België heeft wereldwijde erkenning AVP-vrije status terug

België heeft na meer dan twee jaar de officiële wereldwijde erkenning van de AVP-vrije status terug. De wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft de aanvraag van België goedgekeurd. De weg naar afzet naar derde landen ligt nu weer helemaal open en kan de druk op de Europese markt verlichten.

Door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen op 13 september 2018 verloor België de AVP-vrije status van wilde zwijnen bij de OIE. De vrije status voor gehouden varkens heeft het land nooit verloren. Toch was het verliezen van de vrije status voor wilde zwijnen al voldoende voor handelsbelemmeringen. Derde landen met voorop China en andere Aziatische landen stopten de import van varkensvlees uit België per direct. Net zoals dit najaar gebeurde, toen er een besmet wild zwijn in Duitsland werd gevonden.

Door een stevige aanpak heeft België de uitbraak onder wilde zwijnen snel onder controle gekregen. Het 63.000 hectare grote gebied is omheind. Er zijn 5.475 kadavers en gedode zwijnen bemonsterd. Daarvan bleken 833 zwijnen besmet met AVP. Alle varkensbedrijven in het 63.000 hectare grote gebied zijn geruimd. Ze mogen nu pas worden herbevolkt.

Laatste vondst

De laatste bevestiging van een vers kadaver van een met AVP besmet wild zwijn dateert van 11 augustus 2019. Op 27 oktober 2020 heeft België een aanvraag ingediend voor de officiële AVP-vrije status bij de OIE en die is op 21 december goedgekeurd.

Het Belgian Meat Office start een wereldwijde communicatiecampagne om het Belgische varkensvlees opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt niet alleen gewezen op de AVP-vrije status, maar ook op de kwaliteit van het Belgische varkensvlees.

Export

Export vanuit België naar derde landen en dan vooral China zal de Europese varkensmarkt verlichten, nu Duitsland niet naar derde landen kan exporteren vanwege de AVP-uitbraak bij wilde zwijnen. De varkensmarkt staat ook nog onder druk door de verminderde afzet naar de horeca en foodservice door corona.

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.