1

Kamervragen en antwoorden over stroperij in Limburg

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Politie pakt netwerk van stropers aan: “Ze zien het als spannende hobby”‘. Het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD) heeft deze vragen gesteld.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [222.93 KB]
Record aantal wilde zwijnen geschoten op de Veluwe

Op de Veluwe zijn de afgelopen drie maanden 5.000 wilde zwijnen afgeschoten. Nooit eerder werden in zo’n periode zo veel dieren in het natuurgebied afgeschoten. Volgens de jagers gaat het afschieten dit jaar relatief makkelijk. Dat komt omdat de zwijnen vaker uit de bossen komen vanwege het geringe voedselaanbod.

 

Dit seizoen waren er op de Veluwe ongeveer 10.000 wilde zwijnen. Het doel is dat er zo’n 1.350 overblijven. Er moeten nog ongeveer 8.800 wilde zwijnen worden gedood op de Veluwe. Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland is optimistisch over de haalbaarheid van deze doelstelling.

‘Alle ingrediënten zijn aanwezig om in de buurt te komen van de doelstand. Er is weinig voedsel in de bossen, zodat er deze winter veel natuurlijke sterfte zal zijn. Ook is de wolf aanwezig, die graag wild zwijn eet en er is uitval door wildaanrijdingen.’

Kwaliteit bossen

Eigenaren van de bossen, onder meer Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Geldersch Landschap, melden dat meer dan 1.350 wilde zwijnen slecht is voor de kwaliteit van de bossen. De dieren vreten de jonge aanwas op en er zijn dan meer aanrijdingen.

Het jachtseizoen duurt nog tot 1 februari. ‘Er wordt niet meer afgeschoten dan nodig’, zegt Koffeman. ‘Als er veel zwijnen doodgaan door de honger, dan zien de wildbeheerders dat. Tijdens het schieten registreren ze wat er nog rondloopt. Bovendien wordt het moeilijker de dieren te vinden als ze minder aanwezig zijn. Ook als je niets meer tegenkomt zitten er altijd nog meer dan 1.000 zwijnen in het bos.’
Na acht voedselrijke jaren, komt nu een periode met voedselgebrek voor de wilde zwijnen op de Veluwe.

Bron: Nature Today

5 oktober 2021

Er valt deze herfst naar schatting maar zo’n 1,6 miljoen kilo eikels en beukennootjes van de bomen op de Veluwe. De laatste minder goede mastjaren met schaarste waren de jaren 2008, 2010 en 2012. Hiermee komt een eind aan een reeks van gemiddelde en bovengemiddelde mastjaren. Door de schaarste aan mast breekt er een barre periode aan voor het sterk opgelopen aantal wilde zwijnen.

Sinds 1990 hangt er jaarlijks gemiddeld zo’n 4,7 kilo eikels en beukennootjes aan de bomen op de Veluwe. De Vereniging Wildbeheer Veluwe maakt elk jaar een schatting van het aantal eikels aan inlandse eiken en Amerikaanse eiken en van het aantal beukennootjes aan beuken. In onderstaande figuur staat de jaarlijkse hoeveelheid mast weergegeven. Dit jaar komt het dus niet hoger dan 1,6 kilo. Het laatste jaar met een vergelijkbaar lage mast was 2012. Heel opvallend is dat er dit jaar, voor het negende jaar op rij, beukennootjes aan de bomen hangen. Voor 2013 wisselden jaren met beukennootjes zich af met jaren zonder beukennootjes.

Lees hier het hele artikel in Nature Today
Nieuwsbrief 4e kwartaal 2021 Faunabeheereenheid Limburg

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [677.34 KB]
Verder onderzoek BIJ12 naar niet-dodelijke middelen voor preventie faunaschade

 

bron: BIJ12, 29/09/2021Ruim 60% van damherten in Nederland is ‘ongewenst’

Van de ruim 6000 in het wild levende damherten zijn er maar ruim 2342 echt gewenst in Nederland. Dat blijkt uit een rondgang van het onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV langs de 12 regionale faunabeheereenheden, die provincies adviseren over wildbeheer. Regelmatig zorgt het afschieten van de herten voor onrust onder dierenliefhebbers.
Damherten worden in sommige provincies in de volledige provincie als ongewenst gezien blijkt uit de rondgang. In die provincies, zoals Limburg, hanteren ze een nulstand. Ontsnapte, benaderbare damherten zonder bekende eigenaar worden verdoofd en gevangen, zo stelt de faunabeheereenheid van die provincie. Maar in de regel zijn ze zo schuw dat ze alleen middels afschot uit het wild genomen kunnen worden.
Andere provincies wijzen speciale gebieden aan waar het damhert kan leven, maar zij stellen dan wel een doelstand vast, een maximum gewenst aantal. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Amsterdamse waterleidingduinen of op het Zeeuwse eiland de Haringvreter. Op sommige plaatsen worden damherten gedoogd, ook al zijn ze niet echt gewenst.
Redenen om damherten uit een gebied te weren – of om de populatie in toom te houden – hebben vaak te maken met  schade. Ze verdrijven dan bijvoorbeeld andere diersoorten uit een natuurgebied of veroorzaken schade in de teelt van landbouwgewassen. Ook de verkeersveiligheid is een veelgehoord argument om te beheren in een populatie damherten.
Uit de rondgang van Pointer blijkt dat er volgens de faunabeheereenheden jaarlijks circa 120 damherten worden aangereden, met hoofdzakelijk blikschade. In 2020 lag dat cijfer iets lager, toen werden  73 damherten slachtoffer.
Ecoloog Edgar van der Grift van Wageningen University & Research stelt dat er ook andere mogelijkheden zijn om het aantal aanrijdingen te verminderen. De ‘overstekend wild’ borden langs de kant van wegen hebben volgens hem geen enkel effect, maar faunarasters kunnen het aantal aanrijdingen met wel 90% of meer verlagen.

 

bron: Pointer KRO-NCRV, 27/09/2021Waarschijnlijk nu meer wolvenparen op de Veluwe

Tussenrapportage wolf mei – juli 2021

Namens de provincies volgt BIJ12 de activiteit van de wolf in Nederland. Hiervan wordt elke drie maanden een rapportage gemaakt. Het verslag over de periode 1 mei – 31 juli 2021 is vandaag gepubliceerd. Daaruit blijkt onder meer dat in deze periode 866 meldingen van (vermoedelijke) sporen van wolven zijn gedaan.

De meldingen van wolvenwaarnemingen kwamen binnen bij het Wolvenmeldpunt van BIJ12, waarvan de uitvoering is belegd bij de Zoogdiervereniging. Bij 148 meldingen is op basis van bewijsmateriaal – zoals DNA-onderzoek – duidelijk geworden dat het daadwerkelijk om een wolf ging.
Verder is in het verslag te lezen dat in de roedel op de Noord-Veluwe dit voorjaar – voor het derde jaar op rij – welpen zijn geboren. In een eerder bericht werd melding gemaakt van vier welpen. Inmiddels blijken er op basis van camerabeelden ten minste zes jongen geboren te zijn.
Op de Veluwe lijkt het erop dat er – naast de bestaande roedel op de Noord-Veluwe – nog twee indicaties zijn van paarvorming (noordelijk deel Noord-Veluwe en Midden-Veluwe). Ook in Fryslân en Drenthe was de wolf actief. De wolf werd er enkele keren waargenomen. Ook werden op verschillende locaties schapen door een wolf gedood. Op 28 mei werd wolf GW2362m na korte aanwezigheid in Drenthe en Friesland doodgereden op de N381 in het Drents Friese Wold.

Wolvendata (schademeldingen en cijfers)

Direct naar de laatste schademeldingen- en cijfers en de bijbehorende DNA-uitslagen van de afgelopen periode? Bekijk dan onze pagina wolf.

Samenwerking

BIJ12 is de organisatie die namens provincies de beleidsuitvoering van het dossier van de wolf verzorgt. Dit heeft onder andere betrekking op monitoring en afhandeling van tegemoetkoming in schade. Dit bericht is tot stand gekomen met medewerking van Zoogdiervereniging (monitoring Wolvenmeldpunt), Wageningen University & Research (WENR, DNA-analyses) en het CEwolf consortium (Centraal Europese wolvenpopulatie, internationale uitwisseling genetische data).

 

bron: BIJ12, 14/09/2020Wolf bijt koe dood in Belgisch Limburg

Oudsbergen –In het Limburgse Meeuwen is zondagochtend een koe doodgebeten teruggevonden in een weide. Alles wijst op een wolvenaanval. “Everzwijnen vernielen onze mais, bevers zetten onze weides blank en nu komen de wolven onze koeien weghalen. Zo is er aan boeren geen plezier meer”, zegt de getroffen landbouwer Bart Smeets.

Zondagmorgen tijdens het melken kregen landbouwer Bart Smeets via de buren en de politie te horen dat een volle vaarzen dood in de weide lag. Michel Haex, een kranige negentiger en overbuur van de weide …
Duitsland pleit voor intensievere jacht op wolf

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner pleit voor een intensivering van de wolvenjacht. Niet om het dier uit te roeien, maar om in regio’s als bijvoorbeeld Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern grazers te beschermen.

Cijfers gepubliceerd door het Federaal Documentatie- en Adviescentrum voor Wolf (DBBW) tonen aan dat wolven in 2020 in het hele land bijna vierduizend landbouwhuisdieren hebben verwond of gedood, voornamelijk schapen. ‘Vergeleken met 2019 is dat een stijging van ruim een 37% wat in feite een verdubbeling is in 2 jaar tijd. Waar eindigt het als we nu niet ingrijpen?’, vroeg Klöckner zich af.

Volgens DBBW waren in 2019 in totaal 2.894 dieren het slachtoffer van de wolf. Volgens deze federale cijfers registreerde Nedersaksen het hoogste aantal wolvenslachtoffers met 1.477 gedode dieren, gevolgd door Brandenburg (864) en Mecklenburg-Vorpommern (452).

Volgens nieuwe gegevens waren er in 2021 in Duitsland 128 wolvenroedels, 39 wolvenparen en 9 individuele wolven. De milieufunctionaris van de Duitse Boerenbond (DBV) Eberhard Hartelt uitte scherpe kritiek op de groeiende wolvenoverlast.

Vooral de deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Nedersaksen worden getroffen door wolven. Schapen worden het vaakst gedood door wolven, 3.444 in 2020, gevolgd door wild (248), runderen (153) en geiten (92). Maar ook 13 paarden, 7 alpaca’s en 2 herdershonden werden het slachtoffer van een wolf

Beweiden

De nieuwe cijfers zullen een aanzienlijke impact hebben op de beweiding in Duitsland, verwacht de DBV. ‘De nieuwe statistieken markeren het einde van de beweiding. De wolvenpopulatie moet eindelijk worden gereguleerd. Anders raakt het houden van schapen, geiten, paarden en runderen in de wei achterhaald’, legt Hartelt uit

Polulatiebeheer

Op plaatsen waar veel wolven zijn en de populatie niet in gevaar is, ‘moeten we nu dringend tot regionaal populatiebeheer komen’, luidt het pleidooi van Klöckner. Tot nu toe mogen alleen wolven worden geschoten als is bewezen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om schade door wolven te voorkomen. Maar ook dat er bijvoorbeeld toch schapen zijn gedood. Met haar voorstel stuitte Klöckner op een duidelijke afwijzing van onder andere de Duitse Groenen.
Provincie Gelderland gaat in beroep tegen uitspraak over de vrijstellingen voor schadebestrijding en beheer

Vorige week heeft de Rechtbank Gelderland bepaald dat er geen gebruik meer kan worden gemaakt van de vrijstellingen voor de jacht op een aantal vogel- en diersoorten in Gelderland. De provincie Gelderland gaat in hoger beroep bij de Raad van State tegen het vonnis van de rechtbank. Ook vraagt het provinciebestuur om een voorlopige voorziening aan om schadebestrijding snel weer mogelijk te maken. 

De rechtbank Gelderland bepaalde dat er in Gelderland geen gebruik meer kan worden gemaakt van de vrijstellingen die zijn gebaseerd op landelijke vrijstelling voor de jacht op de houtduif, konijn, vos, Canadese gans, kauw en zwarte kraai en van de provinciale vrijstelling voor de jacht op brandganzen en woelratten.

De vrijstellingen zijn vastgelegd in het Faunabeheerplan van de provincie Gelderland. De vrijstellingen waren opgenomen om agrariërs te beschermen tegen faunaschade aan hun gewassen. De provincie Gelderland, heeft na overleg met de Faunabeheereenheid, besloten om geen nieuw faunabeheerplan te maken, maar om in beroep te gaan tegen de  uitspraak van de rechter. Ook zal de provincie om een voorlopige voorziening vragen.

Land en gewas beschermen

De rechterlijke uitspraak leidt tot onrust onder agrariërs. Belangenorganisatie LTO vreest dat dit grote gevolgen gaat hebben voor boeren, nu zij één van de belangrijkste opties weg zien vallen om hun land te beschermen. 

Herbert Verploegen, voorzitter van ZLTO Rijk van Nijmegen, beaamt dat. ,,Nu, en dat is het schrijnende, moet je eerst aantonen dat je schade hebt’’, zegt hij. ,,Je moet eerst je gewas laten opvreten. Dan komt er een taxateur bij voor de schade. Als die is geweest en je alle papierwerk op orde hebt, is je gewas al opgegeten.’’ 

,,De timing is ook bijzonder slecht’’,  zegt hij. ,,Als het over twee maanden was geweest, dan hadden we onze oogst binnen.’’ Een voorlopige voorziening zou dat kunnen verhelpen.

bron: Jagersvereniging, 27/08/2021Lim­burg wil ook res­te­ren­de was­be­ren van­gen en op­van­gen

De afgelopen twee jaar zijn 46 wasberen in Limburg gevangen en opgevangen. Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten deze aanpak de komende twee jaar voort te zetten met als doel de resterende dieren van de populatie van deze invasieve uitheemse soort uit de Limburgse natuur te verwijderen. Limburg blijft daarmee de enige provincie die niet-dodelijke methoden voorop stelt bij de bestrijding van de wasbeer.

De wasbeer is een uitheemse diersoort die door menselijk handelen in de natuur terecht is gekomen en lokaal een bedreiging kan vormen voor inheemse dieren. Provincies zijn vanwege Europese regels verplicht deze en andere invasieve exoten te verwijderen. In Zuid-Limburg is sinds eind 2017 een populatie wasberen gevestigd, vooral rondom Sittard en Maastricht (kerngebieden). Tussen oktober 2019 en maart 2021 zijn 46 wasberen weggevangen onder coördinatie van de Zoogdiervereniging (om de effectiviteit van de bestrijding te monitoren) en opgevangen bij Stichting AAP.

Meldingen

Bij het vangen van de wasberen is gebruik gemaakt van de meldingen die binnen kwamen via het wasberenmeldpunt (opent externe website). De Zoogdiervereniging schat in dat er nog 17 tot 36 wasberen in de Limburgse natuur leven, zo blijkt uit de eindrapportage van de vereniging. Er zijn tot op heden geen wasberen geschoten. Vangen en opvangen is het doel, tenzij dit niet haalbaar is. Van de gevangen wasberen blijkt 59% besmet met de wasberenspoelworm (Baylisascaris procyonis). In uitzonderlijke gevallen kunnen mensen daar ernstig ziek van worden. Door het RIVM is op basis van een genetische analyse de herkomst van de wasbeerpopulatie rondom Sittard bepaald. Deze populatie blijkt van lokale oorsprong te zijn en maakt geen onderdeel uit van de populaties uit Hessen (Duitsland) of Wallonië (België).

Wasberen op wildcamera Dieteren

Wasberen op wildcamera Dieteren

Inzet jagers

Het College wil de aanpak voortzetten om de resterende wasberen van de Limburgse populatie uit de natuur te verwijderen door vangen en opvangen waar mogelijk en enkel afschot toestaan waar vangen redelijkerwijs niet mogelijk is. Limburg blijft daarmee de enige provincie die niet-dodelijke methoden voorop stelt bij de bestrijding van de wasbeer.

Geleerde lessen uit de rapportage van de Zoogdierenvereniging worden toegepast zodat de aanpak intensiever en efficiënter wordt. Zo gaat de Provincie jagers verzoeken om (op vrijwillige basis) wasberen te vangen. Hiervoor worden middelen zoals vangkooien beschikbaar gesteld. Het doel is dat de wasberen uit de Limburgse populatie zich niet naar andere gebieden verspreiden en zoveel mogelijk kunnen worden gevangen en opgevangen.

Duurzame aanpak

Ook zal worden gewerkt aan een duurzame langetermijnaanpak waarbij instroom vanuit de buurlanden wordt tegengegaan. Zo zal de mogelijkheid van monitoring en bestrijding langs de grens worden verkend.

bron: Provincie Limburg, 24/08/2021

 

 
Schadebestrijding landelijk- en provinciale vrijgestelde soorten in Gelderland voorlopig niet meer toegestaan


De FBE Gelderland meldt dat met ingang van 18 augustus a.s. schadebestrijding op de landelijk- en provinciale vrijgestelde soorten in Gelderland niet meer is toegestaan. Het is momenteel nog onbekend tot hoelang deze intrekking zal gelden. 

Voor konijn geldt dat het jachtseizoen van 15 augustus 2021 tot en met 31 januari 2022 nog van kracht blijft. Datzelfde geldt ook voor de jacht op houtduif in de periode van 15 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022

Uitspraak hoger beroep behandeld tegen het goedkeuringsbesluit van FBP Algemene Soorten Faunabeheereenheid Gelderland. 

 
Van deze uitspraak van de rechtbank Gelderland hebben we vanochtend kennis kunnen nemen (13 augustus 2021 (zaaknummer: AWB 19/1863, AWB 19/1864 en 20/475;)
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2021:4450

Goedkeuring van een faunabeheerplan ( Gelderland).

Het college van gedeputeerde staten van Gelderland moet bij de goedkeuring van het faunabeheerplan beoordelen of aan de vrijstellingsvoorwaarden uit de Wnb is voldaan. Een van de voorwaarden om op grond van artikel 3.15 van de Wet natuurbescherming van de in artikel 3:1, eerste lid, en in artikel 3:10, eerste lid, bedoelde soorten vrijstelling te verlenen van het verbod om deze opzettelijk te doden, is dat deze soorten schade veroorzaken. Verder moet onder meer zijn voldaan aan de voorwaarden dat er geen andere bevredigende oplossing is, de afwijking gerechtvaardigd is op grond van één van de in de betrokken bepalingen genoemde belangen en geen sprake is van een verslechtering van de staat van instandhouding.

Aan de hand van deze voorwaarden dient verweerder te toetsen of aan de landelijke en provinciale vrijstelling uitvoering kan worden gegeven in het werkgebied van de Faunabeheereenheid, dat, met uitzondering van Kroondomein Het Loo, de gehele provincie Gelderland omvat

De uitspraak betreft bezwaar omtrent het gebruik van vrijstellingen (provinciale en landelijke). Hoewel het bezwaar deels niet ontvankelijk is verklaart doet de rechtbank de volgende uitspraak:

“ Het gebruik van een vrijstelling moet ingevolge artikel 3.12, eerste lid, van de Wnb gebeuren volgens een faunabeheerplan. Deze eis is ook opgenomen in artikel 3.2 van de Rnb, dat geldt voor het gebruikmaken van landelijke vrijstellingen. Dit betekend dat de landelijke en provinciale vrijstellingen van het verbod om te doden pas na goedkeuring van het faunabeheerplan ook daadwerkelijk effect hebben.” (AWB19/1863)

Gedurende het Hogere beroep Faunabeheerplan  “algemene soorten” van Noord-Holland heeft de RvS het Ministerie gevraagd toelichting te geven over de besluitvorming/onderbouwing die leidt tot een landelijke vrijstelling. Het Ministerie heeft 2 maanden de tijd om hierop te antwoorden.

De eiseres heeft in de rechtszaak van Gelderland aangevoerd dat het Fauna Beheer Plan (FBP) jacht en vrijgestelde soorten ten onrechte is goedgekeurd omdat hierin voor de vrijgestelde soorten niet onderbouwt is wat/waar en hoeveel de schade is; er niet getoetst is op alternatieven en ook is niet onderbouwd onder welke voorwaarden afschot mag plaats vinden. Het door Gelderland aangevoerde verweer hierop is dat toetsing aan de voorwaarden van de Wnb niet aan de orde is. “Deze door de minister respectievelijk provinciale staten van Gelderland vastgestelde vrijstellingen zijn een gegeven. Volstaan kan worden met een toets of wordt voldaan aan artikel 3.78 van de Omgevingsverordening”.

De rechtbank beoordeeld bovenstaande door te verwijzen naar de bestuursrechtspraak van de RvS op 7 april 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:745). In deze zaak ging het om de uitvoering van een provinciale vrijstelling voor het opzettelijk doden van smienten. De afdeling heeft in die uitspraak overwogen dat gewaarborgd dient te worden dat de vraag of een vrijstelling van het verbod om te doden en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven aan de voorwaarden van de Wnb voldoen, aan de rechter kan worden voorgelegd

De rechtbank is, anders dan provincie Gelderland, van oordeel dat deze uitspraak niet alleen geldt in het geval van provinciaal vrijgestelde soorten, maar ook van toepassing is bij landelijk vrijgestelde soorten. De uitspraak van de Afdeling is weliswaar gedaan in een zaak waarin een provinciale vrijstelling was verleend maar de uitspraak bevat geen aanknopingspunten om te veronderstellen dat deze lijn niet geldt bij landelijke vrijstellingen. Ook in deze gevallen is de vrijstelling om soorten te mogen doden een uitzondering op het uitgangspunt dat het verboden is soorten te doden en mag een vrijstelling alleen onder bepaalde voorwaarden worden verleend. Ook in deze gevallen moet de vraag of de vrijstelling en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven aan die voorwaarden voldoen, aan de rechter kunnen worden voorgelegd.

Kort gezegd (Landelijke en Provinciale) Vrijstellingen zijn ontvankelijk voor bezwaar en beroep.

De eisen die ten grondslag liggen aan een vrijstelling dienen overeen te komen met de eisen die in de Wnb aan de verlening van die vrijstelling worden gesteld. “Als de eisen die aan de uitvoering van de vrijstelling in een FBP zijn gesteld in de provinciale verordening niet overeenkomen met de eisen die in de Wnb aan de verlening van die vrijstelling worden gesteld, zal bij de beoordeling van de goedkeuring van een FBP aan de hand van de Wnb moeten worden getoetst of aan de door PS verleende vrijstelling uitvoering kan worden gegeven.” Dit betekend dat de voorwaarden zoals omschreven in artikel 3.3 lid 4 en 3.15:

A. er bestaat geen andere bevredigende oplossing;

B. zij is nodig:

door vogels veroorzaakte:

1.belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren, of

2.schade aan flora of fauna;

door dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, veroorzaakte:

1.schade aan de wilde flora of fauna, of natuurlijke Habitats, of

2.ernstige schade aan met name de gewassen, veehouderijen, bossen, visgronden, wateren of andere vormen van eigendom, en door dieren van soorten als bedoeld in 3.10, eerste lid, met uitzondering van soorten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, veroorzaakte schade behorende tot bij de vrijstelling, bedoeld in het tweede lid, onderscheidenlijk de verordening, bedoeld in het vierde lid, omschreven categorieën van schade.

C. de maatregelen leiden niet tot verslechtering van de staat van instandhouding van de desbetreffende soort.

Bovenstaande geld voor zowel provinciale als landelijke vrijstellingen (uitspraak 4.3 AWB 19/1863). In toekomstige faunabeheerplannen dienen FBE’s te onderbouwen dat landelijke en provinciale vrijstellingen voldoen aan de voorwaarden van artikel 3.15 van de Wnb voor hun werkgebied (zie bovenstaande voorwaarden). 

De vrijstelling is qua onderbouwingseisen nu gelijk getrokken met de ontheffing in Gelderland. We moeten er rekening mee houden dat dit op zeer korte termijn ook gaat gelden voor alle provincies met betrekking tot de soorten die genoemd zijn in het FBP algemene soorten die op de landelijke en/of provinciale lijst staan.  

Dit heeft grote gevolgen voor het faunabeheer in algemene zin maar ook voor ons als FBE’s: de onderbouwingen worden complexer, intensiever en soms is er simpelweg geen data voor onderbouwing, omdat er voor de landelijk vrijgestelde diersoorten geen schade wordt uitgekeerd en dus ook niet wordt bijgehouden. Grondgebruikers kunnen dan niet meer beheren en schade bestrijden indien er schade is of te verwachten, waardoor voor deze schade dus ook de tegemoetkomingen hoger zullen zijn vanuit de Provincies.

 
Interventieteam wilde zwijnen in Noord-Brabant

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op verzoek van de Faunabeheereenheid Noord-Brabant toestemming verleend voor de inzet van een interventieteam wilde zwijnen. Beheer van wilde zwijnen is belangrijk om de kans op introductie van de Afrikaanse Varkenspest zo klein mogelijk te maken, het risico op aanrijdingen te beperken en om schade aan gewassen te voorkomen.

Het beheer van wilde zwijnen in Noord-Brabant blijft op sommige plekken achter. Het kan daarom nodig zijn dat een interventieteam onder regie van de Faunabeheereenheid het beheer van wilde zwijnen tijdelijk overneemt, zo nodig zonder toestemming van de grondgebruiker of jachthouder. De door Gedeputeerde Staten op grond van de Wet natuurbescherming verleende toestemming maakt dit mogelijk.

bron: Provincie Noord-Brabant, 20/07/2021Nieuwsbrief 3e kwartaal Faunabeheereenheid Limburg

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [669.07 KB]
Onderzoek naar samenwerking tussen raven en wolven

ANP: 24 juni 2021 10:34

Groen & duurzaamheid

Zes jonge raven die dit voorjaar geboren zijn op de Veluwe hebben een zender gekregen waarmee onderzoekers te weten willen komen of de wolven in het natuurgebied samenwerken met de vogels.

Uit buitenlands onderzoek is bekend dat wolven en raven elkaar helpen bij het vinden van een prooi. Maar aangezien wolven pas sinds kort na 150 jaar afwezigheid weer terug zijn in Nederland, en raven niet veel voorkomen, vragen de wetenschappers zich af of beide diersoorten in Nederland nog tot enige samenwerking komen.raaf op zoektocht

Raven verdwenen in de vorige eeuw uit Nederland. Na herintroductie zijn er nu weer ongeveer 180 broedpaartjes, maar de vogel behoort nog steeds tot de met uitsterven bedreigde soorten.

Er is nog nooit eerder onderzoek gedaan naar verblijfplaatsen van raven en hun terreingebruik. De zenders van de jonge raven leveren daar ook gegevens over, net als over broed-, nest- en eetgedrag.

De jonge raven kregen de zender op Koningsdag en zijn vorige maand uitgevlogen. Ze zullen de komende weken verder van het nest vliegen, aldus de wetenschappers.

Het buitenlandse onderzoek liet zien dat raven wolven op de voet volgen, wetende dat een geslaagde jacht van de wolf een vers kadaver oplevert.

Raven zouden wolven ook met gekrijs naar makkelijke prooien lokken. De wolf doodt de prooi en eet het verse vlees. De resten blijven liggen voor de raven, die zelf de huid van een hert of een zwijn niet kunnen doorboren.
Nederlandse jager vrijgesproken in Duitsland voor doden wolf die de jachthonden aanviel.

Een Duitse rechter heeft een Nederlander vrijgesproken die begin 2019 een wolf doodschoot tijdens een jachtpartij in de buurt van Berlijn. Jan Boomkamp (71) uit Enschede móést het beest naar eigen zeggen wel doodschieten omdat het enkele jachthonden aanviel en zich niet liet verjagen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) overtrad de Nederlander de Duitse natuurbeschermingswet.