van RHD2

De ziekte onder konijnen heeft dit weer voor gevolgen voor de wilde konijnenstand, die nu weer eens getroffen wordt door een variant van het VHD (Viral Hemorrhagic Disease) het RHD2 (Rabbit Hemorrhagic Disease) virus.  Meldingen over acute sterfte onder konijnen Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land

LEES VERDER

Patiënt ziek door teken-encefalitisvirus 

Op 21 juli 2016 maakte het RIVM bekend dat voor de eerste keer in Nederland een patiënt ziek is geworden door een teek die het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) bij zich droeg. De besmetting trad zeer waarschijnlijk op na een tekenbeet tijdens een wandeling op de Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels is de patiënt herstellende.

LEES VERDER

2e Faunaschade PreventieKit (FPK)

Faunaschade PreventieKit (FPK) In de Faunaschade Preventiekits vindt u een overzicht van preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten te voorkomen en beperken. De Faunaschade Preventiekits zijn bedoeld voor grondgebruikers in de agrarische sector. De preventiekits geven een overzicht van de preventieve maatregelen per soortgroep en de daarbij eventueel geldende richtlijnen

LEES VERDER