De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Beheer en schadebestrijding weer mogelijk in Engeland, na de intrekking van de algemene vergunningen

Beheer en schadebestrijding weer mogelijk in Engeland, na de intrekking van de algemene vergunningen

Enorme vooruitgang is geboekt met betrekking tot de algemene vergunningen na hun herroeping door Natural England in april. Michael Gove MP, de secretaris leefmilieu, gehouden laatste gesprekken gisteren naar aanleiding van de algemene vergunning beoordeling met vertegenwoordigers van BASC en de Countryside Alliance – en vanaf 0:01 vanmorgen – drie nieuwe algemene vergunningen werden afgegeven.

De afgifte van de nieuwe vergunningen zijn geprezen als een belangrijke mijlpaal in ervoor te zorgen dat grondeigenaren bepaalde wilde vogelsoorten effectief kunnen beheren. Echter, hoewel de nieuwe algemene vergunningen zijn in de meeste gevallen van toepassing is, kunnen ze niet worden gebruikt in beschermde gebieden.

Wat zijn de nieuwe vergunningen?

De nieuwe certificaten zijn als volgt, en kunnen gebruikers bepaalde soorten wilde vogels besturen om:

Behoud wilde vogels en flora of fauna – WML GL34 .

Soorten:

 • zwarte kraai,
 • kauw,
 • Vlaamse gaai,
 • ekster,
 • roek,
 • Canadese gans,
 • Nijlgans,
 • monnik parkiet,
 • halsbandparkiet,
 • heilige ibis
 • Indiase huis-kraai

Behoud van de volksgezondheid of de openbare veiligheid – WML GL35

Soorten:

 • zwarte kraai,
 • kauw,
 • ekster,
 • wilde duif
 • roek,
 • Canada gans,
 • Monnik parkiet

Voorkom ernstige schade aan vee, voedingsmiddelen voor vee, gewassen, groenten, fruit, groeiend hout, visserij of binnenwateren – WML GL36

Soorten:

 • zwarte kraai,
 • kauw,
 • ekster,
 • wilde duif,
 • roek,
 • houtduif,
 • Canadese gans,
 • Nijlgans,
 • Monnik parkieten en
 • Halsbandparkiet

Hoewel de meeste schade veroorzakende soorten worden behandeld in de drie licenties; tortelduiven en meeuwen niet.

 

De beslissing werd grotendeels beïnvloed door recente oproep DEFRA voor het bewijs van hoe Natural England herroeping van de drie algemene vergunningen; GL04, 05 en 06; invloed op het beheer van de vogelstand.

Belangrijkste reacties

Michael Gove MP, minister van Milieu zei: “Ik herken de omvang van de belangstelling en de bezorgdheid, dat werd gegenereerd bij het besluit van Natural England om drie algemene vergunningen in te trekken en ik ben dankbaar voor die duizenden individuen en groepen die hun ervaringen  deelden bij het beantwoorden van de oproep voor gedeelde bewijs.”

“De drie nieuwe algemene vergunningen die vandaag  zijn aangekondigd, proberen een ​​aantal van de negatieve effecten van die de intrekking van de vorige vergunning tot een minimum te beperken. Maar dit is slechts een tijdelijke stap vooruit en heeft geen betrekking op de Europese beschermde gebieden, waarvoor de wet  ingewikkelderis en we blijven samenwerken met de betrokken stakeholders.

“We zullen binnenkort de details van een bredere herziening van de algemene vergunningen uit een zetten, voor een ​​lange termijn vergunning-oplossing, die de behoeften van de gebruikers en ook die van de natuur in balans brengen.”

BASC chief executive Ian Bell zei: “De organisaties hebben uitgebreid op de achtergrond met Defra gewerkt en we zijn tevreden dat de nieuwe, extra algemene vergunningen in veel gebieden weer gebruikt kunnen worden, maar er is nog significante bezorgdheid voor de beschermde gebieden.”

Liam Bell, NGO-voorzitter, zei: “Twee hoera’s aan Defra voor het opruimen van het grootste deel van de puinhoop, die overblijft na het intrekken van de NE’s licentie in april. Wij behouden ons het derde hoera totdat ze ook zijn ingegaan op de resterende problemen in beschermde gebieden op te lossen. 

Beschermde gebieden

Dus, zijn nu alle problemen opgelost? Bijna. De nieuwe vergunningen hebben geen betrekking op Europese Beschermde gebieden ( Natura 2000 gebieden of binnen 300 meter van deze gebieden (SSSIs vallen in deze categorie). Landeigenaren in deze gebieden dienen hiervoor een ​​aanvraag voor toestemming van Natural England te verkrijgen via, het oude systeem. Deze beslissing zal waarschijnlijk in een ander overleg, worden aangepakt dat deze zomer nog moet plaats vinden.

Zoals je kunt zien op de onderstaande kaart, deze beschermde sites, die paars gekleurd zijn, bestrijken grote delen van het Verenigd Koninkrijk.

EPS.png

Wat gebeurt er nu?

De nieuwe vergunningen zijn geldig tot 29 februari 2020. In de tussentijd zal DEFRA een herziening voor de langere termijn algemene vergunningen opstellen. De Countryside Alliance is voornemens om een ​​eerste openbare raadpleging op gang te zetten tegen het einde van de zomer. Defra zal nauw samenwerken op deze recensie met Natural England, die al de noodzaak hebben aangegeven om een ​​breder scala van algemene en categorale vergunningen te onderzoeken.

Wat hebben we geleerd?

Op onze manier van leven is meer toezicht dan ooit tevoren, en het is van het grootste belang de we als gemeenschap ervoor te zorgen dat we uitstekende ambassadeurs blijven voor de jacht zijn.

Het algemene vergunning debacle heeft ons eraan herinnerd dat we ons rentmeesterschap van het platteland niet als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Hoewel niet verplicht, raden wij degenen die de schadebestrijding van de schadelijke soorten ondernemen om een nauwkeurige registratie van de acties bij te houden, voor het geval u wordt gevraagd om te bewijzen dat je hebt gehouden aan de bepalingen en voorwaarden van de algemene vergunning die zijn verstrekt.

Print Friendly, PDF & Email