Burgermeldpunt Wildlife Crime gaat van start

Op 27 juni gaat het Burgermeldpunt Wildlife Crime van start. Dit meldpunt heeft als doel om mensen bewust te maken van misdrijven tegen dieren en dient tevens om inzicht te krijgen in de totale omvang van dit probleem. Het is initiatief van de Friese Milieu Federatie. Andere partijen die zich hier aan verbinden, zijn Staatsbosbeheer, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds, de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en de provincie Friesland.

Wildlife crime is de Engelse benaming voor het schade aanrichten aan in het wild levende dieren. Regelmatig krijgen buitengewoon opsporings-ambtenaren – zoals een boswachter – en de politie meldingen van wilde dieren die vervolgd zijn. Met name dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken zijn vaak slachtoffer van wildlife crime. Het is echter niet exact bekend hoe vaak het voorkomt. Eén van de problemen is dat er mensen zijn die wilde dieren doden, om andere dieren zoals jachtwild, weidevogels, pluimvee of duiven te beschermen.

Naar schatting worden er honderden wilde dieren in Nederland vervolgd. Friesland is de enige provincie waar de problematiek met betrekking tot roofvogelvervolging redelijk in beeld is gebracht. Alleen al in 2012 kwamen er bij de regionale milieupolitie 122 meldingen binnen van roofvogelvervolging in Friesland. Nesten worden verstoord, eieren geschud en jonge en volwassen roofvogels worden zelfs gedood. Niet alleen de wilde dieren die doelgericht gedood, verstoord, gevangen of verwond worden zijn slachtoffer van vervolging. Ook andere wilde dieren die niet het doelwit zijn en huisdieren kunnen onbewust slachtoffer worden. Ze kunnen ernstig ziek worden, gewond raken of zelfs doodgaan door bijvoorbeeld gif dat bestemd is om bijvoorbeeld roofvogels te doden, te eten of in een klem of val te lopen.

Met het Burgermeldpunt Wildlife Crime willen de initiatiefnemers mensen informeren over wildlife crime. Ook willen zij opsporingsinstanties en overheden voorzien van informatie zodat zij gericht actie kunnen ondernemen. Met de meldingen wordt het mogelijk om in kaart te brengen waar de meeste wildlife crime plaatsvindt, welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak het plaatsvindt. Met die gegevens kan actie worden ondernomen om daders op te sporen en zo wildlife crime te verminderen. Op 27 juni wordt in Ede de bijeenkomst Meldpunt Wildlife Crime gehouden. De bijeenkomst staat in het teken van vervolging van wilde fauna in Nederland en het nieuwe landelijke Meldpunt. Tijdens de bijeenkomst zullen verschillende sprekers komen vertellen over hun ervaringen en gaat een panel met elkaar en het publiek in gesprek over de aanpak van vervolging van wilde dieren.

Voor het Burgermeldpunt Wildlife Crime is de website www.wildlifecrime.eu opgezet waar meldingen gedaan kunnen worden.

bron: Friese Milieu Federatie, 22/06/14

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.