BIJ12: ‘Populatiebeheer met oog op faunanschade kan ook nu nog worden uitgevoerd’

Minister Schouten van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit heeft in een reactie op vragen van de Partij voor de Dieren aangegeven dat schadebestrijding en populatiebeheer, zoals neergelegd in goedgekeurde faunabeheerplannen, ook ten tijde van de coronacrisis doorgang vinden. Daarbij dienen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht te worden genomen. Dit betekent onder andere dat er met niet meer dan 3 jagers tegelijk kan worden gejaagd, waarbij de onderlinge afstand tussen de jagers altijd minimaal 1,5 meter is.

Om als boer- of tuinder voor een tegemoetkoming bij faunaschade in aanmerking te komen, moet worden aangetoond dat zo veel mogelijk is gedaan om de schade te voorkomen en te beperken. Uitvoeringsorganisatie BIJ12 toetst of een verleende ontheffing of vrijstelling om de schade te bestrijden adequaat is ingezet. Dit houdt in dat de ontheffing of vrijstelling minimaal op 2 verschillende dagen per week is gebruikt om schade te bestrijden door middel van afschot van enkele van de schadeveroorzakende diersoorten.

Wanneer grondgebruikers of aangewezen jachtaktehouders niet in staat zijn om te voldoen aan de eis om twee maal per week beheer en schadebestrijding uit te voeren, dan moet dit schriftelijk in de tegemoetkomingsaanvraag worden gemotiveerd. BIJ12 gaat daar in deze situatie bij de beoordeling van een aanvraag voor een tegemoetkoming in faunaschade coulant mee om, in ieder geval voor de periode tussen 15 maart en 28 april en vanaf 10 maart in Noord-Brabant.

bron: BIJ12, 01/04/20

image_pdfimage_print
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.