Circulaire Wapens en Munitie 2015 per 12 februari 2015 van kracht

Deze Circulaire-Wapens-en-Munitie-2015 bevat beperkte wijzigingen ten opzichte van de CWM 2014. De wijzigingen hebben betrekking op het herladen van munitie en het voorhanden hebben van kruit.

Voor herladers van munitie zijn de procedures gewijzigd, danwel worden de wettelijke procedures uitgevoerd.

Herladers van munitie vallen onder de werking van de Wet wapens en munitie en onder de werking van de Wet explosieven civiel gebruik (Wecg).

  1. De bevoegdheid om wapens en munitie voorhanden te hebben voor jagers is geregeld in de jachtakte.
  2. Het bezit van kruit (in losse vorm) is geregeld in de Wecg.

De huidige situatie is dat geen recht gedaan wordt aan de Wecg, omdat men voor het bezit van los kruit een erkenning Wecg nodig heeft, hetgeen nu in de praktijk niet gebeurd.

Aan zowel jachtakte als erkenning ligt een screening op betrouwbaarheid ten grondslag. Beide screeningen zijn inhoudelijk gelijk en hierdoor ontstaat onnodige administratieve en financiële belasting van de betrokken groep herladers jachtakte/verlofhouders zijnde .

Door middel van de nu vastgestelde werkafspraken wordt enerzijds aan beide wetten recht gedaan en anderzijds deze belasting voor herladers  jachtakte/verlofhouders weggenomen.

In navolging op deze wijziging zal de politie de volgende werkwijze hanteren;

  • Bij jaarlijkse verlenging van het verlof Wwm of de jachtakte wordt de houder gevraagd of de houder munitie herlaadt. Als dit het geval is dan wordt een erkenning Wecg als bijlage bij het verlof of jachtakte kostenloos verstrekt.
  • Deze erkenning Wecg is vooralsnog kosteloos en heeft dezelfde geldigheidsduur als het verlof/jachtakte
  • De houder verlof/jachtakte wordt tevens gewezen op de registratieverplichting die kan worden ingevuld door het bewaren van de aankoopbewijzen van het kruit. De bewaartermijn is 3 jaar.
  • De controles van de erkenning Wecg worden gekoppeld aan de reguliere kluiscontroles die worden uitgevoerd in het kader van Wwm. Indien tijdens een kluiscontrole wordt geconstateerd dat de houder van het verlof/jachtakte niet beschikt over een erkenning Wecg, dan wordt de houder er op gewezen deze omissie bij de eerstvolgende verlenging van het verlof/akte in orde te brengen.

Zie ook: Informatiebrochure-kruit-en-munitie

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk