Eerste Info-brief van 2018 DWHC

Hierbij ontvangt u de eerste Info-brief van 2018 met een selectie van berichten die in het 1e kwartaal op onze website zijn verschenen en die voor de mensen in het veld belangrijk kunnen zijn. België: Opnieuw hondenziekte bij in het wild levende dieren In de omgeving van Luik is in

LEES VERDER

Aantal mensen met ziekte van Lyme neemt verder toe

In 2017 kregen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, zo blijkt uit een peiling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bij de vorige peiling in 2014 waren dit er nog 25.000. Met deze toename is het aantal patiënten dat jaarlijks de ziekte oploopt in de afgelopen 20 jaar

LEES VERDER

Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels

Provincies en rijk investeren in efficiënter en effectiever agrarisch natuurbeheer en in extra inrichtingsmaatregelen. In totaal is 22 miljoen aan extra beheermiddelen beschikbaar. Provincies bereiden voor de zomer een openstelling voor inrichtingsmaatregelen voor op basis van een landelijke regeling. Hiervoor is 9 miljoen euro beschikbaar. Daar bovenop zetten diverse provincies

LEES VERDER

Nu ook Goudjakhals op weg naar Nederland!

bron: Zoogdiervereniging, 04/04/18 De afgelopen maanden is er veel aandacht in de media geweest over het feit dat Duitse wolven steeds vaker Nederland bezoekenin hun zoektocht naar nieuwe territoria. Minder bekend is dat ook het kleine neefje van de wolf, de goudjakhals (Canis aureus), naar Nederland komt om precies dezelfde reden.

LEES VERDER