1

55 gedode schapen in een nacht door wolf in Duitsland

Deze wolf-aanval haalde de krantenkoppen landelijk in Duitsland: 55 schapen werden het slachtoffer van de aanval van een wolf of meer wolven in de nacht van 26 augustus. 18 schapen werden direct gedood, 37 moesten in slaap worden gebracht vanwege de ernst van hun verwondingen aan dierenartsen.
In zijn video-verklaring vraagt ​​Helmut Dammann-Tamke, voorzitter van de Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen,, de Duitse minister van Milieu Steffi Lemke om de overeenkomsten van de coalitieovereenkomst te implementeren om een ​​regionaal gedifferentieerd faunabeheer mogelijk te maken. Dit zijn de verwachtingen van mensen op het platteland, omdat bij elke aanval op boerderijdieren de acceptatie voor de wolf gaat verdwijnen.
Het feit dat beheer van de wolf al mogelijk is in overeenstemming met de Europese wet (Habitatrichtlijn), bewijst een actueel rapport van de gerenommeerde constitutionele advocaat, prof. Michael Brenner.

Meer informatie over het rapport is te vinden op de link: https://bit.ly/3epzhqc
Weer een uitbraak van AVP in Brandenburg

3 augustus 2023 (DJV/LJVB) Berlijn/Michendorf

Na een pauze van 8 maanden in het district OSL zijn er opnieuw wilde zwijnen gestorven aan de dierziekte. Minimaliseer het risico op verspreiding: DJV en LJVB vragen vakantiegangers om vleesresten veilig weg te gooien. Instructies in risicogebieden moeten worden opgevolgd en kadavers moeten worden gemeld.

In het district Oberspreewald-Lausitz (OSL) is de Afrikaanse varkenspest (AVP) na een onderbreking van acht maanden weer opgelaaid bij wilde zwijnen. Autoriteiten hebben momenteel zes gevallen bewezen. De Duitse Jachtvereniging (DJV) en de Brandenburgse Staatsjachtvereniging (LJVB) vragen daarom met name vakantiegangers om de bioveiligheid serieus te nemen. Dit geldt met name voor de transitroutes A12, A13 en A15. Restjes vlees moeten altijd in afsluitbare bakken worden weggegooid. Het AVP-virus overleeft zelfs in gerookt voedsel: een achteloos weggegooid salamibroodje kan genoeg zijn om de dierziekte te verspreiden.

De twee jachtverenigingen vragen recreanten en omwonenden om ter plekke te helpen de dierziekte in te dammen. Honden moeten altijd aangelijnd zijn in AVP-risicogebieden om het risico op besmetting te minimaliseren. Let op informatieborden, poorten in AVP-beveiligingshekken moeten altijd gesloten blijven en beschadigde hekken moeten worden gemeld. Ook karkassen van wilde zwijnen moeten worden gemeld. Dit gaat heel eenvoudig via de dierenfondsregister-app ( www.tierfund-kataster.de ), de burgerhotline 115 of het alarmnummer van de politie.

Brandenburg en Saksen dragen momenteel de hoofdverantwoordelijkheid om het AVP-risico voor heel Duitsland zo laag mogelijk te houden. Alleen al in Brandenburg bedragen de kosten van bestrijding van de epidemie nu 100 miljoen euro. DJV en LJVB bekritiseren dat de financiële steun van de federale overheid en andere deelstaten nog onvoldoende is.
Beantwoording Kamervragen gebruik alcohol tijdens het jagen.

Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [74.60 KB]
Afrikaanse Varkenspest vastgesteld 15 km van Nederlandse grens in Overijssel

In de Duitse plaats Emsbüren, in de deelstaat Niedersachsen  is op een varkensbedrijf Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Het bedrijf met 280 zeugen en 1500 biggen ligt op circa 15 kilometer afstand van de Nederlandse grens, ten oosten van de provincie Overijssel. De besmetting is op zaterdag 2 juli bevestigd. Het bedrijf is op zondag 3 juli geruimd en contactbedrijven worden onderzocht. Rondom het bedrijf is een beschermingszone van 3 kilometer en een bewakingszone van 10 kilometer ingesteld, waarin een vervoersverbod geldt en waar bedrijven worden gescreend.

 

De ingestelde bewakings- en beschermingszones liggen niet op Nederlands grondgebied. Het ministerie van LNV vraagt varkenshouders extra alert te zijn op verschijnselen van Afrikaanse varkenspest bij hun varkens en alle veterinaire voorschriften en bio veiligheidsmaatregelen strikt na te leven.

Tevens is het van belang dat ook andere partijen in de varkenssector alle passende bioveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de verplichte tweede reiniging en desinfectie van vervoersmiddelen die zijn gebruikt voor transport van evenhoevigen naar Duitsland en die terugkeren in Nederland. Voor bezoekers van natuurgebieden of bedrijven is het van belang dat zij geen varkensproducten achter laten in de natuur of bij een varkenshouderij.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werkt momenteel aan een risk-assessment en maakt een inventarisatie van vervoersbewegingen over de grens. Het ministerie van LNV houdt nauw contact met alle betrokken partijen om de situatie te monitoren en zal wanneer nodig aanvullende maatregelen nemen.

Nederland heeft al enige jaren een monitoringsprogramma in wilde zwijnen. In deze monitoring worden bloedmonsters van wilde zwijnen onderzocht op aanwezigheid van Afrikaanse varkenspest. Er is ook een NVWA protocol voor het melden en bemonsteren van gevonden kadavers van wilde zwijnen. In dit protocol worden gevonden dode wilde zwijnen bemonsterd door speciale medewerkers van de faunabeheer eenheden.

Personen die een dood wild zwijn vinden kunnen dit melden bij de boswachter, politie of terreineigenaar. Deze personen nemen contact met de medewerkers van de faunabeheer eenheden. Naar aanleiding van de besmetting in Emsbüren, worden migratieroutes van wilde zwijnen in het grensgebied door de provincie Overijssel intensiever gemonitord op dode wilde zwijnen.

Gezien de afstand tot eerdere besmette locaties is het waarschijnlijk dat de uitbraak in Emsbüren het gevolg is van menselijk handelen Afrikaanse varkenspest is in wilde zwijnen aanwezig in het oosten van Duitsland. In juni is een bedrijf in Baden-Würtemberg besmet geraakt.  Zaterdag 2 juli werd op nog een ander bedrijf, in Brandenburg, een besmetting aangetoond. Dit bedrijf ligt veel verder van de Nederlands grens.

 

bron: Ministerie van LNV, 02/07/2022Update Afrikaanse Varkenspest in Duitsland – juni 2022

Bron: DJV

In Duitsland stijgt het totaal van de geconstateerde aantallen besmettingen met de Afrikaanse varkenspest (AVP) met 24 stuks naar 3.978. Deelstaat Saksen met 20 stuks en Brandenburg met 4 nieuwe gevallen. In juni zijn tot nu toe in totaal 30 meldingen: 22 Saksen, 4 in Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern.

Afrikaanse Varkenspest in Saksen

Saksen heeft in de landkreisen Meissen en Bautzen, de restrictiezonen aangepast, op basis van meerder gevallen in de grensstreek bij Brandenburg vergroot de deelstaat de Sperrzone II (bedreigd gebied) en de Sperrzone I (bufferzone). Een overzicht van de restrictiezone’s van de getroffen gebieden in de Deelstaten in Duitsland vindt u hier.
De positieve trend bij hazen zet door in Duitsland

De hazenpopulatie in Duitsland blijft toenemen. (Bron: Rolfes/DJV)
Bron: 8. April 2022 (DJV) Berlin

In het voorjaar van 2021 leven 16 dieren per vierkante kilometer op velden en weiden. Dat is een van de beste metingen sinds de tellingen twee decennia geleden begonnen. Kou en regen treffen de steppebewoners echter in de loop van het jaar.

Op de Duitse velden en weiden leven gemiddeld 16 hazen per vierkante kilometer. De lezing in het voorjaar van 2021 is een van de beste sinds de landelijke tellingen 20 jaar geleden begonnen. Sinds 2017 neemt het aantal konijnen continu toe na een tussentijds laagtepunt. Dat concluderen wetenschappers die gegevens voor het natuurinformatiesysteem van de deelstaten van Duitsland (WILD) hebben geëvalueerd. Jagers hebben eerder landelijk 460 referentiegebieden geteld. Volgens deze gegevens waren er in het Noordwest-Duitse laagland de meeste veldhazen: 25 dieren per vierkante kilometer. In het Noordoost-Duitse laagland leefden 6 hazen per vierkante kilometer – de laagste waarde voor Duitsland. De Duitse Jachtvereniging (DJV) publiceerde deze cijfers vandaag.

Oost-West kloof in het veld haas

De op één na hoogste waarde voor bruine hazen werd gedocumenteerd door jagers in het Zuidwest-Duitse middelgebergte met 18 dieren per vierkante kilometer. Dan komen het West-Duitse middelgebergte (13), de uitlopers van de Alpen (8) en het Oost-Duitse middelgebergte (7). Landelijk gezien was het weer in 2020 gunstig voor de bruine haas – een overeenkomstig aantal dieren haalde de lente van 2021. Volgens de Duitse weerdienst is de herfst van 2020 de op drie na warmste sinds 1881, tot november was het zonnig en droog. De winter was de tiende te warm op rij.

Netto groeipercentage is matig

Maar in 2021 troffen de extreme weersomstandigheden de haas: volgens de weerdienst was april de koudste in 40 jaar, gevolgd door extreme aanhoudende en zware regenval in juli en augustus. Koud, nat weer is slecht voor jonge konijnen en maakt ze vatbaarder voor ziekten – ze hebben geen beschermende grot zoals konijnen. In het najaar van 2021 telden de jagers landelijk gemiddeld 10 procent meer hazen per gebied dan in het voorjaar van datzelfde jaar. Voor 2020 was de stijging nog 25 procent. Deze zogenaamde nettogroeisnelheid wordt gebruikt als een indicator voor de fitheid van de bevolking.

Het hoogste netto groeipercentage was in 2021 in het Noordwest-Duitse laagland met 20 procent. Ten opzichte van 2020 is dit 7 procentpunt minder. De kleinste stijging deed zich voor in het Noordoost-Duitse laagland: min 5 procent. Deze waarde ligt zelfs 17 procentpunt onder de waarde van het voorgaande jaar.
Drie besmette zwijnen Meckelenburg-Vorpommern afgeschoten tijdens een normale jacht

 

In de Duitse deelstaat Meckelenburg-Vorpommern zijn nog drie besmettingen van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij wilde zwijnen. Die dieren waren tijdens de jacht gedood.

Een zeug en twee biggen van dit jaar werden bij de jacht in natuurgebied Ruhner Berge gedood. Het ging in totaal om zeventien dieren, waarvan er dus drie besmet bleken bij onderzoek door het referentielaboratorium van het Friedrich-Loeffler-Instituut. Een dood jong wild zwijn werd vorige week in hetzelfde gebied gevonden.

Het blijft dus niet bij een enkele vondst van een dood wild zwijn en de besmetting van een varkensbedrijf in deelstaat Meckelenburg-Vorpommern. Daarbij is de afstand tot de Poolse grens bijna 200 kilometer. De herkomst van de besmetting wordt onderzocht. Met het omheinen van het gebied is al begonnen.

Intussen is de besmetting met Afrikaanse varkenspest dus al weer verder naar het Westen opgetrokken. De afstand naar Hamburg is zo’n 140 kilometer.
AVP-update – Afrikaanse varkenspest bij big van wild zwijn in Meckelenburg Duitsland

Bron:Nieuwe Oogst

Tijdens een drijfjacht in de buurt van Parchim in het Duitse Meckelenburg-Vorpommern is een dode big van een wild zwijn gevonden die besmet bleek met Afrikaanse varkenspest (AVP). Parchim ligt ruim 100 kilometer onder Rostock waar vorige week AVP werd vastgesteld op een bedrijf met vierduizend vleesvarkens.

Toen vorige week het virus de kop op stak op het vleesvarkensbedrijf was de herkomst onbekend. In Mecklenburg-Vorpommern waren tot dan toe geen besmette wilde zwijnen gevonden. Dat is nu wel het geval. Het Friedrich-Loeffler-Instituut heeft woensdag de besmetting bevestigd.

De big zou een hoge ‘viral load’ hebben, maar was fysiek nog ongedeerd. Dat voedt de hoop dat het om een relatief recente epidemische intrede gaat, meldde de deelstaatminister van Landbouw Till Backhaus in een persconferentie donderdagmorgen.

Meer zwijnen onderzocht

Nu het Friedrich-Loeffler-Instituut de AVP-besmetting heeft bevestigd, worden alle zeventien wilde zwijnen onderzocht die tijdens de jacht zijn gedood. In de loop van dit jaar werden bloedmonsters van in totaal 128 wilde zwijnen en 1.503 varkens onderzocht op het virus.

De districtsbeheerder van Ludwigslust-Parchim zei in de persconferentie dat de zoektocht is begonnen naar nog meer wilde zwijnen. Dat gebeurt met speciale drones en speurhonden. De gebiedsindeling voor de uitsluitingszone II en het kerngebied wordt donderdag bepaald, zodat begonnen kan worden met de bouw van een hek.

Volgens deelstaatminister Backhaus zijn er 106 varkensbedrijven met in totaal 25.000 tot 30.000 dieren binnen de beperkingszones. Er zouden 98 kleinere bedrijven zijn met minder dan honderd dieren en acht grotere bedrijven.

Herkomst onduidelijk

Het is nog steeds onduidelijk waar de besmette big vandaan komt en welk type AVP-virus het dier bij zich droeg. Het resultaat van de sequentiebepaling van de ziekteverwekker wordt vrijdag verwacht. Ook het resultaat van het epidemiologisch onderzoek naar de bron in Rostock is nog niet beschikbaar.
Geen varkenspest aanwezig onder andere varkens in noordoosten van Duitsland

Bron: Pigbusiness
De Afrikaanse varkenspest (AVP) is niet aanwezig onder andere varkens en wilde zwijnen in het district Rostock, waar de ziekte vorige week werd vastgesteld op een varkensbedrijf. Dat zei de Duitse minister van Landbouw van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, Till Backhaus, maandagmiddag tijdens een persconferentie.

Het afgelopen weekend heeft er een intensieve zoektocht naar wilde zwijnen plaatsgevonden in het district Rostock. Hiervoor werden speurhonden en drones gebruikt. In totaal zijn in of aan de rand van het toezichtsgebied zo’n veertig monsters van wilde zwijnen genomen. Deze zijn onderzocht bij het Staatsbureau voor Landbouw, Voedselveiligheid en Visserij (LALLF). Daarnaast zijn er landelijk de afgelopen week (week 46) zo’n 600 monsters van gedomesticeerde varkens en wilde zwijnen onderzocht in de LALLF. Allemaal testten ze negatief op AVP.

Backhaus meldde verder dat het getroffen vleesvarkensbedrijf met 4.038 dieren vrijdag is geruimd. Zaterdag zijn alle technische installaties gereinigd en ontsmet. Als extra veiligheidsmaatregel is het gebied volledig omheind met een 6,4 km lange elektrische afrastering. Het verantwoordelijke veterinaire en voedselcontrolebureau is nog steeds ter plaatse en houdt de algemene situatie in de gaten.

Op dit moment is de definitieve bron van invoer nog niet bekend. Backhaus: „Wat we nu weten is dat de virusvariant die in dit land is verschenen, overeenkomt met de variant die onder meer voorkomt in Noord-Brandenburg en West-Polen. Het uitgebreide epidemiologische rapport van het Friedrich-Loeffler-Institut is nog in behandeling, maar wordt binnenkort verwacht”, liet de minister weten. Ook wordt nog nagegaan in hoeverre menselijke activiteit verantwoordelijk is voor de introductie van het virus op het varkensbedrijf.

Beperkingen opheffen

De minister liet ook al wat los over het opheffen van de maatregelen: „Als er slechts één selectieve invoer van de ziekteverwekker is en er de komende dagen geen verder AVP-bewijs komt, kunnen alle beperkingen in drie maanden, dat wil zeggen medio februari, worden opgeheven”, was minister Backhaus voorzichtig optimistisch tijdens de persconferentie. Tot die tijd is het volgens hem belangrijk dat de sector waakzaam blijft en alle hygiënemaatregelen nauwgezet naleeft. „We zijn een gemeenschap gebaseerd op solidariteit. De strijd tegen AVP kan alleen slagen als iedereen meedoet. Het gaat tenslotte om niets minder dan het houden van vee in Mecklenburg-Voorpommern”, vatte de minister samen.

Inzetten op jacht

Volgens Backhaus is het belangrijk om de wilde zwijnenpopulatie in het land en vooral in het beperkingsgebied nauwlettend te blijven volgen. Ook heeft de minister een afgelopen vrijdag 19 november een decreet uitgevaardigd om jagers te compenseren voor jacht in de beperkingszones. Omdat jagers het wild moeten afstaan voor onderzoek, betaalt de deelstaat 100 euro voor elk geschoten dier. Alle geschoten zwijnen worden naar centrale opslagruimtes gebracht, waar monsters worden genomen en in aparte in beslag genomen containers worden bewaard. Daarna worden ze veilig afgevoerd.

„Hoe meer monstermateriaal we de komende dagen en weken ontvangen, hoe zekerder we kunnen aannemen dat we te maken hebben met een puntvermelding in Lalendorf en niet met uitbraken in de wilde zwijnenpopulatie. Het is ook belangrijk om te voldoen aan alle bioveiligheidsmaatregelen. Iedereen die bij de jacht betrokken is, moet na de jacht hun kleding, schoenen en, indien nodig, honden desinfecteren. Bijbehorend materiaal wordt op de verzamelplaatsen bewaard’, zegt minister Backhaus.

Tot slot waarschuwt de minister dat bioveiligheidsmaatregelen op varkensbedrijven op het hoogste niveau moeten worden gehouden. Ook varkenshouders moeten volgens Backhaus dringend afzien van reizen naar AVP-gebieden.

Overeenkomst met slachthuizen

Volgens minister Backhaus zijn er negentien varkensbedrijven in de uitsluitingszone en in het observatiegebied, waaronder vijftien kleine bedrijven met minder dan honderd dieren. Het land heeft een richtlijn aangenomen voor deze varkens die tijdens de beperkingsperiode slachtrijp zijn, door het land kunnen worden uitgekocht.

Voor de andere vier bedrijven die meer dan 1.000 varkens hebben, is de staat met de drie slachthuizen in Kellinghusen, Perleberg en Weißenfels overeengekomen dat slachtrijpe varkens zonder prijsaftrek kunnen worden geslacht na passend onderzoek en goedkeuring door de verantwoordelijke veterinaire dienst.
Afrikaanse varkenspest maakt in Duitsland een sprong van 100 km naar westen

Op 13 oktober jl. bevestigde het Friedrich-Loeffler-Institut dat een wild zwijn, geschoten in Landkreis Meißen, positief testte op Afrikaanse varkenspest (AVP).  Meißen ligt 100 km ten westen van Görlitz (Sachsen) waar sinds 31 oktober 2020 AVP bij 548 wilde zwijnen is aangetoond. Met de bevestiging van AVP in Meißen maakt het virus een grote ‘sprong’ naar het westen. De wijze waarop het virus zich heeft verspreid is nog niet bekend.

Het eerste AVP-positieve wild zwijn in Duitsland werd gemeld op 10 september 2020 in de Kreis Spree-Neisse (Brandenburg). Het aantal AVP-positieve wilde zwijnen dat sindsdien tot 14 oktober 2021 in Duitsland is vastgesteld, bedraagt 2.368. Het overgrote deel van de besmettingen heeft zich voorgedaan langs de Pools-Duitse grens in de deelstaat Brandenburg (1.819) en een kleiner deel in de deelstaat Sachsen (549, waarvan 548 in Görlitz (gebied grenzend aan Polen) en 1 in Meißen).

De ‘sprong’ van 100 km maakt nog eens duidelijk dat AVP zich blijft verspreiden en dat door menselijke handen virus over grote afstanden kan worden verspreid. Alertheid blijft daarom geboden, zie ook het bericht uit 2019 hierover (Nature Today | Alertheid op Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen blijft belangrijk ).

Eerdere AVP berichten:
https://www.dwhc.nl/duitsland-eerste-geval-afrikaanse-varkenspest/

https://www.dwhc.nl/update-avp-duitsland/

Bronnen:

Landkreis Meißen: Landkreis Meißen – Afrikanische Schweinepest – Aktuelle Informationen (kreis-meissen.org)

Deutscher Jagdverband: Jagdverband.de
Duitsland pleit voor intensievere jacht op wolf

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner pleit voor een intensivering van de wolvenjacht. Niet om het dier uit te roeien, maar om in regio’s als bijvoorbeeld Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern grazers te beschermen.

Cijfers gepubliceerd door het Federaal Documentatie- en Adviescentrum voor Wolf (DBBW) tonen aan dat wolven in 2020 in het hele land bijna vierduizend landbouwhuisdieren hebben verwond of gedood, voornamelijk schapen. ‘Vergeleken met 2019 is dat een stijging van ruim een 37% wat in feite een verdubbeling is in 2 jaar tijd. Waar eindigt het als we nu niet ingrijpen?’, vroeg Klöckner zich af.

Volgens DBBW waren in 2019 in totaal 2.894 dieren het slachtoffer van de wolf. Volgens deze federale cijfers registreerde Nedersaksen het hoogste aantal wolvenslachtoffers met 1.477 gedode dieren, gevolgd door Brandenburg (864) en Mecklenburg-Vorpommern (452).

Volgens nieuwe gegevens waren er in 2021 in Duitsland 128 wolvenroedels, 39 wolvenparen en 9 individuele wolven. De milieufunctionaris van de Duitse Boerenbond (DBV) Eberhard Hartelt uitte scherpe kritiek op de groeiende wolvenoverlast.

Vooral de deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Nedersaksen worden getroffen door wolven. Schapen worden het vaakst gedood door wolven, 3.444 in 2020, gevolgd door wild (248), runderen (153) en geiten (92). Maar ook 13 paarden, 7 alpaca’s en 2 herdershonden werden het slachtoffer van een wolf

Beweiden

De nieuwe cijfers zullen een aanzienlijke impact hebben op de beweiding in Duitsland, verwacht de DBV. ‘De nieuwe statistieken markeren het einde van de beweiding. De wolvenpopulatie moet eindelijk worden gereguleerd. Anders raakt het houden van schapen, geiten, paarden en runderen in de wei achterhaald’, legt Hartelt uit

Polulatiebeheer

Op plaatsen waar veel wolven zijn en de populatie niet in gevaar is, ‘moeten we nu dringend tot regionaal populatiebeheer komen’, luidt het pleidooi van Klöckner. Tot nu toe mogen alleen wolven worden geschoten als is bewezen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om schade door wolven te voorkomen. Maar ook dat er bijvoorbeeld toch schapen zijn gedood. Met haar voorstel stuitte Klöckner op een duidelijke afwijzing van onder andere de Duitse Groenen.
Nederlandse jager vrijgesproken in Duitsland voor doden wolf die de jachthonden aanviel.

Een Duitse rechter heeft een Nederlander vrijgesproken die begin 2019 een wolf doodschoot tijdens een jachtpartij in de buurt van Berlijn. Jan Boomkamp (71) uit Enschede móést het beest naar eigen zeggen wel doodschieten omdat het enkele jachthonden aanviel en zich niet liet verjagen. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) overtrad de Nederlander de Duitse natuurbeschermingswet.
Hogere jachtpremie voor doden wilde zwijnen in Brandenburg

Bron: NieuweOogst.nu

De premie voor het doden van wilde zwijnen in de Duitse deelstaat Brandenburg is flink verhoogd. Doel is de met Afrikaanse varkenspest besmette gebieden (kerngebieden) en de witte gebieden rondom die kerngebieden sneller vrij te maken van wilde zwijnen.

Jagers krijgen voortaan voor een wild zwijn dat ze in het kerngebied of het witte gebied doden en inleveren, een premie van 100 euro. Dat was 50 euro voor zwijnen boven de 30 kilo en 30 euro voor lichtere zwijnen. De hogere premie moet ervoor zorgen dat jagers eerder geneigd zijn om bij te dragen aan het leegruimen van de gebieden.

Daarnaast is de jacht op ander wild in de kerngebieden en witte gebieden in Brandenburg vrijgegeven. Dat geldt althans voor de gebieden die al helemaal zijn voorzien van een dubbele vaste omheining rondom het kerngebied en de witte zone.

Twee deelstaten

In Duitsland zijn in totaal 925 besmette wilde zwijnen gevonden sinds de uitbraak van Afrikaanse varkenspest op 10 september 2020. Zeventig met Afrikaanse varkenspest besmette zwijnen zijn gevonden in de Duitse deelstaat Saksen. De overige 855 besmette zwijnen zijn gevonden in de drie kerngebieden in Brandenburg.

In Polen zijn dit jaar al 1.003 uitbraken van Afrikaanse varkenspest vastgesteld. Daarbij gaat het vaak om één dier per uitbraak, maar soms ook om meerdere besmette zwijnen bij een melding van een uitbraak. Bij gehouden varkens blijft het nog bij één uitbraak, dit jaar die op 17 maart werd vastgesteld op een bedrijf met 1.000 zeugen.

 
Regeling Uitgifte- en verlenging jachtakten, wapenverloven en EU vuurwapenpassen na 3 maart 2021

logo PolitieBinnen de teams korpscheftaken zal vanaf 3 maart een eerste start worden gemaakt met het verstrekken van jachtakten en wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen. Afgifte geschiedt n.a.v. eerder ingezonden stukken en na afrekening aan de balie. De afgifte hiervan door de teams starten met in acht neming van de coronamaatregelen, zoals die zijn opgelegd en geadviseerd door de overheid. Dit betekent dat de verwerkingssnelheid van te verstrekken jachtakten lager is dan normaal gesproken. Vanwege de beperkingen in het aantal mogelijke contacten en het aantal beschikbare geschikte balies, kunnen wachttijden nog oplopen. De bezetting van de teams en het werkaanbod van zaken per team vertoont eveneens verschillen. Ook deze factoren zullen leiden tot verschillen in de uitvoering. Het is goed om dat met uw leden te delen.

Vanwege de vele aantallen zal in eerste aanleg gewerkt worden aan het afhandelen van de aanvragen van de jachtakten waar bijzondere belangen spelen. Te denken valt aan situaties waar de jager economische belangen spelen of risico’s van aansprakelijkheid of rond volksgezondheid. Deze aanvragen zullen eerst behandeld worden. Dit kan aan de orde zijn voor de jagers die hun jachtakte nodig hebben voor de aanvraag van een jachtakte in Duitsland. Hierbij geldt dan wel dat de aanvrager moet kunnen aantonen dat bijzondere belangen in het geding zijn, door het tonen van een bewijs van ‘pacht’ , een bewijs van ‘eigen jacht’ dan wel een zogenaamde Begehungsschein. Zonder deze bescheiden zal een aanvraag voor een Duitse jachtakte niet geprioriteerd worden.

Alle overige jachtakten zullen daarna afgewerkt worden. Dit geldt ook voor de nieuwe aanvragers waarvan bekend is dat zij al enige tijd wachten op hun jachtakte. Wij vragen hiervoor begrip. Indien een nieuwe aanvrager van oordeel is een beroep op deze belangen te kunnen doen, dan kan hij hierover in contact treden met het team korpscheftaken van de eenheid.

De minister heeft de mogelijkheid gegeven om jachtakten ambtshalve tot 1 juli te verlengen. Als dat nodig is, zullen wij dat ambtshalve doen. Indien de formele verlenging van de jachtakten niet voor 1 juli 2021 gerealiseerd kan worden, zullen wij vroegtijdig met de minister overleggen hoe hiermee om te gaan. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bijschrijving van wapens zal alleen bij dringende zaken en voor zover mogelijk in de afspraken worden meegenomen.

 

Directeur Operatiën

Politie | staf Korpsleiding | directie Operatiën
Voorgesteld Europees verbod op lood in munitie.

Brussel, 3 februari 2021 –

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft vandaag zijn voorstel gepubliceerd voor verdere beperkingen op het gebruik van lood in munitie voor de jacht, de schietsport in de openlucht en de visserij. In het verslag en de bijlage wordt geconcludeerd dat beperkingen gerechtvaardigd zouden zijn op grond van de risico’s voor het milieu en de menselijke gezondheid. De Europese Commissie (EC) heeft het ECHA al in juli 2019 verzocht om deze voorstellen voor te bereiden.

Met betrekking tot lood dat wordt verkocht en gebruikt bij de jacht, het sportschieten en andere schietsporten in de open lucht, heeft het ECHA het volgende voorgesteld:
A.- Een verbod op de verkoop en het gebruik van loodhagel voor de jacht, met een overgangsperiode van vijf jaar en de mogelijkheid voor de lidstaten om af te wijken voor de schietsport, wanneer het vrijkomen in het milieu tot een minimum wordt beperkt.
B.- Een verbod op het gebruik van lood in geweerkogels met overgangsperioden
— 18 maanden voor elk midden vuurkaliber gelijk aan en groter dan 5,6 mm
— 5 jaar voor kalibers van minder dan 5,6 mm  (en velgvuur in het algemeen). Afwijkingen voor voortgezet gebruik, indien de uitstoot in het milieu tot een minimum wordt beperkt, b.v. wanneer sportschietbanen zijn uitgerust met kogelvangers.
C.- Militair en ander niet-civiel gebruik van loodmunitie – zoals door politie-, veiligheids- en douanediensten – valt buiten de werkingssfeer van het onderzoek. Ook het gebruik van loodhoudende munitie binnenshuis valt buiten het onderzoek.

De voorstellen van vandaag komen slechts één week na de bekendmaking van de beperking van lood, dat over wetlands wordt geschoten in het kader van REACH, en hebben slechts de steun gekregen van 52% van de leden van het Europees Parlement, met enige tegenstand op het niveau van de Raad.

De Europese Federatie voor Jacht en Behoud (FACE) beoordeelt deze nieuwe voorstellen zorgvuldig en zal het besluitvormingsproces actief volgen.

Voor meer informatie, onder meer over de volgende stappen, zie:
https://echa.europa.eu/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de FACE op het gebied van munitie, zie:
https://www.face.eu/firearms-ammunition/ammunition/
Ministerie van Justie en Veiligheid past Verklaringen omtrent gedrag aan

Ministerie van Justie en Veiligheid past per 1 december 2020, de teksten op de Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP), Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) en de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) aan. Dit doen zij om begrijpelijk en duidelijk te communiceren.

Wat verandert er?

De tekst op de voorkant van de VOG NP en VOG RP en de GVA ziet er anders uit. Daarnaast is een zin toegevoegd over het controleren van de echtheidskenmerken van de verklaring. Aan de inhoud verandert er niets. Voor voorbeelden van de verklaringen kunt u kijken op justis.nl/verklaringen/echtheidskenmerken.

Controleer altijd de verklaring

Controleer de verklaringen altijd op echtheid en inhoud. De echtheid van de verklaringen kunt u alleen vaststellen via het originele papieren exemplaar. Via een PDF, scan of een kopie kunt u de echtheid niet vaststellen. Vraag daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat u de echtheid kunt vaststellen. Zo voorkomt u misbruik. Een echte verklaring is te herkennen aan een aantal kenmerken:

  • Het papier is voorzien van een raster en het blauwe rijkslogo.
  • Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
  • Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
  • Onder een UV-lamp licht op de VOG NP een rechthoek op om het blauwe N-nummer in de rechterbovenhoek. Bij een VOG RP en een GVA is dit een R-nummer.
  • In het papier is een hologram zichtbaar.

Voorbeeld: Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) per 1 december 2020

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk dan verder op www.justis.nl of neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het contactformulier of via T 088 998 22 00, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Download:

Voorbeeld: Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) per 1 december 2020

Pdf document | 158 kB | 16-11-2020