Leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade bekend

   Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten tot de instelling van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies en ingestemd met de voorgedragen voorzitter en leden.  De leden van deze adviesraad zijn:  dhr. G. Beukema, voorzitter;  dhr. A. Verhorst (landbouw), dhr. H. Runhaar (wetenschap),  dhr. P. de Putter (jacht), 

LEES VERDER

1e Tussenbericht nationale surveillance reeën 2017

Het verzamelen van bloedmonsters in het kader van de nationale surveillance reeën, is nu in volle gang. Vanaf begin januari komen blauwe enveloppen met de genomen bloedmonsters binnen. Dankzij de inzet van jullie allemaal (jagers, contactpersonen reeën-surveillance, WBE’s, FBE’s, KJV, NOJG en Het Reewild), is dit project mogelijk. Vandaar dat

LEES VERDER

Landelijke praktijkproef ganzenverjaging met laser van start

Het Faunafonds start in samenwerking met onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Delftse bedrijf Bird Control Group een landelijke praktijkproef naar de effectiviteit van lasers als middel om ganzen te verjagen. De Agrilasers worden getest op landbouwgrond. De praktijkproef is in lijn met de aangenomen motie van

LEES VERDER

Kalkmoeras in Susteren wordt toch aangelegd

Er wordt toch een 7 hectare groot kalkmoeras aangelegd als onderdeel van de herinrichting van de beek Middelsgraaf in Susteren. Dat blijkt uit een brief van de provincie Limburg aan het waterschap Limburg. Daarin zegt de provincie zich te houden aan de gemaakte afspraken en dus ook aan de realisatie

LEES VERDER