Ganzen veroorzaken veruit meeste faunaschade in 2016

Ganzen nemen het leeuwendeel van de wildschade aan landbouwgewassen voor hun rekening. In 2016 had 92% van de door het Faunafonds uitgekeerde tegemoetkomingen te maken met schade door ganzen. Dat blijkt uit het jaarverslag. In totaal werd € 21,1 miljoen uitgekeerd. De grauwe gans is met € 9,4 miljoen nog steeds de

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief DWHC 2017

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van 2017 met een selectie van berichten die in het 1e kwartaal op onze website zijn verschenen en die voor de mensen in het veld belangrijk zijn. Onderzoek naar teken-encefalitis De teken zijn weer volop actief. Eén van de ziektes die een teek kan overbrengen

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Opnieuw hazenpest in Kromme Rijngebied Utrecht

datum; 19 april 2017 In het Kromme Rijngebied (provincie Utrecht) is in maart 2017 bij twee dode hazen tularemie (hazenpest) vastgesteld. De hazen waren voor onderzoek bij het Dutch Wildlife Health Centre ingeleverd. In de herfst van vorig jaar werd in hetzelfde gebied ook hazenpest aangetoond bij vier hazen. Daarnaast

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Tweede Nationale surveillance reeën 2016-2017 DWHC – RIVM

16 november 2016 Het nationale onderzoek naar ziekteverwekkers in reeënbloed wordt in 2016-2017 herhaald. In 2009-2010 was de eerste nationale surveillance onder reeën, waarbij het DWHC reeënbloed verzamelde. Het doel van een surveillance is het signaleren van ziekteverwekkers die belangrijk zijn uit oogpunt van beleid en een relatie hebben met

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Leaderproject moet everzwijnenplaag in België indammen

De populatie everzwijnen in de Belgische Kempen neemt jaar na jaar toe. Hoeveel het er exact zijn, is moeilijk te bepalen. Er zijn alleen cijfers over het aantal gedode dieren. Vorig jaar werden in de bossen van Mol-Postel 160 overleden everzwijnen geteld, terwijl er in 2015 – 80 werden geregistreerd.

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2017 Faunabeheereenheid Limburg

Samenstelling Bestuur FBE De voorzitter, de heer Peeters heeft tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 8 maart jl. na ruim 8 jaar afscheid van ons genomen. De sollicitatieprocedure voor zijn opvolger is momenteel in volle gang en zal in mei worden afgerond. De kennismakingsgesprekken met vertegenwoordigers van de diverse “Maatschappelijke Organisaties”

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Grutto gaat, grauwe gans komt volgens CBS

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Dat komt neer op de verdwijning van meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Het aantal patrijzen, zomertortels, ringmussen is gedecimeerd en van de grutto’s is twee derde verdwenen. Het aantal ganzen is in dezelfde tijd

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE uitgegeven door Faunabeheereenheden Nederland

 1 maart 2017 Faunabeheer Nederland 06 January 2017 1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN Hierin besteden de Faunabeheereenheden vooral aandacht aan de nieuwe Wet natuurbescherming, die vanaf 1 januari van kracht is. Met dit communicatiemiddel zij willen U nog beter mee informeren, wat dit per faunabeheereenheid betekent. U kunt deze, indien gewenst, printen of vergroten

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade bekend

   Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten tot de instelling van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies en ingestemd met de voorgedragen voorzitter en leden.  De leden van deze adviesraad zijn:  dhr. G. Beukema, voorzitter;  dhr. A. Verhorst (landbouw), dhr. H. Runhaar (wetenschap),  dhr. P. de Putter (jacht), 

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email