Eerste arctische ganzen arriveerden al op 15 september in ons land.

bron: SOVONDe watervogeltellers vielen wat betreft de eerste noordelijke ganzen in het afgelopen weekeinde met hun neus in de boter. Na eerste waarnemingen op 15 september, werden vooral op 18 september op tal van plaatsen overtrekkende Kolganzen, Toendrarietganzen en Rotganzen gesignaleerd. Daarnaast werden meerdere telgebieden vogels aan de grond waargenomen. Het

LEES VERDER

Usutuvirus voor het eerst in merels en laplanduilen in Nederland.

15 september 2016 Gezamenlijk persbericht van DWHC, Erasmus MC, Sovon, Vogeltrekstation NIOO-KNAW, VPDC Sinds augustus zijn bij het DWHC meer dan 40 meldingen binnengekomen van sterfte onder merels in Nederland. Deze verhoogde sterfte is met name waargenomen in enkele gebieden in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Ook zijn gehouden laplanduilen gestorven,

LEES VERDER