Provincies pleiten voor aanpassing artikel actieve soortenbescherming in Natuurwet

26 september 2014 Jan Jacob van Dijk hield gisteren een warm pleidooi voor een snelle invoering van nieuwe Wet Natuurbescherming. Tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de nieuwe natuurwet wist de Gelderse gedeputeerde en IPO-portefeuillehouder duidelijk te maken dat provincies hun rol als gebiedsregisseur met de wet waar kunnen maken. Kritisch was hij wel over het onderwerp ‘soortenbescherming’: op dat punt moet de wet volgens het IPO nog […]

Lees verder

Natuurwet is geen preek

Den Haag – “De natuurwet is geen preek. De wet is niet bedoeld om de morele zuiverheid te laten zien van degenen die hem aannemen. De wet moet toetsbaar zijn.”Dit vindt ecoloog en rechtsfilosoof Diederik Boomsma. Boomsma was donderdag de eerste van elf deskundigen en belangenbehartigers die hun zegje kwamen doen over de nieuwe Wet Natuurbescherming tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer.Aanleiding voor de opmerking van Boomsma was de […]

Lees verder

Natuurmonumenten start nieuwe achterbanraadpleging

Op 28 augustus reizen boswachters van Natuurmonumenten in de trein tussen Den Haag Centraal en Groningen. Hiermee lanceert Natuurmonumenten de ‘grote natuur enquête’, een landelijke achterbanraadpleging over natuurbeleving. Treinreizigers kunnen in discussie gaan met boswachters over de natuur en het landschap. Het traject gaat door de polder, het boerenland, bos, natuur- en heidegebieden, langs rivieren en landgoederen.  In Nederland maakt natuur 15% uit van het landschap. De natuur staat onder […]

Lees verder

Rijksnatuurvisie 2014

Deze visie geeft richting aan een natuurbeleid dat aansluiting houdt bij de tijdgeest, en flexibel genoeg is om mee te veranderen. Ze maakt duidelijk wat nodig is om nationale en internationale doelen te realiseren waar we al veel in geïnvesteerd hebben: behoud van biodiversiteit en een sterkere en duurzame betekenis van natuur voor de samenleving en economie. Zie voor meer informatie: rijksnatuurvisie-2014

Lees verder

Dijksma wijst verbod op jacht in Wet Natuurbescherming af

Datum            26 juni 2014 Betreft           Reactie Initiatiefnota sluiting van de jacht van het lid Thieme Geachte Voorzitter, Hierbij geef ik u mijn reactie op initiatiefnota van het lid Thieme over sluiting van de jacht (TK 33 827, nr. 2). Bij brief van 13 maart 2014 had uw vaste commissie voor Economische Zaken mij om een inhoudelijke reactie verzocht. In deze reactie betrek ik de nota van wijziging van […]

Lees verder

Dijksma stuurt Nieuwe Natuurwet naar de Tweede Kamer

In goede bescherming van de biodiversiteit in Nederland zonder de lasten te verhogen. Dat is het uitgangspunt van de gewijzigde Wet natuurbescherming van staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken die op 18 juni naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens Dijksma moet de wet zorgen voor een breed draagvlak voor natuur in Nederland, met een goede bescherming van de biodiversiteit en tegelijkertijd ruimte om te ondernemen. De provincies krijgen met het […]

Lees verder

Conceptverslag stakeholdersbijeenkomst uitvoeringsreglegeving Wetsvoorstel natuurbescherming: jacht, bestrijding, beheer, middelen en exoten

Conceptverslag stakeholdersbijeenkomst uitvoeringsreglegeving Wetsvoorstel natuurbescherming: jacht, bestrijding, beheer, middelen en exoten Dinsdag 27 mei 2014, 09.30 – 12.30 uur in Jaarbeurs Utrecht Een ambtenaar van het Ministerie van EZ geeft een korte stand van zaken over het wetsvoorstel natuurbescherming. Het advies van de Raad van State over de nota van wijziging is ontvangen. De verwachting is dat Staatssecretaris Dijksma de nota van wijziging na de Hemelvaart bij de Kamer zal […]

Lees verder

Uitvoeringsbesluit wet natuurbescherming en de voorstellen Platteland Alliantie Nederland hiervoor

EZ is gestart met een eerste ambtelijke verkenning van wat er in de uitvoeringsregelgeving zal moeten worden geregeld. Uitgangspunt is het wetsvoorstel zoals dat thans bij de Tweede Kamer ter behandeling ligt. Mocht de behandeling in het parlement tot wijzigingen van het wetsvoorstel leiden, dan heeft dat vanzelfsprekend gevolgen voor de uitvoeringsregelgeving. Zij hebben met stakeholders van gedachten gewisseld op 27 en 28 mei te Utrecht over de wensen voor […]

Lees verder

Voortgang en stand van zaken nieuwe wet Natuurbescherming 11-05-2015

14 mei 2014– Algemeen overleg wildbeheer Op woensdag 14 mei vindt een algemeen overleg plaats, dat zich op wildbeheer richt. Op de agenda staat onder andere; de helikoptertellingen in de Oostvaardersplassen van 2013 en de motie van Partij voor de Dieren over het schieten van verwilderde katten. de KNJV en de NOJG zullen bij dit overleg als toehoorder aanwezig zijn. Kijk voor de volledige agenda op: Agendapunten Overleg vaste Kamercommissie […]

Lees verder

Stichting Wise Use: groot wild in Nederland is óók zaak van jagers en boeren

Langbroek, 9 april 2014 – Vandaag organiseert Partij voor de Dieren een rondetafelgesprek over jacht en wildbeheer. Voor haar argumenten gebruikt Partij voor de Dieren de brief van Natuurmonumenten gebaseerd op de uitkomsten van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten uit december 2013. De PvdD wil met de bijeenkomst aandacht vestigen op de uitkomsten van deze enquête waarin naar eigen zeggen veel burgers kiezen voor natuurlijke populatievorming en zich tegen preventief […]

Lees verder