Botulisme besmetting bij melkkoeien, door wildkadavers

Meldingen van vermoedelijke gevallen van botulisme komen bij de GD Veekijker incidenteel binnen, zo ook de afgelopen weken. Botulisme komt het hele jaar in beperkte mate voor, maar kan op individuele bedrijven grote schade veroorzaken. Pluimveekadavers zijn een belangrijke besmettingsbron. Een infectie kunt u voorkomen door de runderen niet in contact te laten komen met (besmet) pluimvee of pluimveemest met daarin mogelijk resten van kadavers. Gebruik daarom geen pluimveestrooisel in runderstallen, strooi geen pluimveemest op grasland en bewaar geen pluimveemest onafgedekt op of in de buurt van uw grasland. Daarnaast kan de botulismebacterie voorkomen in wildkadavers. Verwijder wildkadavers (kauwen, kraaien, hazen etc.) dus altijd uit het grasland.

In warme zomers kan botulisme ook explosieve sterfte onder watervogels veroorzaken. Ziet u in de zomer veel dode watervogels, meld dit dan aan het waterschap. Zij laten de dieren onderzoeken. Gebruik oppervlaktewater met dode vogels niet voor beregening totdat uitgesloten is dat er sprake is van botulisme, wees alert bij gebruik van oppervlaktewater als drinkwater.

Aanpak van botulisme

Er is geen therapie bij botulisme. De aanpak van botulisme bestaat uit preventieve maatregelen en in een enkel geval herstel op basis van symptoombestrijding en een goede verzorging. Heeft u runderen met verlammingsverschijnselen, neem dan contact op met uw eigen dierenarts.

lees meer over botulisme?

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.