Beantwoording Kamervragen over verschillen in faunabeleid tussen provincies

Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over de verschillen in faunabeleid tussen provincies.

1

Kent u het bericht ‘Faunabescherming: Wild is vogelvrij in Utrecht’?

Antwoord

Ja.

2

Heeft u inzicht in hoeverre er sprake is van samenhang en eenheid in het faunabeleid uitgevoerd door de twaalf provincies sinds de invoering van de Flora- en faunawet?

Antwoord

Op grond van de Flora- en faunawet zijn de provincies belast met de uitvoering van de wettelijke regels over het faunabeheer. De provincies passen dezelfde regels toe, neergelegd in de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde regelgeving. De provincies hebben binnen deze regels de ruimte voor een eigen beleid, waarbij zij rekening kunnen houden met regionale omstandigheden en maatwerk kunnen leveren. De provincies werken op dit punt ook samen en stemmen waar nodig met elkaar af. Dat daarmee onderlinge verschillen zullen bestaan tussen de uitvoeringspraktijk van de verschillende provincies, is evident.

Download “Beantwoording Kamervragen over verschillen in faunabeleid tussen provincies”
PDF document | 3 pagina’s | 49 kB
Kamerstuk: Kamervragen | 16-12-2014

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.