Beantwoording vragen over kraaiendag WBE Drachten

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum        3 april 2014

Betreft        Beantwoording vragen over wedstrijden dieren doodschieten

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u aan de antwoorden op  de vragen die gesteld zijn door het lid Thieme (PvdD) over wedstrijden dieren doodschieten (ingezonden 18 maart 2014).

1

Kent u de oproep “kraaiendag 2014 WBE Drachten e.o.” waarin jagers worden opgeroepen tot een wedstrijd om  zoveel mogelijk kraaien en kauwen dood te schieten?1

Antwoord

Ja. Ik vind het ongepast dat beheer en schadebestrijding als wedstrijd wordt  aangekondigd.

2

Is het waar dat er op  verschillende plaatsen in het land wedstrijden door jagers worden georganiseerd om  zoveel mogelijk kraaien en kauwen te doden?

6

Acht u het in overeenstemming met de bedoelingen van de wetgever om beschermde dieren massaal te laten afschieten tijdens door jagers georganiseerde wedstrijden? Zo  ja, waarom? Zo  nee, bent u bereid dergelijke vormen van dieronvriendelijk vermaak te verbieden?

7

Deelt u de mening dat het wedstrijdelement de selectiviteit van het afschot niet ten goede zal komen? Zo  ja, bent u bereid handhavend optreden te stimuleren tijdens dergelijke evenementen, wanneer blijkt dat dieren onnodig lijden of wanneer beschermde dieren slachtoffer worden? Zo  nee, waarom niet?

8

Bent u bereid de landelijke vrijstellingslijst in haar geheel te heroverwegen nu blijkt dat Wild  Beheer Eenheden die misbruiken om  letterlijk prijs te schieten? Zo  nee, waarom niet? Zo  ja, op  welke termijn en wijze?

Antwoord op  de vragen 2, 6, 7 en 8

Binnen Wild  Beheerseenheden (WBE’s) wordt steeds meer in georganiseerd verband opgetreden om  beheer en schadebestrijding uit te voeren. Men controleert elkaar onderling, men weet aan het einde van zo’n dag precies wie hoeveel en welke dieren geschoten heeft. Dat komt het beheer ten goede. Het is goed als jachthouders zich niet onttrekken aan samenwerkingsverbanden in de streek.

Jachthouders zijn verantwoordelijk voor de uitoefening van de jacht op  hun jachtveld binnen de kaders van de Flora- en faunawet en wat betamelijk is voor een goed jachthouderschap.

3

Is het waar dat tijdens dergelijke wedstrijden geen enkele selectie plaatsvindt anders dan dat de afgeschoten dieren kraaien of kauwen moeten zijn?

Antwoord

De jacht op  zwarte kraaien en kauwen in het kader van beheer en schadebestrijding is toegestaan; beide soorten staan op  de landelijke vrijstellingslijst.

4

Deelt u de mening dat het aselect afschieten van dieren in de broedtijd afkeurenswaardig is? Zo  nee, waarom niet? Zo  ja, bent u bereid een einde aan deze praktijken te maken?

5

Is het mogelijk dat dergelijke wedstrijden ook  worden georganiseerd als de vogels jongen verzorgen? Zo  ja, vindt u dat wenselijk? Zo  nee, wat houdt de jagers tegen?

Antwoord op  de vragen 4 en 5

De zwarte kraai en de kauw mogen het gehele jaar door bejaagd worden in het kader van beheer en schadebestrijding, dat kan dus ook  in de broedtijd gebeuren of als de vogels jongen verzorgen. Het is de verantwoordelijkheid van de jager om met respect voor de dieren, zelfbeheersing en weidelijkheid te jagen.  Zie verder ook  mijn antwoord op vraag 2.

(w.g.)                Sharon A.M. Dijksma

Staatssecretaris van Economische Zaken

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.