Niet alle hazen gaan dood door hazenpest

13 december 2018 In november berichtte DWHC dat hazenpest was vastgesteld in Overijssel en in Limburg. Ook uit andere delen van Nederland kwamen meldingen van hazensterfte. Hierbij werd vaak de vraag gesteld of ook in dat gebied hazenpest de oorzaak van de sterfte is. Maar in de meeste gevallen blijkt

LEES VERDER

Protocol “Doodgevonden Wild zwijn” Limburg

Vanuit het Ministerie is een protocol “Dood gevonden Wild zwijn” opgesteld in het kader van de preventie en vroegtijdige opsporing van Afrikaanse Varkenspest (AVP) bij Wilde Zwijnen, zie bijlage. Samengevat dient men vanaf heden ALLE in Limburg in het veld dood gevonden Wilde Zwijnen altijd direct te melden bij Cor Kouters,

LEES VERDER

Rapport Federaal Agentschap België over AVP-risico’s

Wetenschappelijk comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Sneladvies 16-2018) Na de introductie van het Afrikaanse varkenspestvirus (AVP-virus) in de wilde fauna (everzwijnen) in de provincie Luxemburg, werd het Wetenschappelijk Comité verzocht een sneladvies uit te brengen over: het risico van geografische verspreiding bij wilde dieren (everzwijnen); het

LEES VERDER