Behandelbedrag van Faunafonds onaanvaardbaar

ganzenschade

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) vindt een behandelbedrag van € 300,- voor verzoek om een tegemoet- koming van faunaschade onaanvaardbaar. Dat het IPO (Interprovinciaal Overleg) niet de oorzaken omtrent faunaschade aanpakt maar de gevolgen gaat bestrijden is voor de NMV een doorn in het oog. De oorzaken zijn te veel ganzen en het gevolg is te weinig geld.

Uit het jaarverslag van het Faunafonds blijkt dat er in 2013 weer meer ganzenschade is geweest. Maar liefst 84% van de tegemoetkomingen in faunaschade is ganzenschade. Daarbij dient er ook rekening mee te worden gehouden dat sinds vorig jaar schade aan na- jaarsgras door ganzen ook al niet voor een tegemoetkoming in aan- merking komt. De NMV is verontwaardigd dat het IPO een behandelbedrag instelt. Het IPO stelt dat grondgebruikers in beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor het voorkomen en beperken van schade aan hun gewassen door beschermde inheemse diersoorten. Grondgebruikers, zoals melkveehouders proberen te allen tijde schade te voorkomen en te beperken omdat zij gras verbouwen voor de koeien en niet voor de ganzen. Grondgebruikers zitten echt niet te wachten op tegemoetkomingen van het Faunafonds.

Boeren driedubbel gedupeerd Volgens het IPO betaalt de grondgebruiker met een behandelbedrag, voor een deel ook zelf mee aan de kosten die verbonden zijn aan het vaststellen van de schade, de afhandeling van de aanvraag, de uitbetaling en de afhandeling van bezwaren en beroepen. Dit betekent dat grondgebruikers naast een eigen risico van € 250,- , onkosten en tijd om schade te voorkomen en BEX-kosten nóg een rekening van €300,- mogen betalen. Boeren worden hiermee driedubbel gepakt.

Dat het ganzenakkoord is gesneuveld geeft het IPO niet het recht om nu een behandelbedrag in te stellen. Daarnaast gaat het IPO een plafond invoeren van 2 miljoen euro voor schade van ganzen in de zomer (april t/m september). De provincies gaan ruimere ontheffingen verlenen en vinden dat daarbij een beperking van de mogelijkheden van het verlenen van een tegemoetkoming in de schade hoort. De NMV is van mening dat de kosten van een maatschappelijk probleem en een falend ganzenbeleid niet eenzijdig bij de grondgebruikers mag en kan worden neergelegd. Deze nieuwe beleidsmaatregelen zullen niet bijdragen aan een draagvlak van grondgebruikers, voor het ganzenbeleid.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.