Natuurmonumenten start nieuwe achterbanraadpleging

Op 28 augustus reizen boswachters van Natuurmonumenten in de trein tussen Den Haag Centraal en Groningen. Hiermee lanceert Natuurmonumenten de ‘grote natuur enquête’, een landelijke achterbanraadpleging over natuurbeleving. Treinreizigers kunnen in discussie gaan met boswachters over de natuur en het landschap. Het traject gaat door de polder, het boerenland, bos, natuur- en heidegebieden, langs rivieren en landgoederen.  In Nederland maakt natuur 15% uit van het landschap. De natuur staat onder […]

Lees verder

Rijksnatuurvisie 2014

Deze visie geeft richting aan een natuurbeleid dat aansluiting houdt bij de tijdgeest, en flexibel genoeg is om mee te veranderen. Ze maakt duidelijk wat nodig is om nationale en internationale doelen te realiseren waar we al veel in geïnvesteerd hebben: behoud van biodiversiteit en een sterkere en duurzame betekenis van natuur voor de samenleving en economie. Zie voor meer informatie: rijksnatuurvisie-2014

Lees verder

Veel Duitse wilde zwijnen te radioactief

Erfurt – 28 jaar na de ramp in de kerncentrale van Tsjernobyl zijn veel Duitse wilde zwijnen nog steeds te radioactief. Hun vlees is niet voor menselijke consumptie geschikt en moet worden vernietigd. Dit blijkt uit onderzoek bij 586 everzwijnen die in de deelstaat Thüringen zijn doodgeschoten, aldus de krant Leipziger Volkszeitung zaterdag. Het probleem betreft vooral wilde zwijnen die in bossen leven. Die woelen in de grond en vreten […]

Lees verder

Discussie over betrouwbaarheid van ganzentellingen

Momenteel vinden er veranderingen plaats in het beleid ten aanzien van zomer- en winterganzen. Zowel door Sovon als door leden van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging KNJV en wildbeheereenheden werden in de afgelopen jaren ganzen geteld. De uitkomsten van de tellingen lopen soms behoorlijk uiteen. De precieze oorzaken van deze grote verschillen zijn niet aan te geven, omdat er nooit gezamenlijk wordt geteld. Ook is de methode van tellen verschillend. Voor […]

Lees verder

Natuurorganisaties willen onmiddellijk verbod imidacloprid

Vogelbescherming Nederland heeft samen met Natuurmonumenten, WNF, Natuur en Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, Vlinderstichting, Bijenstichting, Soortenbescherming Nederland, KNNV en BD-imkers een brief gestuurd aan staatssecretaris Dijksma met daarin de oproep per direct een verbod in te stellen op de verkoop van het bestrijdingsmiddel imidacloprid. Het insecticide imidacloprid kwam vorige week in het nieuws, toen uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Sovon bleek dat er een correlatie is tussen de aanwezigheid […]

Lees verder

Vos of hond – een kale vos- zgn Sampson vos

Enkele weken geleden kregen we een erg bizar dier binnen. Het dier werd in een bos in Nederland gevonden en leek zowel op een jonge kale vos, als op een naakthond. Sommige kenmerken deden eerder denken aan een hond, andere, waaronder de geur, deden ons dan weer vermoeden dat het toch om een vos zou gaan. Wij kwamen er niet helemaal aan uit, dus maakten we enkele detailfoto’s van de […]

Lees verder

Eerste resultaten van onderzoek naar Brucella bij wilde zwijnen in Nederland

Opgemaakt door: Hendrik Jan Roest1, Miriam Koene1, Peter van Tulden1, en Joke van der Giessen1,2 1 Central Veterinary Institute onderdeel van Wageningen UR, Lelystad 2 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven Inleiding In het tweede nummer van de Nederlandse Jager van 2013 stond een beschrijving van de infectieziekte brucellose en de relatie met wild met als titel “Brucella bij wild-een gevaar voor jagers?”. In dit schrijven werd een overzicht gegeven […]

Lees verder

Meer groenstroken langs akkers en ruimte voor ondernemers

Invulling Europees landbouwbeleid: steun voor jonge boeren en knelsectoren Nieuwsbericht | 05-06-2014 In de komende periode van het Europees landbouwbeleid krijgen ondernemers keuzemogelijkheden om te vergroenen in ruil voor steun. Vanuit de Europese Unie moet een verplicht deel van het landbouwareaal worden ingezet voor het behoud van biodiversiteit. Vandaag stuurt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken haar voorstellen voor de nationale invulling van het Europees landbouwbeleid naar de Kamer. Daarin maakt […]

Lees verder