LLTB voorziet meer kans op wildschade door droogte

Door de droogte is in de natuur minder voedsel beschikbaar voor wilde dieren. De kans dat dieren hun heil zoeken bij landbouwgewassen is daardoor groter, zegt Pieter van Melick, bestuurslid van de LLTB en portefeuillehouder Fauna. Hij adviseert boeren om zodra zij schade aan een gewas constateren dit te melden

LEES VERDER