De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Aanvulling van de Europese Unielijst invasieve uitheemse Exoten

Aanvulling van de Europese Unielijst invasieve uitheemse Exoten

Op 14 juni jongstleden heeft in Brussel het IAS comité gestemd over aanvulling van de Europese Unielijst voor zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Het voorstel van de Europese Commissie (EC) bevatte aanvankelijk 18 plant- en diersoorten. In de afweging wordt gekeken naar de ecologische schade die deze soorten veroorzaken als ook naar de proportionaliteit van de maatregel (sociaal-economisch). Daarbij heeft de EC rekening gehouden met de inbreng vanuit de EU in de consultatieronde. Er bleek in eerste instantie geen meerderheid te zijn onder de lidstaten voor het voorstel. De EC heeft vervolgens een gewijzigd voorstel in stemming gebracht, ditmaal zonder de sierwaterplant watersla (Pistia stratiotes). Het aangepaste voorstel met 17 soorten is daarna aangenomen met meerderheid van stemmen.

Invasieve Exoot – Treurmania

Naar verwachting wordt de aanvulling op de Unielijst begin juli 2019 door de Europese Commissie gepubliceerd, waarmee de aanvulling op de Unielijst vermoedelijk begin augustus 2019 van kracht wordt.

Scientific name plants Common name Nederlandse naam
Acacia saligna Golden wreath wattle wilgacacia
Ailanthus altissima Tree of heaven hemelboom
Andropogon virginicus Broomsedge bluestem Amerikaans bezemgras
Cardiospermum grandiflorum Balloon vine ballonrank
Cortaderia jubata Purple pampas grass hoog pampasgras
Ehrharta calycina Perennial veldtgrass roze rimpelgras
Gymnocoronis spilanthoides Senegal tea plant smalle theeplant
Humulus scandens Japanese hop oosterse hop
Lygodium japonicum Vine-like fern Japanse klimvaren
Lespedeza cuneata Chinese bushclover Chinese struikklaver
Prosopis juliflora Mesquite mesquite
Salvinia molesta Salvinia moss grote vlotvaren
Triadica sebifera Chinese tallow talgboom
Scientific name animals Common name Nederlandse naam
Acridotheres tristis Common myna treurmaina
Arthurdendyus triangulatus New Zealand flatworm Nieuw-Zeelandse platworm
Lepomis gibbosus Pumpkinseed zonnebaars
Plotosus lineatus Striped eel catfish gestreepte koraalmeerval

 

Print Friendly, PDF & Email