Al 32 wilde zwijnen in Wallonië besmet met Afrikaanse Varkenspest

Update Afrikaanse varkenspest 4/10 – 32 wilde zwijnen in Wallonië besmet

Op 4 oktober maakte de Waalse minister van Landbouw bekend dat er 32 besmettingen met Afrikaanse varkenspest zijn geconstateerd. Diezelfde dag vond weer overleg plaats op het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit .

Het advies van de European Food Safe Authority (EFSA) vormt de leidraad voor de maatregelen ter preventie en eventuele bestrijding van Afrikaanse Varkenspest. Zij adviseert om bij een uitbraak:

  1. Het besmette gebied af te grendelen
  2. Een ring om het besmette gebied vrij te maken van wilde zwijnen
  3. Alle wilde zwijnen in het besmette gebied te ruimen.

EFSA adviseert ook om preventief de wilde zwijnenstand in de niet-besmette gebieden zo laag mogelijk te maken en te houden om het risico op ‘landing’ van het virus in de wilde zwijnenpopulatie te minimaliseren.

Lees het hele bericht

Oproep jagers: houd ogen en oren open!
Jagers wordt nogmaals dringend verzocht om ogen en oren open te houden. Ziet u afwijkend gedrag, treft u afwijkend ontweidsel aan? Aarzel niet maar meldt dit direct bij de NVWA. Versleep het karkas van een gevonden dood wild zwijn niet maar bel direct met het landelijk meldpunt voor dierziekten, telefoonnummer: 045 – 5463188 (zorg dat u dit nummer altijd bij de hand heeft). Ook wordt u dringend verzocht de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen wanneer u het veld in gaat.

Preventieflyer FACE voor jagers in Europa
Onze koepelorganisatie FACE heeft een Nederlandstalige flyer gemaakt waarin u alle belangrijke informatie voor jagers en Afrikaanse varkenspest kunt vinden. Jaagt u regelmatig in het buitenland of in Nederlandse gebieden met wilde zwijnen? Neem dan de informatie tot u.

Naast de insleep van het Afrikaanse Varkenspest virus via vleeslevensmiddelen, sluiten de Belgische instanties ook de optie van het invoeren van levende wilde zwijnen uit Oost-Europa voor de plezierjacht niet uit als route voor de insleep van het virus. In het jagersmilieu en bij de natuurbeheerders is het een publiek geheim dat er volop wilde zwijnen uit Oost-Europa worden ingevoerd ten behoeve van de commerciële jacht. Volgens het Waalse dagblad Le Soir tonen DNA onderzoeken aan dat een deel van de geïnfecteerde wilde zwijnen niet in Wallonië is opgegroeid. 

Veelgestelde vragen

 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.