Betere hygiëne en maatwerk bij aanpak vogelgriep | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Nieuwsbericht | 02-12-2014

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer een aangepast pakket van maatregelen aangekondigd om de vogelgriep in Nederland te bestrijden. De nieuwe maatregelen gaan donderdagmorgen 4 december 2014 om 00.00 uur in.

Maatwerk

Dijksma: “We doen alles wat mogelijk is om de verspreiding van de vogelgriep in Nederland te bestrijden. Daarbij baseer ik me steeds op de laatst bekende gegevens en op adviezen van deskundigen. Voor de sector betekent dit dat een aantal ingrijpende maatregelen van kracht blijft. Maar waar mogelijk passen we maatwerk toe.”

Onderzoek introductie vogelgriep

De recente vondst van het hoog-pathogene vogelgriepvirus bij twee smienten is een aanwijzing dat de vogelgriep via deze wilde eenden in Nederland terecht is gekomen. Verder concluderen deskundigen dat er in alle regio’s sprake is van losse besmettingen met het virus.

Maatregelen

De maatregelen in de tien kilometer zones rond de besmette bedrijven blijven van kracht. Ook in het westen van Nederland (regio A), waar de meeste besmettingen zijn gevonden, blijven alle beperkende maatregelen, zoals een totaal vervoersverbod van pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel gelden. Ook het jachtverbod wordt in stand gehouden.

Regio A beslaat Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland volledig, en tevens delen van de provincie Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Via deze link vindt u een interactieve detailkaart van het ministerie van EZ waarop exact is te zien waar de grens van regio A loopt: http://www.rvo.nl/diercrisis.html

Vogelgriep districten Nederland

Nadruk op hygiëne

Voor de overige regio’s wordt herbevolking van de stallen mogelijk en het jachtverbod opgeheven. Wel blijven het verzamelverbod en de ophok- en afschermplicht voor bedrijfsmatig gehouden pluimvee en ander gevogelte van kracht, evenals de bezoekersregeling. Transportwagens mogen ook de komende tijd in het hele land maximaal 1 pluimveebedrijf per rit bezoeken, waarna de wagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden. Om de insleep van vogelgriep in de pluimveestallen te voorkomen, is het treffen van vergaande hygiënemaatregelen door pluimveebedrijven noodzakelijk. Om dit te bevorderen, worden met de sector nadere afspraken over te treffen hygiënemaatregelen gemaakt.

Bedrijven Zoeterwoude

Bij de bedrijven in de 10 kilometerzone rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude is geen vogelgriepvirus aangetroffen.

Documenten en publicaties

  • Kamerbrief aanpassing maatregelen vogelgriep

    Kamerbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) over de aanpassing van het pakket maatregelen om de uitbraak van vogelgriep te …

     

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.